ایجاد شائبه دخالت نیروهای مسلح در انتخابات راهبرد دشمن است

ایجاد شائبه دخالت نیروهای مسلح در انتخابات راهبرد دشمن است

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس در بیانیه ستاد تبلیغات دفاعی کشور آمده است: حافظه تاریخی ملت ایران گواهی میدهد در مقطع انتخابات، دشمنان کینهتوز و قسم خورده انقلاب و نظام اسلامی همواره با اتخاذ راهبردهای خصمانه و تفرقهانگیز رسانهای، در پی ابهامآفرینی در خصوص سلامت برگزاری انتخابات و تاثیرگذاری بر افکار عمومی برآمدهاند و در این راستا نیروهای مسلح را به دخالت در انتخابات متهم و مورد هجمههای ظالمانه رسانهای قرار دادهاند.

این بیانیه میافزاید: در عین حال، هوشیاری و بصیرت مردم در موسم انتخابات تاکنون مانع توفیق و کامیابی سناریوها و راهبردهای دشمن شده است.

در ادامه این بیانیه با اشاره به تمرکز دشمن برای تبدیل شور و نشاط انقلابی جامعه به یاس و سرخوردگی سیاسی، تصریح شده است: از کاندیداهای محترم انتظار میرود در مناظرهها و برنامههای تبلیغات انتخاباتی خود به گونهای عمل کنند تا امکان هرگونه سوءاستفاده دشمن سلب و نقطه امید بدخواهان ایران اسلامی در دستاویز قراردادن اظهارات آنان برای هجمه رسانهای و تبلیغاتی علیه منافع کشور و نیروهای مسلح به یاس تبدیل شود.

در پایان بیانیه ستاد تبلیغات دفاعی کشور با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح در کنار ملت ایران برای حفاظت از آرمانهای انقلاب اسلامی و حضور در حماسه سیاسی آمادهاند، اشاره شده است: ملت رشید، انقلابی و ولایتمدار ایران و کاندیداهای محترم در فضایی سالم و با رعایت ارزشهای اخلاقی، مشارکت گسترده و پرشور خود در انتخابات 24 خردادماه را به نمایش گذارده و با خلق حماسه بزرگ و ماندگار سیاسی، نقطه عطف نوینی در روند تکاملی انقلاب اسلامی رقم خواهند زد.