تشکیل کارگروه پژوهش و اموربین الملل در ستاد راهیان نور

تشکیل کارگروه پژوهش و اموربین الملل در ستاد راهیان نور

حمیدرضا قائدعلی، دبیر کارگروه پژوهش و اموربین الملل راهیان نور در گفت و گو با خبرگزاری دفاع مقدس ضمن بیان تشکیل کارگروه های علمی و پژوهشی در زمینه راهیان نور گفت: مقدمات کارگروه پژوهش و امور بین الملل در اواخر سال 91 ایجاد شد وهدف از آن بهره گیری از پژوهش ها و مقالات علمی اساتید دانشگاه ها و حوزه های علمیه و نخبگان و صاحب نظران این عرصه جهت سیاست گذاری های راهیان نور می باشد.

قائدعلی با بیان تشکیل این کارگروه در 15فروردین ماه و تنظیم اساسنامه آن افزود: شاه ویسی به عنوان رئیس کارگروه پژوهش و امور بین الملل و بنده نیز به عنوان دبیراین کارگروه انتخاب شدیم. با توجه به اولویت ها در ستاد راهیان نور، آیین نامه هایی شکل گرفت و براساس نیازهایی که طبق طرح نیازسنجی، نگرش سنجی و رضایت مندی که در برنامه جنوب امسال داشتیم کمیته های تخصصی ده گانه ای در ستاد ایجاد شد.

دبیرکارگروه پژوهش و اموربین الملل ادامه داد: ما این نیازها را سطح بندی کردیم، یکسری از آنها در حوزه طرح های پژوهشی است و بخشی از آن به عنوان پایان نامه و مقالات علمی قابل ارائه می باشد که بر این اساس می توانیم سیاست های خود را بر پایه پژوهش ها و تحقیقات علمی قرار دهیم و از دانشجویان در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا برای راهیان نور استفاده کنیم و در این حوزه یک جریان علمی و کلیدواژه راهیان پژوهی را ایجاد کنیم.

وی همچنین هدف دیگر تشکیل کارگروه پژوهش و اموربین الملل را تربیت نیروی انسانی در حوزه راهیان نور عنوان کرد و افزود: هدف دیگر ما تربیت نیروی انسانی است که در عرصه راهیان نور صاحب نظر باشد.

قائدعلی  خاطرنشان کرد: تاکنون نیز 9جلسه کارگروه پژوهش و امور بین الملل تشکیل شده و مصوباتی نیز داشته است. همچنین اعضای این کارگروه نیز شامل اساتید دانشگاهی و صاحب نظران در حوزه راهیان نور و از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشگاه امام حسین و سایر دانشگاه های کشور می باشد.