قاضی میرسعید:
بیعت کارکنان نیروی هوایی سبب گسست در ارتش و تسریع پیرزی انقلاب شد

بیعت کارکنان نیروی هوایی سبب گسست در ارتش و تسریع پیرزی انقلاب شد

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، جمعی ازکارکنان نیروی هوایی ارتش یک هفته پس از ورود امام خمینی (ره) به ایران در ۱۹ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ با حضور در اقامتگاه رهبر انقلاب اسلامی و ادای احترام به ایشان، سندی از روحیه انقلابی و ارادت خود به نهضت امام خمینی (ره) به ثبت رساندند. این حرکت شجاعانه گام بلندی در جریان انقلاب و سقوط رژیم پهلوی محسوب شد و به همین مناسبت ۱۹ بهمن هر سال، روز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نام گرفته است.

"عکس جنجال برانگیز" عنوان کتابی از سید حکمت قاضی میرسعید است که به مناسبت ۱۹ بهمن روز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از سوی انتشارات مکعب منتشر و روانه بازار نشر گردیده است.

نویسنده در این کتاب ضمن مروری پژوهشی بر ساختار ارتش بویژه نیروی هوایی و عواملی که سبب پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد، به چهره نمایی از تمامی همافران و کارکنانی پرداخته است که در بیعت تاریخی با امام خمینی (ره) حضور داشتهاند.

سید حکمت قاضی میرسعید درباره هدف از چاپ این کتاب میگوید: در کتاب "عکس جنجال بر انگیز" مقایسه میان دو رویداد بزرگ تاریخی در نیروی هوایی ارتش است یک واقعه تاریخی پادگان قلعه مرغی در تاریخ هشتم شهریور سال ۱۳۲۰ به عنوان نخستین رویداد، که در این رویداد گروهی از کارکنان، خلبانان و جوانان پر شور انقلابی بر خلاف اراده و تدبیر حاکمان وقت که تن به سازش با تجاوز نیروهای روس و انگلیس داده بودند، تصمیم به ایستادگی گرفتند اما چون رهبری نداشتند نتوانستند به این اعتراض جهت بدهند و آن را به انجام برسانند رویداد دوم، بیعت کارکنان نیروی هوایی با امام راحلمان در روز ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ است.

قاضی میرسعید میافزاید: "بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی با امام راحلمان، گسستی را در ارکان ارتش به دنبال داشت وسبب تسریع در پیروزی انقلاب اسلامی شد".

 وی میگوید: اینجانب معتقدم که هر دو جریان انقلابی بر مبنای رهایی از سلطه و وابستگی بیگانگان بود، اما در نخستین اعتراض، نه تنها حکومت وقت واکنشی نشان نداد که توانست به سرکوب کارکنان نیروی هوایی هم بپردازد. از این رو در این کتاب به نقش رهبری در پیشبرد اهداف انقلابی پرداختهام که داشتن رهبری آگاه و متقی مانند امام خمینی (ره) و تأثیر کلام آن پیر فرزانه براقشار نیروهای مسلح بویژه همافران و کارکنان نیروی هوایی تا چه میزان مؤثر افتاد و به یکباره کمر رژیم را از ناحیهای بیشترین سرمایه گزاری بررویش شده بود و هرگز فکرش را هم نمیکرد شکست و موجب تسریع در روند پیروزی انقلاب اسلامی گردید.

نویسنده کتاب "در چنگال عقاب" برای نگارش کتاب خود با استوار خلبان ابراهیم شوشتری، تنها بازمانده رویداد پادگان قلعه مرغی در سال ۱۳۲۰ هم به گفتوگو پرداخته است.

وی در این باره میگوید: متاسفانه ابراهیم شوشتری خلبان هواپیمای فیوری، در حین نگارش کتاب به رحمت ایزدی پیوست، اما اسناد بسیار خوبی را در اختیارم قرار داد که برای تالیف کتاب از آنها بهره گرفتم. مهمترین این استناد بروشوری بود که برای روز حادثه تهیه شده بود و در هیچ مجموعه سند دیگری نیافته بودم.

وی "عکس جنجال بر انگیز" را اثری مستند معرفی میکند و در ادامه با اشاره به چگونگی تالیف کتابش اضافه میکند: چگونگی پیدایش ارتش در ایران و سیر تکوین و تحولات نیروی هوایی از دیگر موضوعهایی است که این کتاب به آنها میپردازد. در این میان تلاش برای رهایی از سلطه استعمار و استبداد و همچنین مروری بر ساختار نیروی هوایی و بافت اجتماعی و سیاسی حاکم بر آنکه درنهایت منجر به پذیرش همه جانبه انقلاب اسلامی گردید از دگر موضوعات مورد بحث در این کتاب است.

نویسنده کتاب "بمبی درکابین" درباره دلیل نام گذاری این کتاب با عنوان "عکس جنجال برانگیز" به رویدادهایی که پس از بیعت همافران و کارکنان نیروی هوایی با امام خمینی (ره) اتفاق افتاد اشاره میکند و میگوید: این بیعت به صورت کاملا خود جوش و مخفیانه در مدرسه علوی صورت گرفت، اما حسین پرتوی عکاس خبری کیهان، از این رخداد تاریخی عکسی از زاویه پشت که کسی از نظامیان شناخته نشوند تهیه کرد و در اختیار روزنامه قرار داد که پس از انتشار این تصویر حرف حدیث در خصوص جعلی بودن و یا واقعی بودن عکس در بین سران رژیم آغاز شد به طوریکه در یک حرکت ناباورانه از سوی ستاد بزرگ ارتشتاران اطلاعیهای صادر شد و عکس فوق را عکسی جعلی و مونتاژ شده خواند که توسط عکاسی مغرض تهیه و منتشر شده است و به این ترتیب بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی از سوی این ستاد تکذیب شد و حسین پرتوی به عنوان عکاس این رویداد بزرگ تحت پیگرد قرار گرفت.

با انتشار تکذیب نامه ستاد بزرگ ارتشتاران که در چند بخش خبری رادیو تلویزیون ملی، پخش شد، دفتر امام خمینی (ره) مستقر در مدرسه علوی، روز بعد اقدام به صدور اطلاعیهای نمود و دیدار همافران و کارکنان نیروی هوایی را با وی مورد تایید قرارداد که شرح این رویداد در فصل سوم کتاب آمده است و بدین روی اسم کتاب را "عکس جنجال برانگیز" گذاشتهام.

نویسنده کتاب "پرواز تا بینهایت" در ادامه مصاحبه با فعالان سیاسی نیروی هوایی، شاهدان عینی، بیعت تاریخی نیروی هوایی با امام خمینی (ره) در روز ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ را به عنوان مهمترین بخش کتاب "عکس جنجال برانگیز" یاد میکند و میگوید: "در این کتاب برای نخستین بار از منظر اعتقادی به این واقعه نگاه کردهام و در پایان هم برای اولین بار تصاویری از یکصد نفر از همافران و کارکنانی که در ۱۹ بهمن ماه با حضرت امام خمینی (ره) در مدرسه علوی بیعت داشتهاند را در بخش پایانی کتاب آوردهام".

در کتاب عکس جنجال برانگیز" نام تمامی شهدا و جانبازان را که در درگیری مستقیم با عناصر وابسته گارد جاویدان شاه در سال ۱۳۵۷ در مرکز آموزشهای هوایی شهید خضرایی نیروی هوایی به شهادت و یا به درجه جانبازی نائل آمدند برای نخستین بار ارایه و معرفی شدهاند علاوه برآن آزادگان سیاسی نیروی هوایی را که به جهت مبارزه با رژیم شاه به زندانهای طویل المدت محکوم شده و با پیروزی انقلاب آزاد و به محل کار خود بازگشتهاند در این کتاب برای اولین بار معرفی شدهاند.

وی در پایان گفت: کتاب "عکس جنجالبرانگیز" را تنها مرجع معتبری دانست با حمایت دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی نیروی هوایی به مناسبت روز ۱۹ بهمن، روز نیروی-هوایی ارتشجمهوریاسلامی ایران در چهار فصل و در ۲۹۰ صفحه از سوی انتشارات مکعب چاپ ومنتشر شده و در اختیار علامندان قرار دارد.