تصاویر/ شهید مدافع حرم میثم مدواری
شهید مدافع حرم میثم مدواری