طراح: سارا نصرتی
طرح/ دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان