عکس: محسن رنگین‌کمان
تصاویر/ مراسم گرامی‌داشت پدر سردار «امیرعلی حاجی‌زاده»