تصاویر/ مرحله منطقه‌ای دومین جشنواره «ترنم فتح» در شهرکرد