عکس: محسن رنگین‌کمان
تصاویر/ صبحگاه مشترک دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح