تصاویر/ حضور روحانیت در کنار رزمندگان اسلام (۲)

تصاویر حضور روحانیت در خط مقدم جبهه حق علیه باطل (۲)