صوت/ سرود «تو میای و همه دردامون دوا میشه»
{$sepehr_media_696828_400_300}