سرلشکر سلامی مطرح کرد؛
فوتوتیتر/ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه چشم‌های بینای انقلاب و نظام اسلامی

فوتوتیتر/ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه چشم‌های بینای انقلاب و نظام اسلامی