فیلم/ صحبت‌های محمدحسین لطیفی در نشست «فتح خرمشهر؛ الگوی وحدت ملی»
{$sepehr_media_722922_400_300}
{$sepehr_media_722923_400_300}