تصاویر/ نمایشگاه کارتون و کاریکاتور «آسوده باش، من ملکه ام»