به روز شده در: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۱
وزیر امور خارجه در همایش دیپلماسی هسته‌ای: ما نیاز به تمدید داشتیم در غیر این صورت به شرایط قبل از توافق ژنو می‌رسیدیم.
کد خبر: ۳۵۲۴۰
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۵ - 02December 2014

ظریف: مذاکرات به پایان موفقیت‌آمیز خود بسیار نزدیک شده است

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز -سهشنبه- در همایش دیپلماسی هستهای در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی طی سخنانی گفت: همه به این نتیجه رسیدند راه برخورد با ملت ایران منطق و تعامل است.

وی افزود: مذاکره کار دشواری است فراز و نشیب دارد و بین دو طرف همفکر صورت نمیگیرد معمولا بین دو طرفی صورت میگیرد که دیدگاههای متفاوتی دارند. در دور دهم من بیش از هفتاد هشتاد ساعت مذاکره رودروی چند جانبه دوجانبه و ... داشتم.

ظریف گفت: فراز و نشیب زیاد است ولی در پایان این مذاکرات اگر به بیانیه وین توجه کنید همه طرفها اعلام کردند که به توافق بسیار نزدیک شدند یعنی افقی که در پیش رو داریم حتی یکی از مذاکره کنندگان که نظرات منفی داشت بعد از توافق وین گفت من برای اولین بار احساس کردم راهحل در پیش روی ماست. بسیاری از کسانی که مذاکره میکردند احساس میکردند اگر دو سه روز مذاکرات ادامه مییافت میتوان به چارچوب کلی دست یافت. بهرحال ما نیاز به تمدید داشتیم که جزییات را بنویسیم.

وی تصریح کرد: نیاز داشتیم فرصتی فراهم کنیم که جزییات را بنویسیم و نیاز بود جزییات برای تمدید قطعی شود. امید این بود و خیلی نزدیک شدیم که چارچوب این توافق مشخص شود که بتوانیم جزییات را نگارش کنیم و فرصت هفت ماهه برای رسیدن به توافق نهایی مطرح شده است برای فراهم کردن یک زمان است.

وزیر خارجه خاطرنشان کرد: شناسایی حقوق مردم ایران تنها راه رسیدن به توافق است. در مذاکرات توانستیم تا حد زیادی تصور طرفهای مذاکره از الگوی رفتاری ایران را تغییر دهیم.

وی ادامه داد: اگر تاریخ روابط خارجی آمریکا را نگاه کنید شاید کمتر سراغ داشته باشید وزیر خارجه، قائم مقام و معاون سیاسی وزیر خارجه همزمان در واشنگتن نباشند، این نشانگر اهمیت نقش ایران در صحنه بینالمللی و اهمیت این مذاکرات در روابط بینالملل به ویژه در روابطی که کشورهای عمده جهانی را به خود مشغول کرده است.

رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه سخنان خود با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری با قدردانی از اظهارات ایشان گفت: ما از روز اول بحث منطقی کردیم حرف منطقی زدیم راجع به موضوع صحبت کردیم و فرار از بحث راجع به موضوعات نکردیم در مواضع خود منسجم بودیم پایین و بالا و حرکت زیگزاگی و نامسنجم در مذاکرات از ما دیده نشده. اصرار بر شش ماه و یکسال را ما کردیم ما گفتیم که مذاکرات باید پایان داشته باشد و مذاکره برای مذاکره بی معناست. نشان دادیم ایران یک طرف مذاکره کننده جدی است. همه برخوردها روشنگر بود و با زبان بینالمللی و قابل فهم برای طرف مقابل صحبت کردیم.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری ادامه داد: این برای طرفهای مذاکره کننده ما به عنوان الگوی مذاکراتی جای افتاده است.

وی گفت: بزرگترین افتخار ما این بوده که از حمایت مردم برخوردار بودیم و یقین دارم که منتقدان ما در لحظات حساس مذاکرات در شبهای قدر ماه رمضان و شبهای ماه محرم همه به ما دعا کردند و این بزرگترین دستاورد تیم مذاکراتی ماست. حمایت مقام معظم رهبری و اینکه ایشان میفرمایند تیم مذاکراتی ما منطقی هستند. امیدوارم این اجماع ملی در خصوص مذاکرات ما را به سرمنزل در کشور برساند.

ظریف ادامه داد: ساختار برنامه هستهای ایران در هر تفاهمی حفظ میشود. برنامههای ما در اراک و سایر موارد به صورت جدی و با همکاری جامعه بینالمللی و دسترسی به جدیدترین فناوریهای روز پیگیری میشود. ما امروز ثابت کردیم بدون هیچ کمکی روی پای خود بایستیم. امروز میتوانیم از بهترین دستاوردهای جامعه بینآلمللی استفاده کنیم و این یک دستاورد عمده است.

ظریف ادامه داد: همزمان برای ایران تولید احترام کردیم و مردم دنیا به ما احترام میگذارند و محاسبات دشمنان بدخواهان مردم و نظام به هم ریخته و تیغشان برش نداده است. ۸۰ درصد مردم آمریکا به آقای نتانیاهو یک نه بزرگ گفتند.

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: تولید امنیت، اقتدار، نفوذ و کاهش آسیب پذیری ایران و تغییر فضای بینالمللی به نفع ایران، بر اثر این مذاکرات، ایران است که امنتر شده است هیچ کس دیگر نمیتواند بر طبل جنگ علیه این ملت بکوبد. تمام فضاسازیهای خصمانه علیه این ملت فروریخته و دنیا فهمیده براساس درک متقابل و منافع مشترک به تفاهم رسید. برای رسیدن به تفاهم کسی نمیتواند دیگر بهانهتراشی کند. برای توهین به ملت ایران کسی مبنای منطقی ندارد و نمیتواند ادعا کند و تصور چنین ادعایی در جامعه بینالمللی نیست.

وی اضافه کرد: پروژه ایران هراسی شکست خورده است و امروز بر اثر یک سال و نیم مذاکرات گذشته و حمایت و مقاومت مردم ایران به دست آمده است. ما توانستهایم مقاومت مردم ایران را به کالای قابل تبدیل در عرصه بینالملل کنیم.

مذاکره کننده ارشد هستهای ادامه داد: احترام ایران افزایش یافته است. امروز با هر ایرانی در سراسر دنیا صحبت کنید میگویند از ایرانی بودن خود احساس غرور میکنیم. کاری به خط و ربط سیاسی ندارد.

وزیر خارجه در خصوص آثار عملیاتی آن گفت: امروز قدرت منطقهای ایران افزایش یافته و در منطقه دیگر نمیتوانند علیه منافع ایران وارد شوند. تحولات یک سال گذشته در کشورهای مختلف منطقه و دیدید سیاستهای جهانی دنباله رو سیاستهای ضد ایرانی که برخی تلاش میکردند آن سیاستها را جهت دهی کنند نشد، جبهه داعش و تکفیریها به عنوان تهدید جهانی شناخته شد. مگر داعش فرقی کرده و تحولی در ماهیت آن ایجاد شده است؟

وی گفت: این تحول است که باعث میشود بازیهایی که امنیت سوز و اطمینان سوز برای ایران است نتوانند وارد آن شوند و از این بازیها استفاده کنند و رنگ و آب این سیاستها از بین برود. ایران هراسی پروژه شکست خوردهای است. فضای رفت و آمد به ایران، گفتوگو و معامله با ایران بسیار باز شده و بنگاههای اقتصادی برای آمدن به ایران صف کشیدهاند. شرکتهایی که سال گذشته در نمایشگاه دبی شرکتهای ایرانی را به غرفه خود راه نمیدادند امروز خواهان صحبت با ایران هستند. هفته آینده انشاءالله سیمنار بینالمللی جهان علیه خشونت و افراط را در ایران برگزار میکنیم که سیاستمداران و اندیشمندان برجسته به ایران میآیند. فضای صحبت با ایران تغییر کرده است. امروز ایران قدرتمندتر، پرنفوذتر و آسیب ناپذیرتر از گذشته است و این روند با ایستادگی ملت ایران و با منطق و تعامل و گفتوگو و رسیدن به فهم مشترک به شکل تصاعدی افزایش خواهد یافت.

وی گفت: آینده به سمت بهتر شدن است و هیچ گاه به شرایط گذشته باز نخواهد گذشت. شرایط قابل بازگشت به گذشته نیست. ساختار مفهومی که علیه ایران ساخته بودند به هم شکسته، ساختمان تحریمها به هم ریخته و این شرایط قابل بازگشت مجدد نیست.

ظریف افزود: سیاست مقام معظم رهبری مبنی بر سیاست مقاومتی ایران را آسیب ناپذیرتر کرده است.

رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه مذاکره فراز و نشیب دارد، عنوان کرد: اگر قرار باشد بیانیه بخوانید و بیانیه طرف مقابل را قبول کنید مذاکره یک روزه به نتیجه میرسد یا نمیرسد.

وی گفت: ما هیچ چیزی بیشتر از حقوقمان نمیخواهیم. چون سیاست هستهای ایران براساس فتوای رهبری و محاسبات استراتژیک صد در صد صلحآمیز بوده و خواهد بود نگرانی برای رسیدن به تفاهم نخواهیم بود. تفاهم برای ما مفید است ضررری برای ما ندارد. ما دنبال سلاح نیستیم.

ظریف افزود: ما هیچگاه خطر هستهای برای کسی نبودیم. سلاح هستهای تنها امنیت زدا است. بازدارندگی هستهای مبنایش دیوانگی است. ما ملتی عاقل و منطقی هستیم و انشاءالله با یک چشم انداز روشن با حمایت و دعای مردم و حمایت رهبری و هدایتها و حمایتهای رئیس جمهور و توکل به خدا که تنها قدر قدرت جهان خداست. آمریکا قدر قدرت نیست.

وی ادامه داد: با توکل به خدا با استعانت از ارواح طیبه ائمه هدی و شهدا و اتکا به قدرت لایزال مردم حتما با موفقیت این کار را به پایان خواهیم برد.

انتهای پیام/

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار