به روز شده در: ۲۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۰
ساجد
ساجد
تصاویر/ شهید «علی اصغر آذرشب» (۴)
شهید «علی‌اصغر آذرشب» بیست و پنجم تیر ۱۳۳۳، در تهران متولد شد. پدرش محمد نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ پانزدهم مرداد ۱۳۶۶، با حضور در مانور عملیات شهادت در «خلیج فارس» شهید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «علی اصغر آذرشب» (۵)
شهید «علی‌اصغر آذرشب» بیست و پنجم تیر ۱۳۳۳، در تهران متولد شد. پدرش محمد نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ پانزدهم مرداد ۱۳۶۶، با حضور در مانور عملیات شهادت در «خلیج فارس» شهید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «علی اصغر آذرشب» (۳)
شهید «علی‌اصغر آذرشب» بیست و پنجم تیر ۱۳۳۳، در تهران متولد شد. پدرش محمد نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ پانزدهم مرداد ۱۳۶۶، با حضور در مانور عملیات شهادت در «خلیج فارس» شهید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «علی اصغر آذرشب» (۲)
شهید «علی‌اصغر آذرشب» بیست و پنجم تیر ۱۳۳۳، در تهران متولد شد. پدرش محمد نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ پانزدهم مرداد ۱۳۶۶، با حضور در مانور عملیات شهادت در «خلیج فارس» شهید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «علی اصغر آذرشب» (۱)
شهید «علی‌اصغر آذرشب» بیست و پنجم تیر ۱۳۳۳، در تهران متولد شد. پدرش محمد نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ پانزدهم مرداد ۱۳۶۶، با حضور در مانور عملیات شهادت در «خلیج فارس» شهید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «سید حسن سیدی حائری» (۵)
شهید «سید حسن سیدی حائری» یکم فروردین ۱۳۳۲، در تهران متولد شد. پدرش سید ابراهیم نام داشت و سرانجام در تاریخ یازدهم دی ۱۳۶۸، در «عراق» شهید و تاکنون اثری از پیکرش بدست نیامده است.
تصاویر/ شهید «سید حسن سیدی حائری» (۴)
شهید «سید حسن سیدی حائری» یکم فروردین ۱۳۳۲، در تهران متولد شد. پدرش سید ابراهیم نام داشت و سرانجام در تاریخ یازدهم دی ۱۳۶۸، در «عراق» شهید و تاکنون اثری از پیکرش بدست نیامده است.
تصاویر/ شهید «سید حسن سیدی حائری» (۳)
شهید «سید حسن سیدی حائری» یکم فروردین ۱۳۳۲، در تهران متولد شد. پدرش سید ابراهیم نام داشت و سرانجام در تاریخ یازدهم دی ۱۳۶۸، در «عراق» شهید و تاکنون اثری از پیکرش بدست نیامده است.
تصاویر/ شهید «سید حسن سیدی حائری» (۲)
شهید «سید حسن سیدی حائری» یکم فروردین ۱۳۳۲، در تهران متولد شد. پدرش سید ابراهیم نام داشت و سرانجام در تاریخ یازدهم دی ۱۳۶۸، در «عراق» شهید و تاکنون اثری از پیکرش بدست نیامده است.
تصاویر/ شهید «سید حسن سیدی حائری» (۱)
شهید «سید حسن سیدی حائری» یکم فروردین ۱۳۳۲، در تهران متولد شد. پدرش سید ابراهیم نام داشت و سرانجام در تاریخ یازدهم دی ۱۳۶۸، در «عراق» شهید و تاکنون اثری از پیکرش بدست نیامده است.
صفحه  از ۹۶۰۳
پربیننده ها
آخرین اخبار