به روز شده در: ۱۶ تير ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۸
ساجد
ساجد
تصاویر/ تشییع پیکر شهید «ابوالفضل عمویی» (۳)
شهید «ابوالفضل عمویی» بیست و سوم تیر سال ۱۳۴۷ در تهران چشم به جهان گشود. وی به‌عنوان بسیجی در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ هفتم تیر سال ۱۳۶۶، بر اثر اصابت گلوله در «سردشت» به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران (س) به خاک سپرده شد.
تصاویر/ تشییع پیکر شهید «ابوالفضل عمویی» (۲)
شهید «ابوالفضل عمویی» بیست و سوم تیر سال ۱۳۴۷ در تهران چشم به جهان گشود. وی به‌عنوان بسیجی در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ هفتم تیر سال ۱۳۶۶، بر اثر اصابت گلوله در «سردشت» به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران (س) به خاک سپرده شد.
تصاویر/ تشییع پیکر شهید «ابوالفضل عمویی» (۱)
شهید «ابوالفضل عمویی» بیست و سوم تیر سال ۱۳۴۷ در تهران چشم به جهان گشود. وی به‌عنوان بسیجی در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ هفتم تیر سال ۱۳۶۶، بر اثر اصابت گلوله در «سردشت» به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران (س) به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «ابوالفضل عمویی» (۲)
شهید «ابوالفضل عمویی» بیست و سوم تیر سال ۱۳۴۷ در تهران چشم به جهان گشود. وی به‌عنوان بسیجی در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ هفتم تیر سال ۱۳۶۶، بر اثر اصابت گلوله در «سردشت» به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران (س) به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «ابوالفضل عمویی» (۱)
شهید «ابوالفضل عمویی» بیست و سوم تیر سال ۱۳۴۷ در تهران چشم به جهان گشود. وی به‌عنوان بسیجی در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ هفتم تیر سال ۱۳۶۶، بر اثر اصابت گلوله در «سردشت» به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران (س) به خاک سپرده شد.
تصاویر/ تشییع پیکر شهید «مسلم فراهانی» (۵)
شهید «مسلم شیرین‌آبادی فراهانی» پانزدهم تیر سال ۱۳۴۴ در تهران چشم به جهان گشود. وی به‌عنوان بسیجی در عملیات فتح‌المبین حضور یافت و سرانجام در تاریخ پنجم تیر سال ۱۳۶۱، بر اثر اصابت ترکش در جبهه گیلانغرب (ارتفاعات شیاکوه) به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران (س) به خاک سپرده شد.
تصاویر/ تشییع پیکر شهید «مسلم فراهانی» (۴)
شهید «مسلم شیرین‌آبادی فراهانی» پانزدهم تیر سال ۱۳۴۴ در تهران چشم به جهان گشود. وی به‌عنوان بسیجی در عملیات فتح‌المبین حضور یافت و سرانجام در تاریخ پنجم تیر سال ۱۳۶۱، بر اثر اصابت ترکش در جبهه گیلانغرب (ارتفاعات شیاکوه) به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران (س) به خاک سپرده شد.
تصاویر/ تشییع پیکر شهید «مسلم فراهانی» (۳)
شهید «مسلم شیرین‌آبادی فراهانی» پانزدهم تیر سال ۱۳۴۴ در تهران چشم به جهان گشود. وی به‌عنوان بسیجی در عملیات فتح‌المبین حضور یافت و سرانجام در تاریخ پنجم تیر سال ۱۳۶۱، بر اثر اصابت ترکش در جبهه گیلانغرب (ارتفاعات شیاکوه) به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران (س) به خاک سپرده شد.
تصاویر/ تشییع پیکر شهید «مسلم فراهانی» (۲)
شهید «مسلم شیرین‌آبادی فراهانی» پانزدهم تیر سال ۱۳۴۴ در تهران چشم به جهان گشود. وی به‌عنوان بسیجی در عملیات فتح‌المبین حضور یافت و سرانجام در تاریخ پنجم تیر سال ۱۳۶۱، بر اثر اصابت ترکش در جبهه گیلانغرب (ارتفاعات شیاکوه) به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران (س) به خاک سپرده شد.
تصاویر/ تشییع پیکر شهید «مسلم فراهانی» (۱)
شهید «مسلم شیرین‌آبادی فراهانی» پانزدهم تیر سال ۱۳۴۴ در تهران چشم به جهان گشود. وی به‌عنوان بسیجی در عملیات فتح‌المبین حضور یافت و سرانجام در تاریخ پنجم تیر سال ۱۳۶۱، بر اثر اصابت ترکش در جبهه گیلانغرب (ارتفاعات شیاکوه) به شهادت رسید و در بهشت زهرای تهران (س) به خاک سپرده شد.
صفحه  از ۹۶۶۵
پربیننده ها