به روز شده در: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۵
سومین همایش «تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای»، در سال 1395 برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۶۲۲۵۷
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۱ - 14December 2015

سومین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای برگزار می‌شود

به گزارش گروه دفاعی امنیتی دفاع پرس، سومین همایش «تبیین اندیشه دفاعی امام خامنهای»، در سال 1395 برگزار می شود؛ که بر این اساس فراخوان مقاله این همایش منتشر شد.

متن فراخوان مقاله سومین همایش «تبیین اندیشه دفاعی امام خامنهای» در زیر آمده است:

دستیابی به آرمانهای بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستلزم تلاش و کوشش همهجانبه در تمام عرصههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی و امنیتی است. بدین جهت تدوین الگوی نظری اندیشه دفاعی حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) ملهم از مکتب دفاعی اسلام ناب محمدی(ص) بهمنظور ترسیم و اجرای راهبردها و برنامههای دفاعی در بازه زمانی معین و اختصاص منابع لازم برای تحقق آنها از الزامات رسیدن به جایگاه شایسته و تعیین شده در افق چشمانداز بیست ساله ایران اسلامی میباشد.

به همین جهت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بر حسب مأموریت ذاتی خود پس از دریافت ابلاغیه از دفتر ارتباطات نیروهای مسلح و مصوبه اجرایی شورای عالی فرهنگی وزارت دفاع جهت برگزاری همایش در سال 1390 اقدام به تشکیل دبیرخانه دائمی تبیین اندیشه دفاعی امام خامنهای در دانشگاه صنعتی مالک اشتر نموده است.

چشمانداز همایش:

رسیدن به الگوی دفاعی منطبق با اندیشه امام خامنهای در حوزههای نظری و رفتارهای علمی به منظور دفاع همهجانبه، افزایش قدرت بازدارندگی، اقتدار و امنیت پایدار در مقابل هرگونه تهاجم دشمن.

اهداف:

الف) شناسایی، تشریح و تبیین اندیشه و دیدگاه دفاعی امام خامنهای

ب) تدوین الگوی دفاعی و گفتمانسازی اندیشه و دیدگاه دفاعی امام خامنهای

ج) فرهنگسازی و عملیاتی نمودن اندیشه و دیدگاه دفاعی امام خامنه ای

فعالیتهای انجام شده:

1) برگزاری اولین همایش در سال 1391 در پنج محور مبانی نظری، جنگ نرم، دیپلماسی دفاعی، سرمایههای فکری و علم و فناوری در اندیشه دفاعی امام خامنهای در قالب 39 موضوع که حاصل آن دریافت 378 مقاله، چاپ و توزیع 2 جلد مجموعه مقالهها شامل 32 مقاله برگزیده (با ارزیابی 14 داور)، تولید 5 جلد کتاب مرجع با عناوین محورهای پنجگانه فوق و چاپ و توزیع آنهاست.

2) برگزاری دومین همایش در سال 1393 در 2 محور دفاع هوشمند در اندیشه امام خامنهای – سرمایههای ملی و انسانی در اندیشه دفاعی امام خامنهای – سرمایههای ملی و انسانی در اندیشه دفاعی امام خامنهای در قالب 21 موضوع که حاصل آن دریافت 460 مقاله، چاپ و توزیع 3 جلد مجموعه مقالهها شامل 36 مقاله برگزیده ( با ارزیابی 21 داور)، تولید کتاب «دفاع هوشمند در اندیشه امام خامنهای» و «مقدمهای بر اندیشه دفاعی امام خامنهای» که در آینده نزدیک به زبانهای عربی و انگلیسی ترجمه خواهد شد.

3) فراهم کردن مقدمات برگزاری سومین همایش در سال 1395 در دو محور و 28 موضوع به شرح زیر:

محورها و موضوعهای مقالههای سومین همایش:

الف- دفاع دانشبنیان در اندیشه امام خامنهای (مدظله العالی)

1) مبانی، مفاهیم و اصول دفاع دانشبنیان

2) دفاع دانشبنیان از منظر قرآن و عترت

3) دفاع دانشبنیان و درسآموختههای دفاع مقدس

4) مدیریت جهادی و دفاع دانشبنیان

5) مطالعه تطبیقی در دفاع دانشبنیان

6) راهبردهای دفاع دانشبنیان

7) علم، فناوری و نوآوری در دفاع دانشبنیان

8) سرمایههای فکری و دفاع دانشبنیان

9) دفاع دانشبنیان در سازمانهای نیروهای مسلح

10) دفاع دانشبنیان و آینده پژوهی

11) دفاع دانشبنیان و موازنه قدرت

12) دفاع دانشبنیان و اقتصاد مقاومتی

13) دفاع دانشبنیان و پدافند غیرعامل

14) دفاع دانشبنیان و مدیریت دانش

ب- دفاع قابلیتمحور و توانمندساز در اندیشه امام خامنهای (مدظله العالی)

1) مبانی، مفاهیم و اصول دفاع قابلیتمحور و توانمندساز

2) دفاع قابلیتمحور و توانمندساز از منظر قرآن و عترت

3) ولایت فقیه و دفاع قابلیتمحور و توانمندساز

4) تجارب دفاع مقدس و دفاع قابلیتمحور و توانمندساز

5) فرهنگ عاشورایی و دفاع قابلیتمحور و توانمندساز

6) مدیریت جهادی و دفاع قابلیتمحور و توانمندساز

7) بسیج و دفاع قابلیتمحور و توانمندساز

8) علم و فناوری درون زا و دفاع قابلیتمحور و توانمندساز

9) مطالعه تطبیقی در دفاع قابلیت محور و توانمندساز

10) ظرفیتهای ملی و فراملی و دفاع قابلیتمحور و توانمندساز

11) قومیتها و انسجام ملی و دفاع قابلیتمحور و توانمندساز

12) پدافند غیرعامل و دفاع قابلیتمحور و توانمندساز

13) اقتصاد مقاومتی و دفاع قابلیتمحور و توانمندساز

14) تامین اجتماعی و دفاع قابلیتمحور و توانمندساز

اعضای کمیته علمی

1- سردار ابوالفضل شکارچی

2- سردار ناصر دهقانی

3- حجتالاسلام احمد امید

4- حجتالاسلام محمدحسن دهقان

5- دکتر رضا حسنوی

6- دکتر سید ضیاء الدین قاضیزاده فرد

7- دکتر سید اصغر جعفری

8- دکتر قاسم علیدوستی

9- دکتر محمدصادق یوسفنیا

10- دکتر وحید ریاضی

11- دکتر نورالله حسینخانی

12- دکتر سعید قربانی

13- آقای رحمان لطفی مرزناکی

شرایط تدوین و تالیف مقاله

1- ساختار مقاله باید دارای بخشهایی چون: عنوان، چکیده، مقدمه، متن، نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.

2- چکیده مقاله شامل: خلاصهای از موضوع مقاله، روش تحقیق و نتیجهگیری کلی (یافتههای مهم تحقیق) است و محتوای این بخش نباید از 200 کلمه تجاوز کند. واژگان کلیدی حداکثر در پنج کلمه مرتبط با مقاله در انتهای چکیده آورده شود.

3- مقدمه مقاله در چند پاراگراف تهیه شود که در آن مساله پژوهش، اهمیت و انجام پژوهش، روش پژوهش، اهداف و سوالهای پژوهش شرح داده شود و در نهایت در پاراگراف آخر توضیح دهید، خواننده در مقاله با چه موضوعاتی مواجه خواهد شد؛ اما نتیجهگیری از مباحث به عمل نیاورید.

4- تجزیه و تحلیل یافتهها، یکی از دیگر اجزای یک مقاله علمی است که محقق با توجه به روشهای آماری مناسب به تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش میپردازد. البته در پژوهشهای توصیفی – تحلیلی، محقق مطالب اصلی تحقیق را با ذکر دلائل نقلی و عقلی و طی چند قسمت و بر حسب اولویت و اهمیت طرح مباحث، ساماندهی و ارائه میکند.

5- هر مقاله باید دارای نتیجهگیری دقیق و صحیحی از گامها و دستاوردهای پژوهش، کاربرد علمی یافتهها و نیز پیشنهادهای احتمالی همراه باشد.

6- مقالهها حداقل در 15 و حداکثر در 25 صفحه و بهصورت تایپ شده با فایل word2010 تهیه و تدوین شود. (به همراه یک نسخه pdf ارسال شود)

7- در نگارش ارجاعهای مربوط به منابع در داخل متن به شیوه APA، نام مولف، سال انتشار، شماره و صفحه یا صفحههای مورد استفاده به این شکل (مطهری، 22:1374) نگاشته شود. در مواردی که تعداد نویسنده بیشتر از دو نفر باشد. کلمه و همکاران بعد از نام مولف ذکر شود (متقی و همکاران: 1384-47-45).

8- در نگارش متن، معادل انگلیسی کلمات، اسامی افراد و اصطلاحات با شماره ارجاع در پاورقی همان صفحه آورده شود.

9- در فهرست منابع مورد استفاده در مقاله در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا با شمارهگذاری و به شرح زیر (ابتدا منابع فارسی و پس از آن منابع انگلیسی) آورده شود:

مقاله: نام خانوادگی – نام نویسنده (سال انتشار)؛ «عنوان مقاله»، نام فصلنامه، دوره، شماره و صفحات مقاله.

کتاب: نام خانوادگی – نام نویسنده (سال انتشار)؛ عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار، ناشر.

منابع اینترنتی: نام خانوادگی – نام نویسنده (تاریخ انتشار)؛ عنوان مطلب، نام پایگاه یا صفحه اینترنتی (نشانی دسترسی).

10) عنوان مقاله با قلم Titr12، نویسندگان با قلم Nazanin-bold14عنوان بخشها با قلم Nazanin-bold12 و متن مقاله با قلم Nazanin13 تنظیم شود.

11) در سراسر متن، هرگاه نویسنده بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از بیانات مقام معظم رهبری نقل قول میکند، ارجاع به نقل قول از معظمله باید بهطور کامل به این شکل آورده شود. مثال (بیانات در دیدار مسئولان نظام 1388.5.18)

12) متن بیانات مقام معظم رهبری در داخل «» قرار گرفته و پر رنگ شود.

شرط پذیرش مقالهها رعایت اصول فوق و نگارش در حوزه اندیشه دفاعی امام خامنهای (مدظلهالعالی) میباشد.

همچنین ذکر مشخصات فردی نویسنده – نشانی پستی – مدرک تحصیلی – شماره تماس الزامی است. علاقهمندان تا 30 بهمن ماه 1394 میتوانند نسبت به ارسال آثار خود به دبیرخانه همایش اقدام کنند.

دبیرخانه دایمی تبیین اندیشه دفاعی امام خامنهای در تهران، لویزان، خیابان شعبانلو، دانشگاه صنعتی مالک اشتر واقع شده و شماره تلفن 22970265 و شماره فکس 22933487 نیز بهمنظور ایجاد ارتباط علاقهمندان با دبیرخانه همایش در نظر گرفته شده است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار