حجت‌الاسلام علوی در گفت‌وگوی ویژه خبری:
وزیر اطلاعات گفت: سربازان گمنام امام زمان(عج) با اشراف هوشمندانه تمام ترفندهای جاسوسی دشمن را زیر نظر داشته و عوامل آنها را می‌شناسد و این آشنایی با تمام جزئیات آن است که البته گاهاً خودشان هم باور نمی‌کنند.
کد خبر: ۲۱۴۶۵
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۴ - 13June 2014

جناحی عمل نمی‌کنیم/ در بسیاری کشورها ایستگاه اطلاعاتی داریم

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، حجتالاسلاموالمسلمین سید محمود علوی وزیر اطلاعات با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری، ضمن تشریح عملکرد سربازان گمنام امام زمان(عج) خاطرنشان کرد: این عزیزان پیشرفت و تعالی کار خود را در گمنامی میدانند و برای همین سخن گفتن از مجاهداتهای خاموش آنان سخت است، چراکه گمنامی، اقتضای کار وزارت اطلاعات است.

* نمیخواهیم موجب نگرانی مردم شویم

علوی افزود: نمیتوان اخباری مانند خنثیسازی بمبها و یا دستگیری گروهکهای تروریستی و اشراف بر تحرکات دشمن را برای عموم بازگو کرد چون گاهی ممکن است برای مردم ایجاد نگرانی کند، اما آنچه مهم است، آگاهی خدا و امام زمان (عج) از عملکرد سربازان گمنام و لبخند رضایت رهبری است که مایه آرامش این عزیزان بوده و نیروهای ما، دل در گرو پاداش اخروی دارند.

* عملکرد متفاوت با سرویسهای اطلاعاتی دیگر کشورها

وی با تأکید بر اینکه عملکرد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از کشورها متفاوت است، بیان کرد: کار ما تولید امنیت برای مردم است نه بر مردم، برای دانشگاه است نه بر دانشگاه، برای فعالان اقتصادی و فرهنگی است نه بر آنها و ما میکوشیم تا برای سرمایهگذاران و فعالان عرصههای هنری و فرهنگی، امنیت را فراهم کنیم.

* بهرهمندی از اطلاعات ۷۶ میلیونی در کشور

وزیر اطلاعات با تأکید بر اینکه این وزارتخانه همواره پشتوانه اصلی خود را مردم میداند، اظهار داشت: اگر در آغاز انقلاب، ما اطلاعات ۳۶ میلیونی داشتیم، امروز از اطلاعات ۷۶ میلیونی بهره میبریم و اگر گزارشهای مردم و همراهی آنها نبود، این کارهای بزرگ صورت نمیگرفت.

علوی تصریح کرد: ما در حقیقت هماهنگکننده تولید امنیت توسط مردم هستیم.

وی وزارت اطلاعات را یک نهاد دانشبنیان معرفی کرد و افزود: امروز سرمایه عظیم علمی در این وزارتخانه نفتهاست و ما باید این سرمایه یافتههای مردم را در امور اطلاعاتی پرورش می دهیم و دریافتهای ارزشمند را استخراج میکنیم تا «امنیت» ثمره آن باشد.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه نیروهای ما با جانفشانی و استقبال از خطر به مأموریت میروند، اظهار داشت: برعکس دستگاههای دیگر، تلاش و مجاهدت عزیزان ما در اکثر مواقع قابل ارائه نیست.

وی تصریح کرد: مثلاً اگر یک بمب در یک روستای دورافتاده منفجر شود، همه دنیا روی آن مانور کرده و خبر می دهند که یک بمب در ایران منفجر شده است اما اگر مهمترین اقدامات مثلاً خنثیسازی دهها و صدها بمب و یا دستگیری تروریستها در مناطقی حتی مانند مرکز کشور و پایتخت صورت بگیرد، کسی خبردار نمیشود.

* در چارچوب طرح اطلاعاتی یک نظام اسلامی حرکت میکنیم

وزیر اطلاعات با اشاره به ناامنی در کشورهای شرق و غرب ایران و با بیان اینکه امنیت در کشور ما بهسادگی به دست نیامده، بزرگترین ویژگی سربازان گمنام امام زمان (عج) را خلوص و ایمان آنها دانست و گفت: نیروهای ما میخواهند که کارشان در چارچوب حلال و حرام خدا و طرح اطلاعاتی یک نظام اسلامی باشد نه مانند دستگاههای دیگر کشورها که پایبند به ارزشها نیستند.

علوی رونق اقتصادی را در گرو امنیت پایدار برگرفته از ایمان دانست و افزود: با ایجاد امنیت است که بستر برای امورات اقتصادی، سرمایهگذاری، فرهنگی و دیگر حوزهها فراهم میشود و امیدواریم با این روند، در پایان سال شاهد تحقق آرزوی رهبر انقلاب در زمینه فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی باشیم.

وی کار وزیر اطلاعات و این وزارتخانه را شبانهروزی دانست و گفت: کار اطلاعات شب و روز نمیشناسد و بخش عمده کار ما نیز در روزهای تعطیل است اما سربازان گمنام امام زمان (عج) هیچگاه از این کار خسته نمیشوند.

* خودکفایی وزارت اطلاعات در حوزههای تکنولوژی و فنی


وزیر اطلاعات در خصوص اشراف این وزارتخانه در موضوعات امنیت داخلی تأکید کرد: امروز همه ابزارهای ما در حوزههای فنی و تکنولوژی حاصل دستاوردهای مهندسین و متخصصین خود این وزارتخانه است و ما حتی از کارشناسان داخلی نیز بهره نمیگیریم و گاهاً برای برخی دستگاههای دیگر نیز تولید فناوری داریم.

علوی با اشاره به تلاش دشمن برای کسب اطلاعات از داخل ایران گفت: این طبیعی است که دشمن بهصورت مستقیم و حتی نیابتی با روشهای مختلف به فعالیت برای کسب اطلاعات و جاسوسی از ایران در فضای سایبری و واقعی میپردازد و حتی اگر خودشان هم نیازی به این اطلاعات نداشته باشند، برای معامله با دیگر کشورها دست به این کار میزنند.

* ترفندهای جاسوسی دشمن را با تمام جزئیات آن میشناسیم

وی تأکید کرد: البته وزارت اطلاعات با اشراف هوشمندانه تمام آنها را زیر نظر داشته، ترفندها و عوامل آنها را میشناسد و این آشنایی با تمام جزئیات آن است که البته گاهاً خودشان هم باور نمیکنند در تور اطلاعاتی ما باشند.

وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: حتی زمانی که از طریق سایبر میخواهند مبادله اطلاعات کنند نیروهای ما از طرق فنی این ارتباط را کات کرده و اگر زمانی هم لازم باشد قاطعانه برخورد و آنها را دستگیر و برای اجرای عدالت به دستگاه قضا تحویل می دهد.

* تعامل اطلاعاتی ایران با دیگر کشورها

علوی با بیان اینکه طبیعتاً ما با بسیاری از کشورها تعامل اطلاعاتی داریم، گفت: ایستگاههای اطلاعاتی و سفرای اطلاعاتی ما در بسیاری از کشورهای دور و نزدیک مستقرند و ما با آنها همکاری و تبادل اطلاعات داریم چراکه آنها هم میخواهند از اشراف اطلاعات ایران در حوزههای تروریسم بینالملل مواد مخدر و جرائم سازمانیافته بهره ببرند. امروز بسیاری از سرویسها نیز از وزارت اطلاعات ایران دعوت به همکاری کرده و گاهاً آنها نیز در کشور ما ایستگاه اطلاعاتی دارند اما ما این درخواستها را مطالعه میکنیم و به برخی از آنها پاسخ می دهیم. در چند ماه گذشته نیز با سفرهای متعدد، نشستهایی را با برخی کشورها داشتهایم.

علوی خاطرنشان کرد: حتی وقتی دو کشور روابط دیپلماتیک آشکارشان کاهش یافته و یا قطع میشود، دو عرصه آغاز به فعالیت میکنند تا زمینه برای احیای این روابط فراهم شود که یکی از آنها گروههای دوستی پارلمانی است.

وی بیان کرد: سرویسهای اطلاعاتی نیز بدون محدودیتهای دیپلماتیک میتوانند اختلافات را بررسی کنند و موضوع را حلوفصل کنند تا امکان برقراری روابط دیپلماتیک فراهم شود و وزارت اطلاعات در این زمینه کارنامه درخشانی دارد.

* سرویسهای خارجی در پنجه قدرتمند وزارت اطلاعات هستند

علوی تأکید کرد: سرویسهایی که به تصور خودشان حساب شده و نامرئی در فضای سایبر واقعی علیه ایران اقدام میکنند خیلی خوشخیال هستند و باید بدانند که همه علم کرد آنها در پنجه قدرتمند ملت ایران و وزارت اطلاعات به نمایندگی از ملت است.

* تغییر دولتها در رویکرد وزارت اطلاعات تأثیری ندارد

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص تغییر رویکرد احتمالی در وزارت اطلاعات در دورههای مختلف اظهار داشت: این وزارتخانه یک نهاد حاکمیتی است یعنی با طبع نظام پیش میرود و با طبع جامعه کاری ندارد هر جناحی در انتخابات مجلس یا دولت پیروز شود کمترین تأثیر را بر حرکت وزارت اطلاعات خواهد داشت.

* جناحی عمل نمیکنیم

وزیر اطلاعات تصریح کرد: البته نیروهای ما نمیتوانند دیدگاه خاصی نداشته باشند، اما ما کاری به گرایشها نداشته و همه جریانهای سیاسی داخل نظام را محترم میدانیم و وظیفه ما است تا امنیت را به گونهای فراهم کنیم تا آنها نقشآفرینی بانشاط داشته باشند.

علوی با تأکید بر اینکه وزارت اطلاعات جریانی و جناحی فکر نمیکند، تصریح کرد: اگر گاهاً چنین آثاری هم پیش بیاید اکثریت بدنه اطلاعات به آن راضی نیستند و این روند مجدداً به ریل طبیعی خود برمیگردد.

* آبروی افراد برای ما محترم است

وی خاطرنشان کرد: اکثر مدیران نظام ما سالم هستند، ولی اگر گاهی شاهد عدم رعایت موازین شرعی یا اخلاقی از طرف برخی افراد باشیم که گاهاً نادانسته صورت میگیرد کار ما از آنجا که حمایت از سرمایهها است میکوشیم تا به این بداخلاقیها پایان دهیم و گاهی تذکر می دهیم که غالباً با اظهار لطف آنها مواجه میشویم، چراکه میدانند ما پردهدری نمیکنیم آبروی افراد برای ما در حد اعلی محترم است و اقدام ما از سر دلسوزی است.

* فضا را امنیتی نمیکنیم

وزیر اطلاعات گفت: ما بر تمام فعالیت عزیزان اشراف داریم، ولی فضا را امنیتی نمیکنیم، اما اگر کسی آگاهانه به مسیر خطا برود چون ملت ایران آن را نمیپسندد برای رفع آن اقدام میکنیم.

* هشدار درباره کلاهبرداران

علوی در بخش پایانی صحبتهای خود به برخی سوءاستفادههای افراد کلاهبردار از نام و روابط با وزیر اطلاعات پرداخت و گفت: گاهی شنیدهام افرادی خود را از نزدیکان بنده و حتی برادر و فرزند من معرفی میکنند و یا به برخی سرمایهداران اینگونه القا میکنند که روابط نزدیکی با وزیر دارند تا از این طریق بتوانند کلاهبرداری کنند من همه این روابط را تکذیب میکنم و حتی اگر فرزند من چنین کاری بکند قابل قبول نیست، هرچند بحمدالله فرزندان من اهل این کارها نیستند.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: بنده نه مؤسسه خیریهای دارم و نه پولی از کسی قبول میکنم که فردی بخواهد از این طریق کلاهبرداری کند؛ مردم ما روشن باشند، این افراد کلاهبردارند و گول آنها را نخورند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار