به روز شده در: ۰۷ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۱
سردار سلامی در گفت‌و‌گوی ویژه خبری:
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اتفاق هفته گذشته در پادگان اشرف دارای اهمیت راهبردی وسیع در تحولات آینده منطقه خواهد بود و ابعاد عظیمی دارد.
کد خبر: ۲۸۹۵
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۷:۱۱ - 08September 2013

حادثه پادگان اشرف اهمیت راهبردی در تحولات آینده دارد/ بیداری اسلامی شبکه میدانی آمریکا را برهم زد

به گزارش خبرگزاری دفاع مقذس، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به دکترین جدید نظامی آمریکا مبنی بر افرایش توان خود در بخش موشکی و آسمانی اظهار داشت: آمریکاییها به این نتیجه رسیدهاند که فصل مداخلات مستقیم و اشغالهای سرزمینی به پایان رسیده است. این به دلیل ناکامیهای فراوان آمریکا در اشغال عراق و افغانستان بوده و آنها متوجه شدند که مداخله نظامی سنگین، پاسخ نمیدهد و اکنون فصل تغییر استراتژی فرارسیده است.


وی با بیان اینکه آمریکا برای کاهش هزینههای جنگ و اینکه هیمنه این کشور دچار خدشه نشود، به تغییر استراتژی روی آورده، ادامه داد: آنها با تغییر استراتژی خود هم اکنون به دنبال جذب گروه های تروریستی هستند، به عنوان مثال با حذف گروهک تروریستی منافقین از فهرست گروهک های تروریستی، به این گروه آزادی عمل دادند که بتواند در ذیل استراتژی آمریکا در جهان اسلام عمل کند.


به گفته جانشین فرمانده کل سپاه امروز مفهوم قدرت تغییر کرده و براساس آن محیط نیز دچار تغیر شده است. آمریکاییها از مداخله زمینی تغییر جهت دادند و میخواهند عدم توازن و برابری قوا در زمین را با استفاده از قدرت موشکی تغییر دهند؛ اتفاقی که ممکن است در سوریه بیفتد تابع همین ضابطه عملیاتی است که آنها با عجز از اقدام زمینی میخواهند با استفاده از یک سناریوی تصنعی با استفاده از بمباران موشکی این عدم توازن را جبران کنند.


سردار سلامی با بیان این مطلب که حافظه تاریخی ملتها هرگز خاطرات تلخ و شیرین، جنایتها و خدمات را از یاد نخواهند برد، به اتفاقات رخ داده در مقر اشرف اشاره و تصریح کرد: اتفاق هفته گذشته در پادگان اشرف دارای اهمیت راهبردی وسیع در تحولات آینده منطقه خواهد بود و ابعاد عظیمی دارد که بهدلیل تحت تأثیر قرار گرفتن حمله احتمالی به سوریه فرصت ظهور نداشت، حادثه حمله جوانان عراقی به اردوگاه اشرف و کشته شدن تعدادی از کادرهای اصلی و شورای رهبری این گروهک بود.


وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: تأثیر راهبردی این عملیات بر ادامه حیات منافقین بسیار بیشتر از تأثیر عملیات مرصاد است. هرچند حجم این عملیات کمتر از عملیات مرصاد بود، اما این عملیات عصاره و فشرده بغض مردم عراق از استقرار و عملکرد سازمان مجاهدین خلق در عراق بود.


جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه از آغاز حضور منافقین در عراق تاکنون کشتار، ترس، آوارگی و یتیم شدن فرزندان عراقی را بههمراه آورده است، گفت: این گروهک تاریخ آلوده و ننگآور و کریهی را برای مردم عراق ایجاد کرد و اوج این خباثتها در حق مردم عراق سرکوب قیام شعبانیه بود که بعد از حمله به کویت صورت گرفت. منافقین خاطره بسیار تلخ و غمانگیزی را در صحنه اجتماعی عراق بهجا گذاشتند که هنوز عوارض آن خانوادههای عراقی را تحت تأثیر خود قرار داده تا به امروز هم ادامه دارد.


سردار سلامی با اشاره به نقش منافقین در انفجارهای عراق و کشتار مردم این کشور، اظهار داشت: گروهک تروریستی منافقین همچنان بهعنوان سازمان تروریستی سرکوبگر و خشن تحتالحمایه آمریکاییها قرار دارد و مردم عراق قادر به تحمل چنین وضعیتی نیستند. عملیات هفته گذشته در این پادگان بازتاب تمام خاطرات تلخی است که عراقیها از سال 1365 تا امروز در عراق داشتند.


وی در ادامه به جنایتهای منافقین در داخل کشور اشاره کرد و خاطرنشان کرد: منافقین نهتنها برای عراق بلکه برای مردم کشور ما هم وضعیتی سرشار از نفرت ایجاد کردند. از 17 هزار شهید ترور، 16 هزار نفر توسط گروهک تروریستی منافقین به شهادت رسیدهاند. براساس آماری که خودشان ارائه دادهاند، زمانی که در سال 65 در عراق مستقر شدند، 99 عملیات علیه نیروهای مسلح کشورمان در جنگ صورت دادهاند و 9 هزار و 300 شهید و هزاران مجروح از ما گرفتهاند.


بهگفته جانشین فرمانده کل سپاه، ماهیت تروریستی منافقین با سرشت آنها عجین است؛ وقتی گروهکی در تاریخ دو ملت ایران و عراق به این اندازه خرابکاریهای جنایی دارد، طبیعی است که فرزندان و بازماندگان قتلعامها اجازه ندهند که مأمن امنی در این کشور پیدا کند. عملیات هفته گذشته در عراق، مردمی و خودجوش بود که توسط بازماندگان نهضت شعبانیه رخ داد و توانست تأثیرات شگفتی در سیستم سیاسی و مدیریتی این سازمان ایجاد کند و پیامدهای نگران کنندهای را در سیستم روانی آنها به جای بگذارد.


سردار سلامی با اشاره به اینکه مردم عراق از دو سال گذشته تجمعات روزانهای را در برابر پادگان اشرف برقرار میکردند که بر اساس همین فشارها دولت مجبور شد 3 هزار نفر از منافقین را به مقر لیبرتی در مرکز بغداد منتقل کند، افزود: نکته مهم حماقت و اشتباه فاحش سرکرده منافقین است که دست به یک تفکیک زد و 100 نفر از اصلیترین کادرهای رهبری این سازمان را در اشرف نگاه داشت. دولت عراق دفعات بسیاری به آنها اخطار داد که آنجا را ترک کنند ولی نپذیرفتند.


بهگفته وی، حدود 16 الی 20 نفر از کادریهای اصلی شورای مقاومت ملی و 5 ــ 6 نفر از کادرهای اصلی شورای رهبری این گروهک در این اردوگاه نگاه داشته میشدند. عملیات مردم علیه اینها آنقدر برقآسا و غافلگیرکننده بود که نه ارتش عراق متوجه شد و نه منافقین توانستند واکنشی نشان دهند.


سردار سلامی ادامه داد: مردم موفق شدند در این عملیات 52 نفر از عوامل منافقین را به هلاکت برسانند یعنی در این حمله حدود 50 درصد کادر اصلی گروهک منافقین به هلاکت رسید. این بهمعنای این است که شرایط روحی بسیار بدی بر آنها حاکم شده و بازیابی تأثیرات این حمله عظیم عملاً در حد تحمل این گروهک نخواهد بود.


جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه این عملیات را بهدلیل تأثیر سنگینی که بر روحیه منافقین گذاشته، نمیتوان با عملیات کشتن بنلادن مقایسه کرد، اظهار داشت: این عملیات اعتماد به نفسی به مردم داد و مطمئناً این مردم حضور منافقین در عراق را نمیپذیرند. با این حوادث، عراق نمیتواند مأمنی برای حضور منافقین باشد. به نظر میرسد که منافقین حتی زیر چتر آمریکا هم میدان امنی برای حضور در عراق ندارند.


سردار سلامی با اشاره به گذشت یک هفته از این حادثه و عدم واکنش از سوی سرکرده این گروهک تروریستی، اظهار داشت: این عدم واکنش گمانهزنیهایی را رقم کرده که رجوی یا کشته شده یا آنقدر حماقت کرده و کادرهای اصلی را دستچین کرده که زیر فشارهای اعضای سازمان قادر به توجیه اشتباهش نیست و به سکوت روی آورده است. سکوت یا نشانه بهت و حیرت رجوی است یا هلاکت او چرا که منافقین امروز نیاز به دلجویی و بازیابی از سوی سرکردهشان دارند ولی این عملاً دیده نمیشود.


وی با بیان اینکه تمام کشتهشدگان در پادگان اشرف در تمام جنایتهای علیه مردم ایران و عراق نقش اول را دارند، خاطرنشان کرد: این افراد بهاندازه قتلعامهای هستهای هیروشیما  و ناکازاکی از ایران و عراق کشته گرفتهاند اما آمریکا و غرب واکنشی نشان ندادند ولی امروز که 52 نفر جانی به سزای جنایاتشان در دادگاه مردمی رسیده و کشته شدهاند، غرب آن را بهعنوان فاجعه تلقی میکند.


جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به زندگی گذشته اعضای منافقین و عدم آشنایی با امکانات روز همچون موبایل، تصریح کرد: در جابهجایی منافقین به لیبرتی 200 نفر از آنها فرار کردند که هیچیک از آنان روش کار با موبایل را بلد نبودند و اینترنت را نمیشناختند؛ آنها در یک اسارت ذهنی و خفقان فکری بودند و فقط باید تلویزیون سیمای نفاق را میدیدند. مغز این افراد شستوشو داده شده است. اینها با جاسوسی در محیط هستهای ایران، بخشی از اطلاعات مستند را با اطلاعات غیرواقعی ترکیب کردند و یک فضای خیالی و تصنعی در نظام بینالملل نسبت به فعالیت هستهای کشورمان ایجاد کردند.


سلامی در ادامه به بررسی آماری عملیات مرصاد با حادثه اخیر کمپ اشرف پرداخت و گفت: در عملیات مرصاد، تنها 3 کادر اصلی میان کشته شدگان منافقین بودند اما در عملیات اخیر 52 نفر از کادرهای اصلی و مؤثر منافقین کشته شدهاند.


جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه به وضعیت آمریکا در پی تحولات اخیر اشاره کرد و گفت: بیداری اسلامی شبکه میدانی آمریکا را برهم زده و آنان عمق استراتژیک اطلاعات منطقهای خود را در حال فروپاشی میبینند، لذا این گروهک منافقین را از لیست تروریستها خارج کردند و با آنها امکانات دادند تا میدان عمل پیدا کنند. بر همین اساس پس از این حادثه، معاون وزیر خارجه آمریکا با مریم رجوی تماس گرفته و از او دلجویی کرده و گفته نیروهایشان را از اشرف بیرون ببرند و گفته که از آنها حمایت میکنند.


به گفته وی، در ایران سازههای امنیت در تمام ارکان کشور مستحکم است و امنیت مردمی شده استT مردم رابطه بسیار خوبی با نظام اسلامی دارند که این سه دهه و فتنه عجیب 88 نیز نشان داد مردم برای دفاع از انقلاب در تمام صحنهها پیشگام مخاطرات هستند. علاوه بر این، سیستم اطلاعاتی مردمی 70 میلیونی در کشور وجود دارد و کنار آن ساختارهای اطلاعاتی کاملاQ هوشمند، حاکم است. پایگاههای بسیج پاسخهای زمانی را به هر موضوعی به کمترین زمان کاهش دادند و دارای نفوذناپذیرترین و عمیقترین محیط امنیتی هستیم.


جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان با بیان اینکه برای امنیت نیاز به برنامهریزی، مجاهدت، تلاش و مشارکت وسیع مردمی است، اظهار داشت: تمام این سازوکارها با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری ایجاد شده است. ملت ما متمایز از همه مردم جهان بحرانهای بزرگی  را پشت سر گذاشته اما بهموازات آن پیشرفت کردهایم و این بهخاطر خصوصیات منحصر به فرد دینی و ملی مردم ما و ساختار ولایی نظام ماست که میتواند همه  بحرانها را با هر مقیاسی با موفقیت پشت سر بگذارد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها