به روز شده در: ۰۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۲
آخرین مهلت ارسال آثار نخستین دوره جشنواره فرهنگی مهر مادر تا 30 آذر سال‌جاری پیش‌بینی شده است.
کد خبر: ۳۷۱۱۵۳
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۵ - 24November 2019

به گزارش گروه فرهنگ و هنر دفاع‌پرس، مادران شهدا و ایثارگران و محوریت مهر مادر در تربیت فرزندان، ایثار و از خودگذشتگی مادران، حضرت زهرا (س) الگوی مادران، نقش شیر مادر در تغذیه نوزادان، مهر مادر از گذشته، حال و آینده، تاثیر مهر مادر درخانواده و اجتماع، مهر مادر در فرهنگ، آداب و رسوم، نقش، مادربزرگ در تحکیم و انسجام خانواده و موضوع ویژه- بیسکویت مادر- و ... برگزار خواهد شد.

جشنواره در هفت بخش «فیلم‌های کوتاه داستانی و مستند»، «شعر و ترانه»، «داستان کوتاه»، «خاطره»، «نقاشی»، «پوستر» و «عکس» به 61اثر برگزیده مجموع جوایزی بالغ بر دو میلیارد ریال اهدا خواهد کرد.

جوایز بخش های هفت گانه نخستین دوره از جشنواره فرهنگی هنری مهر مادر به شرح زیر اعلام شده است:

جوایز شعر کلاسیک
شعرهای کلاسیک با موضوعات یاد شده، می توانند دراین بخش شرکت کنند.
هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد کرد:
برگزیده اول: تندیس ، دیپلم افتخار و 100 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و 60 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و 40 میلیون ریال جایزه نقدی
هیات داوران، علاوه برجوایز بالا به 2 اثر برگزیده دیگر، لوح تقدیر و 10 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می کند.

جوایز شعر نو
شعرهای نو با موضوعات یاد شده، می توانند در این بخش شرکت کند.
هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد کرد:
برگزیده اول: تندیس، دیپلم افتخار و 100 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و 60 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و 40 میلیون ریال جایزه نقدی
هیات داوران، علاوه برجوایز بالا، به 2 اثر برگزیده دیگر، لوح تقدیر به همراه 10 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می‌کند.

جوایز ترانه

هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد کرد:
برگزیده اول: تندیس، دیپلم افتخار و 40 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و 30 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و 20 میلیون ریال جایزه نقدی


جایزه بخش ویژه
به بهترین شعر کودک و نوجوان در تمام قالب های شعری با موضوع ویژه جشنواره، دیپلم افتخار و 30 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.
جوایز داستان کوتاه
داستان های کوتاه با موضوعات یاد شده، می توانند دراین بخش شرکت کنند.
هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد کرد:
برگزیده اول: تندیس ، دیپلم افتخار و 100 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و 60 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و 40 میلیون ریال جایزه نقدی

داستان مینیمال
داستان های مینیمال با موضوع ویژه (بیسکویت مادر) می توانند در این بخش شرکت کنند.
هیئت داوران، به سه داستان کوتاه مینیمال با موضوع ویژه جشنواره، دیپلم افتخار و 10 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می کند.

جوایز بخش خاطره
خاطراتی که فقط با موضوع بیسکویت مادر نوشته شده باشند، می توانند در این بخش شرکت کنند.
هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد کرد:
برگزیده اول: تندیس، دیپلم افتخار و 40 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و 20 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و 10 میلیون ریال جایزه نقدی
هیات داوران، علاوه برجوایز بالا به 10 خاطره برگزیده دیگر، لوح تقدیر و 5 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می کند.

جوایز بخش نقاشی
نقاشی‌های با موضوعات یاد شده، می توانند در این بخش شرکت کنند.
هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد کرد:
برگزیده اول: تندیس، دیپلم افتخار و 40 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و 20 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و 10 میلیون ریال جایزه نقدی

جایزه موضوع ویژه: به بهترین نقاشی با موضوع ویژۀ جشنواره، دیپلم افتخار و 10 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

جوایز پوستر
پوستر با موضوعات یاد شده، می توانند در این بخش شرکت کنند.
هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد کرد:
برگزیده اول: تندیس، دیپلم افتخار و 40 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و 20 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و 10 میلیون ریال جایزه نقدی

جایزه موضوع ویژه: به بهترین پوستر با موضوع ویژۀ جشنواره، دیپلم افتخار و 10 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

جوایز فیلم های کوتاه داستانی
فیلم های داستانی کوتاه با موضوعات یاد شده، که زمان آنها حداکثر 30 دقیقه باشد می توانند در جشنواره شرکت کنند.
هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا می‌کند:
برگزیده اول: تندیس ، دیپلم افتخار و 200 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و 100 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و 50 میلیون ریال جایزه نقدی
جایزه موضوع ویژه: به بهترین فیلم با موضوع ویژۀ جشنواره، دیپلم افتخار و 40 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.
هیات داوران، علاوه بر جوایز بالا به 1 فیلم برگزیده دیگر، لوح تقدیر و 20 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می نماید.

جوایز فیلم‌های مستند
فیلم های مستند با موضوعات یاد شده، که زمان آنها حداکثر 40 دقیقه باشد می توانند در جشنواره شرکت نمایند .
هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد نمود:
برگزیده اول: تندیس، دیپلم افتخار و 120 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و 100 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و 50 میلیون ریال جایزه نقدی

جایزه موضوع ویژه: به بهترین فیلم با موضوع ویژۀ جشنواره، دیپلم افتخار و 40 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد. هیات داوران، علاوه برجوایز بالا به یک فیلم برگزیده دیگر، لوح تقدیر و 20 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می نماید.

جوایز تک عکس
عکس ها با موضوعات یاد شده، می توانند در این بخش شرکت نمایند.
هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد نمود:
برگزیده اول: تندیس ، دیپلم افتخار و 40 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و 30 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و 20 میلیون ریال جایزه نقدی

جایزه موضوع ویژه: به بهترین پرتره با موضوع ویژۀ جشنواره، دیپلم افتخار و 20 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد. هیات داوران، علاوه برجوایز بالا به دو اثر برگزیده دیگر، لوح تقدیر و 10 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می نماید.

جوایز مجموعه عکس
مجموعه عکس ها با موضوعات یاد شده، می توانند در این بخش شرکت نمایند.
هیئت داوران، جوایز برگزیدگان خود را به شرح زیر اهدا خواهد کرد:
برگزیده اول: تندیس، دیپلم افتخار و 40 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده دوم: دیپلم افتخار و 30 میلیون ریال جایزه نقدی
برگزیده سوم: دیپلم افتخار و 20 میلیون ریال جایزه نقدی
هیات داوران، علاوه برجوایز بالا به یک مجموعه عکس برگزیده دیگر، لوح تقدیر و 20 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می‌کند. تاریخ اعلام شده از سوی دبیرخانه تا اطلاع ثانوی پایان روز اداری 30 آذر 98 می‌باشد و هرگونه تغییر و تمدید از طریق روابط عمومی جشنواره متعاقبا اعلام خواهد شد.

برگزار کنندگان این جشنواره در تاریخ 26 بهمن، مصادف با ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، 61 جایزه، به مناسبت شصت و یکمین سال تاسیس کارخانه بیسکویت مادر اهدا خواهند کرد.

انتهای پیام/ 121

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار