به روز شده در: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۰۶:۴۶
فرمانده جدید کلاه‌سبزهای نزاجا در گفت‌وگو با دفاع پرس:
فرمانده تیپ 65 نوهد گفت: این تیپ از گردان‌های مختلف و تخصصی تشکیل شده که هرکدام متناسب با وضعیت جغرافیایی، قابلیت اجرای عملیات در مناطق مختلف و شرایط سخت را دارا هستند.
کد خبر: ۳۷۱۷۱
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۳ - ۰۱:۰۱ - 18January 2015

قدرت اجرای عملیات در شرایط سخت و نبرد ناهمتراز را داریم/همکاری تیپ نوهد ارتش و یگان ویژه صابرین سپاه

گروه دفاعی امنیتی دفاع پرس- مقداد کامکار: تیپ 65 نوهد ارتش جمهوری اسلامی ایران که در تراز جهانی جزو 10 نیروی قدرتمند کماندویی دنیا محسوب میشود، بهعنوان یک نیروی واکنش سریع مؤثر و مستقل توانسته است با تجربهای بالغ بر چهار دهه بهعنوان نوک پیکان نیروی زمینی ارتش، توانمندهای خود را به اثبات برساند.

تکاوران تیپ 65 که به «کلاهسبزها» مشهورند در مأموریتهای ویژه نیروی زمینی با انجام تمرینهای سخت و طاقتفرسا نسبت به آمادهسازی و گذراندن دورههای مختلف نظامی اقدام کرده و قابلیت انجام هرگونه مأموریتی اعم از جنگ تن به تن، چریکی، پارتیزانی، انجام پرش چتربازی و سقوط آزاد بر زمین، هوا و آب و مناطق کویری و کوهستانی را دارا هستند.

کماندوهای زبده تیپ نوهد توانایی لازم را برای هدایت رزمی در دو سطح تاکتیک و استراتژی داشته و در انطباق با شرایط محیطی، تاکتیکی و جنگی، تاکنون مأموریتهای متنوعی را انجام دادهاند.

آخرین عملیاتی که این نیرو با موفقیت کامل انجام داد، اجرای عملیات واکنش سریع رهایی گروگان در رزمایش محمد رسولالله(ص) بود که طی آن کلاهسبزها ظرف سه ساعت، از تهران به منطقه جاسک آمده و با اجرای عملیاتهای چتربازی و رنجری در مقابله با نیروهای مهاجم توانستند عملیات رهایی از گروگان را به نحو مطلوبی به اجرا درآورند، که امیر سرتیپ پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش پس از اجرای موفقیتآمیز این عملیات، از آنها تقدیر کرد.

بر این اساس گفتوگویی مشروح را با امیر سرتیپ دوم «نوذر نعمتی» فرمانده جدید تیپ 65 نوهد انجام دادهایم که متن آن در ذیل آمده است:

لطفا راجع به ماهیت و مأموریت عملیاتی تیپ 65 نوهد توضیح دهید؟

تیپ نوهد یکی از یگانهای رزمی است که در عرصه جنگهای  نامظم کاربرد دارد و برای  اجرای عملیات در پشت مواضع دشمن ساخته و پرداخته شده است. این یگان با توجه به آموزشهایی که در گردانهای مختلف میبینند عملیاتهای نفوذ از هوا، زمین و دریا را در عرصه نبرد ناهمتراز اجرا میکند.

مأموریت اصلی این یگان اجرای عملیات در پشت منطقه و مواضع دشمن است که در عملیاتهای متعددی چون کمین، ضد کمین، چریک و ضد چریک این مأموریت را به نمایش میگذارد، و بهطور کلان تاکتیکهای مورد استفاده این یگان با جنگهای پارتیزانی و ناهمگون منطبق است.

- در خصوص دورههای آموزشی و شرایط سختی که در این یگان جهت آبدیده شدن نیروها ایجاد میشود، توضیح دهید؟

افرادی که وارد تیپ نیروی مخصوص نوهد میشوند ابتدا دوره چتربازی و دوره نیروی مخصوص که دورهای نسبتا طولانی است را گذرانده و سپس دورههایی چون رهایی گروگان، مربی چتربازی، سقوط آزاد، تربیت تیرانداز، عملیات ویژه، غواصی و تقریباً همه دورههایی را که یک چریک نیاز دارد آموزش ببیند میگذرانند، تا بتواند مأموریتهای محوله را در منطقه دشمن انجام دهند.

- تسلیحاتی که نیروی مخصوص از آن استفاده میکند در چه سطحی قرار دارد؟

در نیروی مخصوص معمولاً از تجهیزات خاص متناسب با نوع مأموریت تعریف شده استفاده میشود، برای مثال اگر در یک منطقه قرار باشد برای دشمن یک کمین ایذایی قرار دهیم، نیاز به یک حجم آتش فزاینده وجود دارد که برطرف شدن این نیاز در داخل سازمان پیشبینی شده است، لذا از انواع تسلیحاتی که مورد نیاز است و قابلیت حمل آسان در منطقه هدف را دارد استفاده میکنیم.

- آیا برای اجرای تاکتیکهای مختلف در این یگان تقسیمبندی ساختاری وجود دارد؟

بله، ما در داخل گردانهای خود تیمهای تکاوری داریم که برای هرکدام مأموریت خاصی تعریف کردیم؛ بدین ترتیب که هر کدام متناسب با نوع مأموریتهای احتمالی از سلاحهای مورد نیاز ساخت داخل استفاده میکنند.

البته باید گفت یگان تکاوری بهعنوان نیروی واکنش سریع بهطور معمول از سلاحهای سبک و نیمهسنگین استفاده در راستای اجرای سریع عملیات در منطقه متخاصم و خروج سریع نیروها و ایجاد فضا برای دیگر یگانهای رزمی گام برمیدارد.

همچنین در هر کدام از تیمهای تکاوری ما انواع سلاحها و مأموریتها پیشبینی شده است و هر تیم مأموریت خاص خود را اجرا میکنند.

تیمهای تکاوری تیپ نوهد به گروه سهگانه "الف"، "ب"، و "ث" که مأموریتها و نفراتشان با هم فرق دارد تقسیم میشوند. برای مثال کوچکترین قسمت یگانی ما تیم الف است که در آن از تیم 2 نفره، 10 نفره تا 12 نفره وجود دارد که  طبق مأموریتهای تعریف شده در تخصصهای مختلف از آنها استفاده میشود.

مثلا در این تیمها نفرات مختلف در تخصصهای گوناگون اعم از بهداشت و درمان، مخابرات، مهندسی، تکتیرانداز، و نفراتی که بتوانند عملیات روانی را انجام دهند، وجود دارد.

- لطفا با ذکر جزئیات در خصوص تسلیحات بهکار گرفته شده در یگان تکاوری توضیح دهید؟

برای مثال ما تیربارهای مخصوص خود را داریم و در یک تیم ما انواع سلاحها و مأموریتها پیشبینی شده است؛ یعنی مانند اغلب یگانها ما در هر تیم تکتیراندازها را داریم که میتوانند با اسلحههایی که در اختیار دارند و بر اساس دورههای آموزشی که دیدهاند، کار خود را انجام دهند.

همچنین در داخل تیمهای خودمان از سلاحهای مختلف استفاده میکنیم؛ از سلاحهای سبک کمری گرفته تا تسلیحات نیمهسنگین، تیربار و تکتیرانداز و سلاحهای دوشپرتاب و ضد تانک نیز بهره میبریم.

- روش سازماندهی تیمها به چه صورت است؟

تیمهای تکاوری ما با توجه به شرایط منطقهای، جوّی و جغرافیایی مختلف و شرایط که امکان دارد بهواسطه درگیری و نبرد در منطقه حاکم شود سازماندهی میشوند.

گردانهای تکاوری تیپ نوهد از نیروهای دیگری تحت عنوان مکمل استفاده میکنند که این نیروها موظف به پوشش دادن تیمهای تکاوری در مناطق رزمی هستند، که عبارتند از یگان رهایی گروگان و یگان عملیات روانی.

- راجع به آموزشهای متنوع این یگان توضیح دهید؟

گردانهای تکاوری در طول سال از آموزشهای متنوعی برخوردارند که مهمترین آنها آموزش جنگهای نامنظم  است، و ما تنها یگان عملیاتی هستیم که تمامی آموزشها را در سازمان خود انجام میدهیم، وعلاوه بر آموزش نفرات خود از سایر یگانهای ارتش جهت ارائه آموزش در دورههای عملیات ویژه، چتربازی سقوط آزاد نیرو دریافت میکنیم.

با توجه به بحث تخصص و همتاسازی که در سطح نیروها اجرا شده است از استادان قدیمی و با تجربه در امر آموزش بهره میگیریم، و همچنین اجرای آموزش در مناطق مختلف، جنگل، خشکی، برفی، دریا بخش دیگری از برنامههای این یگان عملیاتی در شرایط سخت است.

- آیا با یگان صابرین سپاه همکاری دارید؟

ما تقریباً با همه یگانهای رزمی  نیروهای مسلح و خصوصاً نیروهایی که به لحاظ نوع کار و فعالیت شبیه به ما هستند ارتباط و همافزایی آموزشی داریم، و در رزمایشهای آنها شرکت میکنیم؛ در واقع این همکاریهایی که وجود دارد در راستای ارتقای توانمندی نیروهای مسلح است.

- تاکنون نیرو در اختیار یگان صابرین سپاه گذاشتهاید؟

بحمدالله امروز به برکت خون شهدا و اقتدار نیروهای مسلح امنیت در تمامی نقاط کشور ما برقرار است و همه این تلاشها در راستای ارتقای توانمندی نیروها و ایجاد وحشت در دل دشمن است، اما مسلماً اگر  شرایط به گونهای پیش برود که این نیاز احساس شود، هم ما و هم یگان صابرین این آمادگی را داریم تا در صورت تدبیر سلسله مراتب، به یکدیگر کمک کرده و تبادل نیرو داشته باشیم.

انتهای پیام/

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار