به روز شده در: ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۷:۱۲
سرلشکر محمدعلی جعفری:
سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه مواضع رئیس‌جمهور در نیویورک و به‌خصوص نطقش در سازمان ملل مناسب و مقتدرانه بود، تأکید کرد: مکالمه تلفنی با اوباما باید به بعد از اقدامات عملی آمریکا موکول می‌شد.
کد خبر: ۳۹۳۱
تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۸ - 01October 2013

مواضع رئیس‌جمهور مقتدرانه بود/ مکالمه تلفنی باید به بعد از اقدامات عملی آمریکا موکول می‌شد

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرماندهکل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتوگو با تسنیم با اشاره به سفر حجتالاسلام حسن روحانی، رئیسجمهور و هیئت همراه به نیویورک و مواضع اتخاذشده و اقدامات صورتگرفته از سوی این هیئت در این سفر، گفت: آقای روحانی و هیئت همراهشان در این سفر نشان دادند که الحمد لله روی اصول ایستادهاند و در مسیر انقلاب اسلامی، چارچوبها و سیاستهای نظام و مقام معظم رهبری حرکت میکنند.

فرماندهکل سپاه با اشاره به اینکه بهدلیل قرار گرفتن آمریکائیها در موضع ضعف و قرار داشتن جمهوری اسلامی ایران در موضع اقتدار و قدرت در عرصه بینالملل، دولت آمریکا به اقداماتی نظیر ملاقات حضوری و یا حداقل مکالمه تلفنی با رئیس جمهور ایران نیاز داشت، افزود: رئیس جمهور محترم که مواضع مقتدرانه و مناسبی در این سفر و بهخصوص در نطقشان در مجمع عمومی سازمان ملل اتخاذ کردند، بهتر بود همانگونه که برای ملاقات حضوری به اوباما وقت داده نشد، از پذیرش مکالمه تلفنی با اوباما نیز خودداری کرده چنین اقداماتی به بعد از نشان دادن اقدامات عملی دولت آمریکا و راستیآزمایی و صداقتسنجی در رفتار عملیشان موکول میشد.
 
• ایران حسننیت و صداقت خود را نشان داد؛ اینک نوبت آمریکاییهاست
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران بهخصوص با مواضع و سخنانی که در شصت و هشتمین اجلاس سازمان ملل مطرح شد، حسننیت خود را نشان داد، اکنون نوبت آمریکاست که با اقدامات عملی خود اعتمادسازی نموده در عمل راستگویی خود را به اثبات برساند.
 
فرماندهکل سپاه در پاسخ به این سؤال "بهنظر شما در این مرحله دولت آمریکا چه گامهای عملی بایستی بردارد؟"، اظهار داشت: رفع کامل تحریمها علیه ملت ایران، آزادسازی داراییهای بلوکه و توقیفشده ایران توسط آمریکا، دستکشیدن از دشمنیها و توطئهها علیه مردم ایران، پذیرش ایران هستهای و عدم سنگاندازی در این مسیر و ... از مواردی است که بایستی در این مرحله توسط آمریکا انجام شود و ملت ایران منتظر چنین اقداماتی از سوی آمریکاست.
 
• مشکل بزرگ آمریکاییها آنجاست که از صهیونیستها اجازه میگیرند
 
وی با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه مقامات رژیم غاصب صهیونیستی را در جریان تمام مسائلشان با ایران و حتی مکالمه تلفنی با اوباما قرار داده بوده و از این پس نیز قرار خواهند داد، افزود: یکی از نگرانیهای اصلی که وجود دارد، همینجاست، چراکه به نظر میرسد دولتمردان آمریکا متأسفانه استقلال رأی و تصمیم ندارند و از صهیونیسم جهانی تأثیرپذیرند و بایستی برای اقدامات خود از این رژیم غاصب ظالم اجازه بگیرند.
 
• چرایی نرمش قهرمانانه
 
فرماندهکل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود در تبیین تعبیر "نرمش قهرمانانه" که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با فرماندهان سپاه مطرح شد، اظهار داشت: تعبیر دقیق و هوشمندانه "نرمش قهرمانانه" که ترکیبی از کلمات "نرمش" و "قهرمانانه" است، توسط مقام معظم رهبری بهدلیل شرایط بسیار برجستهای که نظام جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی جهان داراست، مطرح شد.
 
وی با بیان اینکه هماکنون دشمنان جمهوری اسلامی که سالها برای تضعیف و ضربهزدن به انقلاب اسلامی و اهدافش تمام توان خود را به کار گرفتند، به هیچیک از اهداف خود نرسیده و شکستهای پیدرپی را مرتکب شدهاند و آخرین نمونه از این شکستها نیز در سوریه اتفاق افتاد، تصریح کرد: همه دنیا امروز شاهد آن است که جمهوری اسلامی ایران مسیر خود را با اقتدار پشت سر گذاشته و همه تلاشهای دشمنان اعم از تهدید، تحریم و فشارهای اقتصادی، اقدامات سیاسی، امنیتی و نظامی، به هیچ نتیجهای نرسیده است.
 
فرماندهکل سپاه پاسداران با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر جمهوری اسلامی در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی و ... و از همه مهمتر «قدرت نرم» و «نفوذ معنوی» انقلاب اسلامی در جهان، افزود: امروز بهدلیل نفوذ معنوی فوقالعاده انقلاب اسلامی ایران در دنیا و اطمینانی که در ملل مختلف نسبت به کشورمان حاصل شده، اقتدار کاملی برای نظام مقدسمان به وجود آمده و مجموع قدرت معنوی و مادی کشورمان موجب شده ایران به یک ابرقدرت تبدیل شده و در هماوردی با آمریکا، نهتنها بههیچوجه در موقعیت ضعف قرار نداشته بلکه کاملاً در موضع برتر و اقتدار قرار دارد.
 
وی ادامه داد: اگر دشمن بخواهد عقلانیت به خرج دهد باید از نرمش جمهوری اسلامی بهترین استفاده را کرده رفتار خود را تغییر دهد.
 
• راهبرد هوشمندانه "نرمش قهرمانانه" برای آشکارتر شدن چهره آمریکا نزد افکارعمومی
 
فرماندهکل سپاه با بیان اینکه این نرمش قهرمانانه موجب آشکارتر شدن چهره واقعی این دولت برای افکارعمومی جهان خواهد شد، تصریح کرد: با شناختی که از ماهیت استکبار و سلطه داریم، اینکه تصور خوشبینانهای از رفتار آمریکا داشته باشیم، سادهانگارانه است چراکه به نظر میرسد دشمن هنوز آن عبرتی را که باید گرفته میشد نگرفته و هنوز احتیاج به زمان بیشتری برای تغییر دارد.
 
سرلشکر جعفری خاطرنشان کرد: با تدبیر رهبر معظم انقلاب، انعطاف، صداقت و حسننیت جمهوری اسلامی نیز برای افکار عمومی جهان نمایانتر میشود.
 
وی با تأکید بر اینکه نگرانی خاصی نسبت به اصل نرمش قهرمانانه و دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی در این رابطه وجود ندارد، گفت: صفت قهرمانانه برای نرمش، یعنی اینکه اقدامات حکیمانه با حفظ مصالح، اقتدار و عزتمندی نظام صورت بگیرد.
 
• لزوم رصد هوشمندانه روند دیپلماسی توسط نیروهای انقلاب
 
فرماندهکل سپاه افزود: با این وجود در مسیر حرکت دولت ممکن است اشتباهات تاکتیکی مانند همین مکالمه تلفنی با اوباما صورت بگیرد که قابل تصحیح و جبران است.
 
سرلشکر جعفری تأکید کرد: در هر صورت، نکته مهم و اساسی در این زمینه، هدایتهای داهیانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب و هوشمندی مردم در رصد دقیق این روند است و اگر در جایی خطایی از سوی مسئولان مربوطه دیده شود، قطعاً دلسوزان و نیروهای انقلاب تذکرات لازم را خواهند داد.
 
• تلاش بدخواهان برای القای دوقطبی در کشور
 
فرماندهکل سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برخی بهدنبال ایجاد نوعی دوقطبی در داخل کشور بوده میخواهند چنین القا کنند که یک گروه طرفدار نرمش و مذاکره با آمریکا بوده و گروهی دیگر در کشور مخالف این موضوع هستند، تصریح کرد: راهبرد "نرمش قهرمانانه" موضوعی است که با تدبیر و هوشمندی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده است و همه نیروها و نهادهای انقلابی نیز با این سیاست نظام اسلامی همراه هستند، اما اینکه عدهای همواره بهدنبال ایجاد شکاف و دوگانگی و دوقطبی کردن فضا در داخل کشور بوده آب به آسیای دشمن میریزند، پدیده جدیدی نیست و امروز تأثیر چندانی هم ندارد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها