به روز شده در: ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۸
در حماسه اسلامی ششم بهمن سال ۱۳۶۰ مردم آمل ۴۰ تن به شهادت رسیدند.
کد خبر: ۴۳۹۰۰۴
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۱ - 25January 2021

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از ساری، در حماسه اسلامی ششم بهمن سال ۱۳۶۰ مردم آمل ۴۰ تن به شهادت رسیدند. در ادامه به اختصار به معرفی این شهدا می‌پردازیم.

معرفی کوتاه ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید فتح‌الله اکبرزاده

نام پدر: زکریا

تاریخ تولد: ۱۳۳۶/۰۷/۰۵

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: جنگل آمل

معرفی کوتاه ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید محمود افرکش

نام پدر: رجبعلی

تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۶/۱۰

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: جنگل آمل

معرفی کوتاه ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید مصطفی اسماعیلی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۰۶/۲۰

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی کوتاه ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید علی ابراهیمی

نام پدر: قنبر

تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۱۰/۰۷

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی کوتاه ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید پرویز بازدار

نام پدر: شیرآقا

تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۰۳/۱۰

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی کوتاه ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید قربان بابکی

نام پدر: یحیی

تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۷/۰۹

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی کوتاه ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید حمیدرضا ایزدی

نام پدر: رجب

تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۰۱/۰۳

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی کوتاه ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید خضرالله اکبرزاده

نام پدر: ذکریا

تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۰۳/۰۲

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی کوتاه ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید سیدحبیب الله حسینی

نام پدر: سید خلیل

تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۰۲/۱۱

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی کوتاه ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید محمود بشمه

نام پدر: قربانعلی

تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۰۳/۰۵

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی کوتاه ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید رستم بشکار

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۷/۲۰

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی کوتاه ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید نادر رسولی

نام پدر: سید غلام علی

تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۰۶/۰۳

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی کوتاه ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید اسفندیار ذوالفقاری ساروکلایی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۸/۰۴

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی کوتاه ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید محمد دیوسالار

نام پدر: مصطفی

تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۰۶/۳۰

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی کوتاه ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید رمضان علی رمضانی

نام پدر: حاتم

تاریخ تولد: ۱۳۲۸/۰۳/۰۹

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی کوتاه ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

  
شهید فضل الله سلیمانی

نام پدر: عبد الله

تاریخ تولد: ۱۳۲۹/۰۷/۰۴

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی کوتاه ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید امرالله سلطانی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: ۱۳۲۹/۰۳/۰۴

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی کوتاه ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید فرخ‌زاد زارع

نام پدر: حاجی آقا

تاریخ تولد: ۱۳۲۷/۰۸/۱۸

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی کوتاه ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید علیرضا رنجبر عمرانی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۰۲/۱۸

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی کوتاه ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید نورمحمد عبدی نژاد عمرانی

نام پدر: حبیب‌الله

تاریخ تولد:۱۳۳۹/۰۴/۰۱

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید خیرالله عباس‌زاده

نام پدر: نعمت

تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۰۴/۰۵

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید احسان طاهری

نام پدر: رمضانعلی

تاریخ تولد:۱۳۳۸/۰۱/۰۳

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید اکبر فضلی درزی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: ۱۳۳۴/۱۰/۱۰

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل 

معرفی ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید سقا علیزاده

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۰۷/۲۳

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید رحیم عزیززاده

نام پدر: شعبان

تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۰۷/۰۳

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید مجید قلیچ

نام پدر: فضل الله

تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۳/۰۵

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید منوچهر قلی‌نژاد عمران

نام پدر: مسلم

تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۱/۰۵

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید عبدالله قریشی نیاکی

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد: ۱۳۳۰/۱۰/۲۰

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید محمدنبی محمدی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: ۱۳۰۷/۰۹/۰۷

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید محمدعلی محمدآملی

نام پدر: محسن

تاریخ تولد: ۱۳۱۲/۰۳/۰۹

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید صادق مهدوی

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد: ۱۳۲۹/۰۲/۰۲

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید سیدحسین ملک شاه دخت

نام پدر: سید علی اکبر

تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۰۱/۰۶

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید غلام حسین هدایتی

نام پدر: علی محمد

تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۰۱/۰۳

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید طاهره هاشمی انچه پلی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:۱۳۴۶/۰۳/۰۱

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید مرتضی فدایی

نام پدر: ولی

تاریخ تولد: ۱۳۳۴/۰۶/۱۰

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید نصرت الله ولیپور

نام پدر: اعظم

تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۳/۰۳

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید جعفر هندویی

نام پدر: عزیزالله

تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۱/۲۵

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

معرفی ۴۰ شهید حماسه اسلامی ششم بهمن آمل

شهید همت‌الله متو

نام پدر: قنبر

تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۱/۰۱

تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۱۱/۰۶

محل شهادت: آمل

انتهای پیام/

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار