به روز شده در: ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۵:۰۳
امیر حاتمی در دیدار وابستگان نظامی کشورهای دیگر:
جانشین وزیر دفاع گفت: سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اوایل سال 2012 از پدیده داعش کاملاً مطلع بود، و از آنان به‌عنوان یک ابزار برای اهداف امنیتی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی استفاده کرد.
کد خبر: ۵۱۶۲۲
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۶ - 23August 2015

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اوایل سال 2012 از پدیده داعش کاملاً مطلع بود

به گزارش گروه دفاعی امنیتی دفاع پرس، امیر سرتیپ «امیر حاتمی» جانشین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی سخنانی در جمع وابستگان نظامی کشورهای دیگر مقیم تهران که به مناسبت بزرگداشت روز صنعت دفاعی و هفته دولت ایراد شد، اظهار داشت: باعث خرسندی است که در ایام خجسته "روز صنعت دفاعی و بزرگداشت هفته دولت" در جمع شما وابستگان محترم نظامی و دفاعی حضور پیدا کنم.

وی افزود: هفته دولت از آن رو گرامی داشته می شود که در 34 سال پیش و در چنین ایامی رییس جمهور و نخست وزیر دولت تازهتأسیس جمهوری اسلامی ایران با عملیات تروریستی گروهک منافقین که اینک رهبران و اعضای آن، آزادانه در اروپا و آمریکا به سر میبرند، به شهادت رسیدند، و این روز، بدان مناسبت روز صنعت دفاعی نامگذاری شده است که در چنین ایامی قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، و سپس با تصویب فرماندهی معظم کل قوا روز 31 مرداد برابر با 22 اوت در تقویم رسمی کشور به نام «روز صنعت دفاعی» نامگذاری شد.

سرتیپ حاتمی ادامه داد: وزارت دفاع در چارچوب قانون اساسی و سیاستهای کلان دولت جمهوری اسلامی و تحت فرماندهی  فرمانده معظم کل قوا وظیفه تولید قدرت ملی از طریق طراحی، تولید و تامین نیازمندیهای سختافزاری و فناورانه نیروهای مسلح و همچنین تولید قدرت نرم دفاعی را عهدهدار است.

جانشین وزیر دفاع تصریح کرد: صنایع دفاعی ایران بهعنوان یک بخش مهم از زیرساخت قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس نوع و جنس تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و در جهت تحکیم صلح، ثبات و امنیت در منطقه طراحی و سازماندهی شده است؛ لیکن سمت و سوی آن دفاعی است، و نه تهاجمی.

وی گفت: وزارت دفاع ایران مفتخر است با وجود تمامی محدودیتها و محرومیتهایی که از سوی دشمنان ملت ایران در یک دوره طولانی تحمیل شد، امروز قادر است تمام تجهیزات مورد نیاز دفاع بومی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در همه حوزههای زمینی، هوایی، دریایی، فضایی و سایبری را با ابتکار و خلاقیت، طراحی، تولید و تامین کند.

امیر حاتمی افزود: این تواناییها و همکاری و مشارکت با کلیه کشورهای منطقه و جهان، ما را قادر میسازد که یکی از اهداف مهم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در محیط پیرامونی مبنی بر کاهش تنش، تهدیدزدایی و مدیریت بحرانها را محقق سازیم.

جانشین وزیر دفاع ادامه داد: در این فرآیند حضور شما وابستگان نظامی و دفاعی محترم در تهران میتواند به ایجاد  بسترهای لازم جهت توسعه روابط دفاعی و نظامی در چارچوب منافع متقابل کمک کند؛ که این مهم از طریق شناخت فرصتها و تهدیدات مشترک و همچنین ظرفیتهای قابل تبادل در عرصه همکاریهای دفاعی امکانپذیر است.

وی بیان کرد: روند مسائل سیاسی و امنیتی منطقه و  جهان نشان میدهد که تحولات قابل ملاحظهای در ماهیت امنیت جهانی ایجاد شده است. تروریسم و افراطگرایی، جنگهای نیابتی و مداخلهگری سیاسی، توسعه  سلاحهای کشتار جمعی از ویژگیهای شرایط و تهدیدات جدید محیط امنیتی منطقه و بینالملل محسوب میشود.

امیر حاتمی اضافه کرد: هریک از ویژگیهایی که برای شرایط جدید امنیتی منطقه و جهان مطرح شد میتواند در زمره مصادیق تهدیدات مشترک ما و شما باشد؛ لذا ضروری است که از طریق تبادل نظر و رایزنیهای مشترک نسبت به مقابله با اضلاع مختلف تهدید اقدام شود.

جانشین وزیر دفاع گفت: شرایط و ویژگیهای جغرافیایی و قابلیتهای اقتصادی منطقه ما به گونهای است که موجبات دخالت قدرتهای خارجی در برخی کشورهای منطقه را فراهم آورده، و این امر منطقه را با موجی از تهدیدات فزاینده امنیتی و ژئوپلیتیکی روبرو ساخته است.

وی افزود: داعش و سایر جریانات تکفیری-صهیونیستی که با حمایت مالی، لجستیکی آمریکا و متحدین منطقهای آن شکل گرفته، با اقدامات جنایتکارانه و ضد بشری خود به تهدیدی جدی از عراق، سوریه و یمن گرفته تا شمال و غرب آفریقا و از افغانستان تا منطقه آسیای مرکزی و شرق دور تبدیل شدهاند.

امیر حاتمی اظهار داشت: بر اساس اطلاعاتی که از سوی مقامات «سیا» منتشر شده، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اوایل سال 2012 از پدیده داعش کاملاً مطلع بود، اما به جای آنکه آن را تهدیدی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی برخی کشورهای منطقه قلمداد کند، از آنان بهعنوان یک ابزار برای اهداف امنیتی  ایالات متحده و رژیم صهیونیستی استفاده کرد؛ لذا اظهارات غیرمسئولانه و سخیف فرمانده نیروی زمینی آمریکا مبنی بر اجتنابناپذیر بودن تجزیه عراق که با همراهی متحدان منطقهای آنها و ایجاد منطقه پرواز ممنوع در غرب سوریه بیان شده، ناشی از بسترسازیهای اطلاعاتی و امنیتی دولت آمریکا ظرف سالهای اخیر است.

جانشین وزیر دفاع تأکید کرد: ما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دقت تحولات منطقه و اقدامات خباثت آمیز آمریکا و متحدین او را زیر نظر گرفته و با کمک کشورهای دوست، دولتها و ملتهای منطقه با تمام توان از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه حمایت خواهیم کرد. بدیهی است دولت جمهوری اسلامی ایران در چنین وضعیتی ساختار صنایع دفاعی خود را در پاسخگویی به نیازهای امنیتی و در جهت تحکیم صلح، ثبات و امنیت در منطقه طراحی و  سازماندهی کند.

وی یادآور شد: ما در طول سالهای گذشته نشان دادهایم که از اراده و انگیزه واقعی برای اعتمادسازی و افزایش همکاری از طریق سازوکارهای دیپلماتیک ازجمله دیپلماسی دفاعی برخورداریم، و این امر به خوبی در فرایند اجرای دیپلماسی هستهای و توافقات اخیر وین به اثبات رسیده است.

سرتیپ حاتمی افزود: اکنون که توافقنامه وین فضای جدیدی را در گفتمانهای سیاسی، دفاعی و امنیتی در جهان ایجاد کرده است، باید با خلق فرصتهای جدید بکوشیم روزنههای تنفس امنیتی را در فرایند مدیریت بحرانها در این منطقه حساس از جهان بیش از گذشته ایجاد کنیم و این مهم از طریق توسعه همکاریهای دفاعی و امنیتی مبتنی بر منافع متقابل، تحکیم صلح، ثبات و امنیت در منطقه امکانپذیر است.

جانشین وزیر دفاع گفت: کمک به تحقق امنیت و ثبات در منطقه یکی از اصول مهم سیاست امنیتی دولت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و بر این اساس معتقدیم امنیت فراگیر نیاز کلیه کشورهای منطقه است و این امر که امنیت در محدودهای برقرار شود تا قدرتهای مداخلهگر در سایه آن بتوانند به سرمایهگذاری و استحصال منابع معدنی اقدام کنند پذیرفتهشدنی نیست. امنیت برای تمامی کشورهای منطقه باید تضمینکننده سرمایهگذاریهای اقتصادی باشد.

وی بیان کرد: اصل اساسی دیگری که جمهوری اسلامی ایران در سیاست امنیتی و دفاعی منطقهای خود دنبال میکند، حمایت از کشورهای همپیمان،  مستقل و مقاوم در برابر اشغالگری و مداخلهجویی و تنشزدایی و اعتمادزایی با تمامی کشورهای منطقه است. این روند میتواند ضمن تقویت سیاست دفاعی همکاریجویانه، اجماع امنیتی مورد انتظار را با مشارکت کلیه کشورهای منطقه بر اساس رویکرد تامین امنیت و توسعه اقتصادی برای همه محقق سازد.

امیر حاتمی خاطرنشان کرد: در پایان بار دیگر مایلم تاکید کنم پیام روز صنعت دفاعی برای کشورهای همسایه و نیز کشورهای دوست و مستقل جهان، صلح، دوستی، ثبات و احترام به منافع یکدیگر و برای دشمنان، نمایش قدرت بازدارندگی و اراده محکم مقابله با هرگونه تهدید و زیادهخواهی است.

انتهای پیام/

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها