به روز شده در: ۰۹ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۰
دفاع پرس بررسی می کند
نفوذ پدیده‌ای چندبعدی است که از این طریق زمینهٔ دخالت در فرهنگ و سیاست را فراهم می‌ کند. یک بستهٔ کامل سیاسی، اقتصادی و علم و فناوری، فرهنگی-اجتماعی است که مقصد اصلی آن بر هم زدن نظام تصمیم‌سازی در جهت وابستگی کشور و تأمین منافع سلطه‌گران است که در حوزه‌های مختلف عمل می‌کند.
کد خبر: ۶۳۶۳۰
تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۵ - 24December 2015

تحلیل راهبردی نفوذ نظام سلطه به ساختارهای کشور/ راهبردهای عملیاتی مقابله

گروه اجتماعی دفاع پرس، محمد صادق شهبازی. هدف نظام سلطه کسب، حفظ و بسط منابع قدرت است که در دورهٔ استعمار سنتی با اشغال مستقیم، غارت منابع و بردهگیری بود. در دورهٔ استعمار نو با گماردن حکام دستنشانده، تصاحب منابع و به کار گرفتن نیروها برای تأمین منافع خود با دست او، اما استعمار فرانو به دنبال تسخیر مغزها و قلبها و بهگونهای است که با میل خود منافع سلطهگران را تأمین کنند. در این چارچوب سرمایهداران اکثراً صهیونیست و شرکتهای بزرگ و فراملیتی که در بطن نظام سلطه هستند و در لایهٔ بعد دولتهای قدرتمند سلطهگر از طریق سازوکارها، ابزارها، معاهدات و قوانین، سازمانها، آموزشها و حرکتهای فرهنگی و شاخصها بهگونهای عمل میکنند که مردم، نخبگان و مسئولین کشورها به خواست خود، مطالبات آنان را تأمین کنند.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها