به روز شده در: ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۴۶
دادستان تهران خبر داد
دادستان عمومی تهران به ضرورت حمایت از حریم خصوصی اشخاص اشاره کرد وانتشار تصاویر دیگران در فضای مجازی بدون اجازه آنها را از این جهت قابل پیگرد دانست و در خصوص ادعای بازنشر شدن این تصاویر از صفحه‌ی فردی ضد انقلاب، اعلام نمود که خانم مینو خالقی برای اخذ توضیح در این زمینه دعوت شده است.
کد خبر: ۸۲۵۷۶
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۳ - 15May 2016

دعوت مینو خالقی به دادسرای تهران

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، جلسه دادستان عمومی و انقلاب تهران با قضات ناحیه 4 دادسرای تهران (رسالت)، روز شنبه 25 اردیبهشت 1395 برگزار گردید.

در این جلسه عباس جعفری دولتآبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به سیاست دادستانی تهران در سال جدید دایر بر برگزاری جلسات با قضات نواحی دادسرا اشاره کرد و در خصوص وضعیت دادسرای رسالت اظهار داشت: دادسرای ناحیه چهار تهران از نظر میزان پرونده های وارده و موجودی، از بزرگترین نواحی دادسرا محسوب میشود و اگر بگوییم بهاندازه یک استان بزرگ به پرونده ها رسیدگی می کند ، شاید به گزافه نگفته باشیم؛ اگرچه که از امکانات کمی برخوردار است.

دادستان عمومی تهران وظیفه قاضی را رسیدگی به هر رفتار واجد وصف مجرمانه دانست و با مردود شناختن تأسی و اثرپذیری قضات از جریانات سیاسی و منافع حزبی، به حادثه اخیر دایر بر درج تصاویر مینو خالقی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: حادثهای که اخیراً در فضای مجازی رخ داد و انتشار تصاویر خانم مینو خالقی در این فضا، انعکاس زیادی در سایتها و شبکههای مجازی داشت و نظرات مختلفی ارائه شد. عدهای گلایه کرده و خرده گرفتند که چرا انتشار دهنده تصاویر  دستگیر شده است اما خود خانم خالقی از تعقیب مصون مانده است.

و در مقابل، عدهای دیگر با تأیید تعقیب متهم، بر اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت مینو خالقی صحه گذاشتند. عدهای دیگر نیز اقدام دادسرا در دستگیری متهم را مورد انتقاد قرار دادند و گفتهاند چرا باید با فردی که قصد داشت علیه کسی که قرار بود یک پست مهم را تصدی کند افشاگری میکرد. اینگونه برخورد شده است.

جعفری دولتآبادی با تقبیح اقدام انتشاردهندگان چنین تصاویری، بر وظیفه دادسرا بر تعقیب جرایم تأکید کرد و اظهار داشت: ما با قاطعیت اعلام میکنیم که دادستانی برای خوشایند اشخاص، گروهها یا جناحهای سیاسی کسی را دستگیر نمیکند، بلکه دادسرا به وظیفه ذاتی خود عمل مینماید. وی خاطرنشان کرد ریختن آبروی افراد بدون مجوز قانونی جرم است.

دادستان تهران انتشار تصاویر زن مسلمان بدون پوشش مناسب در فضای مجازی را فاقد توجیه خواند و اقدام دادستانی تهران در مقابله با این رفتار مجرمانه، نه برای مقابله با دولت بوده و نه حمایت از فردی است که تصاویرش در اختیار دیگران قرار گرفته است.

دادستان عمومی تهران به ضرورت حمایت از حریم خصوصی اشخاص اشاره کرد و انتشار تصاویر دیگران در فضای مجازی بدون اجازه آنها را از این جهت قابل پیگرد دانست و در خصوص ادعای بازنشر شدن این تصاویر از صفحهی فردی ضد انقلاب، اعلام نمود که خانم مینو خالقی برای اخذ توضیح در این زمینه دعوت شده است.

لزوم رسیدگی به پروندههای قدیمی

دادستان عمومی تهران در ادامه این جلسه به وضعیت ناحیه چهار دادسرای تهران و آمار موجودی قابل توجه آن پرداخت و با تأکید بر این که برنامهریزی برای مختومه نمودن پروندههای قدیمی و مسن و پیشبینی ظرف زمانی مناسب برای رسیدگی به پروندهها ضروری است، گفت: در این راستا دستورالعملی از طرف دادستانی تهران در حال تدوین است که به زودی ابلاغ خواهد شد.

نظارت سرپرستان نواحی بر زندانیان تحت قرار

نکته دیگری که جعفری دولتآبادی بر آن تأکید کرد، نظارت سرپرستان بر وضعیت متهمانی است که با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی میشوند. وی هم چنین نظارت سرپرستان نواحی دادسرا بر قرارهای وثیقه و کفالت صادره که منتهی به بازداشت متهم شده است را ضروری خواند و در ضرورت این امر به ذکر مثالی اکتفا کرد و آن موضوع متهمی بود که در سال 1390 از زندان تحویل ضابطین شده و پس از چند سال پرونده وی در زندان مفتوح است.

تشکیل واحد نظارت بر قرارهای بازداشت موقت در دادستانی تهران

دادستان عمومی و انقلاب تهران از تشکیل واحد نظارت بر قرارهای بازداشت موقت تحت نظارت مستقیم دادستان و انتصاب یک دادیار بر این واحد خبر داد و در فلسفه تشکیل چنین واحدی، به موضوع زندانیان بلاتکلیف اشاره کرد و گفت: اعلام روزانهی قرارهای بازداشت موقت صادره از نواحی به این واحد ضروری است و هم چنین در بخشنامهی دادستانی آمده است که این نظارت باید از سوی سرپرست دادسرا اعمال گردد و موافقت با قرارهای بازداشت موقت رأساً از سوی سرپرست ناحیه صورت گیرد و از ارجاع امر به دادیاران اظهارنظر اجتناب شود.

در این جلسه، محمدباقر کرمی سرپرست دادسرای رسالت و قضات این دادسرا مشکلات و کمبودهای خود را بیان کردند و دادستان تهران نیز به جمعبندی مطالب پرداخت.

نظارت مستمر بر عملکرد قضات دادسرا

جعفری دولت آبادی به ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد قضات دادسرای تهران اشاره کرد و گفت: دستگاه قضا نظارت بر قضات را افزایش داده و با قضات متخلف برخورد میکند، همکاران باید این موضوع را در نظر داشته باشند که رفتار آنها در جامعه و محیط کار در بین افکار عمومی بازتاب دارد و از سوی نهادهای نظارتی مورد ارزیابی قرار میگیرد. لذا قضات دادسرا باید در رفتار خود دقت نمایند تا دچار مشکل نشوند.

دادستان تهران از سرپرستان دادسرا خواست گزارشهای مرتبط با رفتار قضات را به دادسرای مرکز ارجاع دهند و تاکید کرد: در دادسرای کارکنان دولت به دقت به این گزارشها رسیدگی میشود و اجازه نخواهیم داد حقی از کسی تضییع شود.

برنامههای دادستانی تهران در کاهش موجودی ناحیه 4 دادسرا

دادستان عمومی تهران از تقسیم دادسرای رسالت به دو ناحیه 4 و 8 تا پایان سال جاری خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در صورت آماده شدن ساختمان این دادسرا، این مهم صورت پذیرد.

دولتآبادی برنامه دیگر دادستانی تهران در راستای کاهش پروندههای مطروحه در دادسرای رسالت را راهاندازی دادسرای راهور در شرق تهران اعلام کرد. که به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی ارتکابی در شرق تهران رسیدگی نماید. وی از قضات دادسرای ناحیه 4 خواست تا زمان عملی شدن این دو وعده نسبت به کاهش پروندههای موجود اقدام نمایند.

ابلاغ دستورالعمل شرح وظایف و حل اختلاف پروندهها در نواحی دادسرای تهران

جعفری دولتآبادی همچنین از ابلاغ دستورالعمل شرح وظایف و حل اختلاف پروندهها در نواحی دادسرای تهران طی چند روز آینده خبر داد که از نتایج مثبت آن، ساماندهی تقسیم پروندهها در نواحی دادسرا و جلوگیری از سرگردانی مراجعین به لحاظ رفت و آمد پروندهها در میان نواحی دادسرا است.

ضرورت انطباق نواحی دادسرا با مناطق شهرداری

بنابر اعلام روابط عمومی دادستانی تهران، جعفری دولت آبادی مشکل دیگر دادسرای عمومی تهران را عدم انطباق نواحی دادسرا با نواحی و مناطق شهرداری، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، آب، برق و گاز و هم چنین عدم انطباق نواحی این دستگاههای اجرایی و انتظامی اعلام کرد و از این که هیچ یک از دستگاههای مذکور حاضر نیستند برای رفع مشکل از تقسیمبندی خود عدول نمایند، گلایه نمود و مناسبترین ملاک برای تطبیق را مناطق شهرداری دانست.

در پایان این جلسه، از دو قاضی و دو کارمند شاغل در دادسرای رسالت تقدیر به عمل آمد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار