به روز شده در: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۲
گزارش دفاع پرس از جدیدترین سامانه‌های موشکی و راداری پدافند هوایی کشور
سامانه راداری "بینا" یک رادار کنترلی سه بعدی است؛ که دقت بسیار بالایی در تفکیک داشته، از قابلیت آشکارسازی و شناسایی اهداف با سطح مقطع راداری پایین برخوردار بوده و می‌تواند اهداف رادارگریز را کشف کند.
کد خبر: ۲۶۸۵۵
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۱:۰۱ - 02September 2015

پنهان‌کاران متخاصم در دام چشم «بینا»ی ایرانی و «نذیر» بی‌نظیر/رعد سهمگین «طائر2» بر پیکر هواگردهای بلندپرواز دشمن

گروه دفاعی امنیتی دفاع پرس- مقداد کامکار: مسئله امنیت برای کشوری که خط مشی کلان برونمرزی خود را در عرصه بینالمللی و مواجهه با دیگر کشورها بر مبنای دکترین دفاعی تعریف کرده بهویژه چگونگی ایجاد بستر مناسب جهت تثبیت و ارتقای آن، مقولهای بسیار مهم و حیاتی محسوب میشود.

امروز ضرورت دفاع از مواضع حیاتی، پاسداری از تمامیت ارضی و حراست از آسمان نیلگون کشور نقش پدافند هوایی را بهعنوان نیروی موثر و کلیدی مطرح میسازد، همانطوری که مقام معظم رهبری بارها بر نقش این مرجع تاکید کرده و فرمودند: اگر محافظت نباشد، تمامی دستاوردهای اقتصادی، علمی و سیاسی در یک نصف روز هدر میرود.

قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیا(ص) در سال 87 به دستور مقام معظم رهبری از نیروی هوایی ارتش منفک شده و هفت سال است که بهعنوان یک قرارگاه مستقل با اولویت قرار دادن مسئله پدافند در مواجهه با تهدیدات، در راستای ایجاد انسجام در شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشورایفای نقش میکند.

اطلاق عنوان قرارگاه برای این نهاد مستقل نظامی بدین جهت بود که مجموعه پدافند هوایی خاتمالانبیا(ص) از همه ظرفیتها و قابلیتهای موجود در سطح نیروهای مسلح کشور، اعم از ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی، استفاده کرده و با بهرهبرداری از شبکه یکپارچه پدافند هوایی دفاع قابل توجهی را در برابر تهدیدات پنهان و آشکار به منصه ظهور برساند.

کشف، شناسایی، رهگیری و انهدام از مولفههای اصلی پدافند هوایی کشور هستند که هر کدام از این مراحل عملیاتی مختصات ویژه خود را دارند و عملکرد صحیح سامانههای پدافندی در هر یک نتیجه مطلوبی را برای کل مجموعه در طول اجرای این فرآیند رقم خواهد زد.

**پوشش راداری فضای کل کشور تحت نظارت قرارگاه خاتمالانبیا

بدین ترتیب که مرحله کشف بهواسطه سامانههای پدافندی عناصر موجود در آسمان را رصد کرده و بعد از این مرحله، شناسایی بر اساس دوست یا دشمن بودن عنصر انجام میشود. همچنین ماموریت کشف و شناسایی بر عهده رادارهای قرارگاه پدافند هوایی است که رادارهای دوربرد و سامانههای شنود الکترونیکی را نیز شامل میشود.

رادار قدیر

ماموریت بعدی پدافند هوایی رهگیری است که در صورت مشکوک بودن رفتار پرنده، سطح واکنش وارد مرحله اخطار و در صورت سرپیچی و عدم اجرای دستور، نوع واکنش شکل جدیتری به خود گرفته، وارد سامانههای موشکی شده و دستور انهدام شکل میگیرد؛ که این دو ماموریت توسط سامانههای موشکی برد بلند، متوسط و پایین و سامانههای توپخانهای با رادار و بدون رادار و همچنین هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین انجام میشود.

**بومیسازی شبکه پدافندهوایی کشور

بومیسازی تجهیزات شبکه یکپارچه پدافندهوایی کشور یکی از اولویتهای قرارگاه پدافند هوایی کشور محسوب میشود که از دو جهت قابل بررسی است.

اول اینکه قرارگاه خاتمالانبیا(ص) در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری در جهت تولید علم و نهضت قطعهسازی بهدست متخصصین داخلی بسیاری از سامانههای پدافندی بومی را با استفاده دانش بومی و تجربیات گذشته ساخته و همچنین با استفاده از روشهایی چون مهندسی معکوس و ایجاد تغییراتی نوین در سامانههای پدافندی غیربومی، نوع بهینهسازی شده آن را به چرخه شبکه یکپارچه پدافند کشور وارد کرده است.

**تحقق بازدارندگی با سامانههای بومی کشور

مسئله دوم این است که سامانههای وارداتی قادر نیستند برای کشور ما امنیت و بازدارندگی قابل اطمینانی ایجاد کنند؛ چرا که کشور سازنده از نقاط ضعف سیستمهای خود آگاه است و اطلاعات کاملی را در این رابطه دارد، به همین علت همواره بستر لازم جهت آسیبپذیری و غافلگیری از سوی دشمن در صحنه نبرد وجود خواهد داشت؛ بنابراین شبکه پدافندی ضمن اینکه باید از سیستمهای مدرن و به روز دنیا در تجهیز یگانهای پدافندی خود استفاده کند از طرفی نیز باید با ایجاد تغییرات مؤثر و بهینهسازی در بخشهای مختلف سامانههایش، همواره تصورات دشمن از سیستمهای راداری و موشکیاش را در هالهای از ابهام نگهدارد؛ که در اینصورت در شرایط بحرانی میتواند بازدهی بیشتری داشته باشد؛ زیرا ناشناس بودن مختصات این سامانهها، از آسیبپذیری کشور ما در صحنه نبرد میکاهد.

در همین راستا بسیاری از سامانههای موشکی، راداری و توپخانهای به همت متخصصان جوان قرارگاه پدافند هوایی ساخته شده که در نوع خود کمنظیر بوده و با قابلیتهای راهبردی که دارند قابل رقابت با سامانههای مدرن و به روز دنیا در عرصه جنگ الکترونیک هستند.


**به دام افتادن آر-کیو 170، اسکن ایگل و هرمس در تور پدافندی کشور

همچنین برای تبیین قدرت و انسجام پدافند هوایی کشور میتوان به انهدام پهپاد جاسوسی "هرمس" رژیم صهیونیستی اشاره کرد؛ بی تردید کشوری که بهدنبال جاسوسی و کسب اطلاعات از کشورهای دیگر است در واقع از بهترین و کارآمدترین تکنولوژی خود جهت نفوذ در عمق استراتژیک کشور مقصد استفاده میکند، تا با اجرای عملیات موفقیتآمیز، اطلاعات مورد نیاز را جهت استفاده کسب کند؛ اگر این امر مسلم را بپذیریم، باید عنوان کرد که قطعا رژیم صهیونیستی از مدرنترین پهپاد خود برای نفوذ به فضای کشورمان استفاده کرده است. پهپاد هرمس با وجود بهرهگیری از قابلیتهای ویژهای همچون رادارگریزی و پنهانکاری، از بدو ورودش به فضای کشورمان از چشمان تیزبین سامانههای پدافند هوایی کشور دور نمانده و با رهگیری و شناسایی بهموقع و کمترین حجم آتش و تنها با شلیک یک موشک منهدم شد و اینچنین توانمندی و انسجام سامانههای پدافندی ایران بار دیگر به نمایش در آمد. البته به زمین نشاندن آرکیو 170 آمریکایی در سال 90 و همچنین شکار پهپاد اسکن ایگل میتواند مؤید این تحلیل باشد.

پهپاد سرنگون شده هرمس

**چرخه ورود سامانههای جدید به شبکه یکپارچه پدافند هوایی

سامانههای راداری، موشکی، توپخانهای و الکترونیکی و پستهای دیدهبانی برابر برنامههای رزمی این قرارگاه همواره در رزمایشها مورد آزمایش و تست عملیاتی قرار گرفته و هنگامی که این سامانهها اقدام تاکتیکی مناسب علیه اهداف خود را با موفقیت به  انجام رساندند وارد شبکه پدافندی کشور میشوند. 

**افزایش توان موشکی پدافند هوایی کشور

سامانه موشکی دوشپرتابی حرارتی که جهت پوشش نقاط کور راداری بهصورت تلفیق با پستهای دیدهبانی بکار برده میشود و با توجه به فاکتورهای موجه قابلیت درگیری با موشکهای کروز و انهدام کلیه اهداف ارتفاع پایین را دارد.

امروز سامانههای دفاع موشکی وابسته به قرارگاه پدافند هوایی در بردهای مختلف کوتاه، از نوع دوشپرتاب تا شعاع شش کیلومتر و سامانههای برد بلند آن تا شعاع 150 کیلومتر را هدف قرار میدهند؛ که این حاکی از توان موشکی این قرارگاه در عرصه مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن است.

لحظه شلیک موشک دوشپرتاب

با توجه به اینکه ارتفاع زیر هزار پا ارتفاع پست، ارتفاع زیر 60 هزار پا ارتفاع متوسط و ارتفاع زیر 70هزار پا ارتفاع بالا محسوب میشود، میتوان گفت این قرارگاه بر روی ارتفاع متوسط که از سطح آسیبپذیری بیشتری برخوردار است نگاه عمیقتری داشته و در این راستا به دستاوردهای قابل توجهی نیز رسیده است.

**قابلیت پدافندی موشک صیاد۲

این موشک قادر است انواع بالگردها، هواپیماهای بدون سرنشین و اهداف با سطح مقطع راداری کوچک و دارای سرعت و مانور بالا را در محدوده عملیاتی خود منهدم کند.

موشک صیاد۲

قابلیت بالای ضد جنگ الکترونیک و ردیابی خودکار و مستقل را از دیگر ویژگیهای این موشک پدافندی است. موشک صیاد۲ نسبت به نوع قبلی از دقت، برد و قدرت تخریب بیشتری برخوردار بوده و قادر است توان پدافندی کشور را به میزان قابل توجهی ارتقا دهد.

**قابلیت پدافندی سامانه موشکی "یا زهرا(س)"

این سامانه موشکی پدافندی، قابلیت شناسایی، ردیابی و انهدام اهداف هوایی مانند انواع هواپیما، بالگرد و پهپاد را در برد کوتاه دارد. سامانه متحرک پدافند هوایی یا زهرا(س) قابلیت اتصال به شبکه پدافندی کشور را داشته و قادر است در هر موقعیتی استقرار یافته و بهطور موثری ماموریت خود را انجام دهد.

سامانه موشکی یازهرا(س) بهینه شده بهدست متخصصین داخلی بهمنظور مقابله با هدفهای پرنده با سرعت محدود و فزاینده در ارتفاع پایین دارد.

این سامانه قابلیت درگیری با چند هدف و انهدام آنها بهطور همزمان را دارد؛ سرعت عمل بالا و ردیابی کاملا خودکار از دیگر ویژگیهای این سامانه پدافندی است.

سامانه موشکی یازهرا(س)

**ارتفاع متوسط نفوذناپذیر و تحت اشراف پدافندی کشور

با توجه به اهمیت ارتفاع متوسط و قابلیت نفوذپذیری آن بهعنوان محتملترین ارتفاع نفوذ دشمن جهت آسیبرسانی و تخریب (نقطهزنی) قرارگاه پدافند بیشترین تمرکز خود را بر روی این سطح از ارتفاع گذاشته و برای آن سامانه موشکی مرصاد را طراحی و تولید کرده است که این سامانه بارها در رزمایشهای گوناگون و در سناریوهای مختلف مورد تست قرار گرفته و قابلیتهای خود را به اثبات رسانده است.

این قرارگاه برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود و ارتقای سطح توانمندی تنها به قابلیتهای سامانههای خود اکتفا نکرده و در بخش دفاعی و موشکی این سامانهها تغییراتی را بهوجود آورده است که در نوع خود قابل توجه و کمنظیر است؛ برای مثال بر روی سامانه اس200 موشک بومی تلاش 3 را با قابلیت فزاینده برد بلند نصب کرده است.

**مختصات سامانه موشکی اس200

سامانه اس 200 دارای یک پیشران اصلی و پیشران کمکی سوخت جامد است. سر جنگی 215 کیلوگرمی این موشک از نوع انفجاری-ترکشی بوده و دارای 16000 ترکش 2 گرمی است. شعاع تخریبی این موشک، بیش از 20متر تخمین زده شده است.

سامانه موشکی اس200


این سامانه موشکی در بخشهای پردازش، فرستنده، گیرنده، جنگ الکترونیک و تحرکپذیری بهینهسازی شده است. تعویض تمامی اجزای آنالوگ آن با تجهیزات دیجیتال نیز ازجمله دیگر اقدامات صنایع دفاعی ایران در زمینه بهینهسازی این سامانه است.

قرارگاه پدافند هوایی تاکنون تلاشهایی را برای متحرکسازی سامانه اس 200 صورت داده است.

**مختصات رزمی سامانه موشکی رعد

برد این سامانه 50 کیلومتر اعلام شده و میتواند اهداف را در ارتفاع 70 هزار پایی مورد اصابت قرار داده و منهدم کند. همچنین پرتابگرد این سامانه روی یک خودرو سوار است و میتواند 3 موشک را بهطور همزمان پرتاب کند. سامانه رعد از موشکهای طائر2 بهره میبرد.

سامانه موشکی رعد

**موشک شلمچه

موشک شلمچه نوعی موشک پدافندی است که ضمن داشتن قابلیت استفاده در ارتفاع پست بهطور ویژه قابلیت استفاده در ارتفاع متوسط را نیز دارد و دارای سرعتی حدود سه ماخ است. ازجمله ویژگیهای این موشک، قدرت درگیری مؤثر با هدف، مقاوم در برابر جنگ الکترونیک دشمن و مجهز بودن به فناوری روز جهان است.

موشک شلمچه بر روی لانچر متحرک

 

لحظه شلیک موشک شلمچه

**مختصات عملیاتی موشک شاهین

موشک شاهین از موشکهای مورد استفاده در سامانه موشکی مرصاد است. افزایش توان تحرک سامانه هاوک و دیجیتالیشدن سامانههای آن، از ویژگیهای این موشک است.

موشک شاهین

**استراتژی استفاده از پهپادهای پدافندی برای مقابله با پهپادهای متجاوز

با توجه به اینکه امروز در جنگهای نوین پهپادها تعیینکننده نبرد هوایی هستند، پدافند هوایی کشور برای مقابله با پهپادهای متخاصم و مدیریت صحنه نبرد از پهپادهای بومی استفاده میکند.

در همین رابطه فرمانده قرارگاه پدافند هوایی به خبرنگار دفاع پرس گفت: برای این کار بودجه و اعتبارات لازم در نظر گفته شده تا با استفاده از پهپادها و هواپیماهای تیزپرواز جمهوری اسلامی، در برابر پرندههای بدون سرنشین متخاصم، عملیاتهای پدافندی صورت گیرد؛ لذا در میدان نبرد و زمان مقتضی از این دستاوردها استفاده خواهیم کرد.

پهپاد قادر

پهپاد حازم


**ماموریت عملیاتی پهپاد حازم ۳

پهپاد حازم ۳ دارای سقف پرواز ۱۵۰۰۰ فوت و با حداکثر سرعت ۵۵۰ کیلومتر در ساعت توانایی انجام مأموریتهای فریب و تست رادارهای تا ارتفاع متوسط و همچنین مأموریت هدف و ارزیابی موشک را دارد.

**آشنایی با مختصات برخی از رادارهای بومی کشور

رادار یکی از مهمترین اجزای سامانه های پدافندی محسوب میشود؛ که بهرهبرداری از آن در سیستمهای موشکی برد بلند از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

**پوشش فراجوی با رادارهای نبو، کاستا و مطلع الفجر

با توجه به نیاز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای در اختیار داشتن سیستمهای پدافندی برد بلند، طی چند سال اخیر طرح و برنامههای مفصلی در این رابطه صورت گرفته که اجزای مختلف آن توسط کارشناسان و متخصصان پدافند هوایی طراحی و ساخته شده است.

یکی از اجزای مهم این نوع  رادارها قابلیت پوشش ارتفاعات بالای جوی است که در این رابطه میتوان رادارهای  نبو، کاستا و مطلعالفجر، نام برد. همچنین در حال حاضر سامانههایی چون اس200 و صیاد برای مقابله با تهدید ارتفاع بالا در اختیار یگانهای پدافندی کشورمان قرار دارد.

رادار قدیر

بدیهی است که برای مقابله با دشمن در نبردهای هوایی، باید از سامانههای چند فرکانسی برخوردار باشیم. به همین جهت سامانه قدیر که در برابر جنگ الکترونیک مقاوم بوده و احتمال کشف و انهدام آن توسط موشکهای رادارزن بسیار پایین است در سیستم پدافندی کشور قرار گرفته است.

رادار قدیر اهداف متخاصم را در عمق و قبل از رسیدن به مرزهای کشور شناسایی میکند و با استفاده از این رادار تمام مرزهای کشور تحت پوشش امنیتی قرار میگیرد.

رادار شهاب

رادار ثامن

رادارهای شهاب و ثامن با ویژگیهایی مشابه رادار قدیر ساخته و مستقر شدهاند؛ که در نوع خود دارای قابلیتهای ویژه بوده و به اذعان امیر اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی این سامانه (شهاب) بخشی از رهگیری پهپاد اسرائیلی هرمس را انجام داده است.

**آرش2 چشم تیزبین پدافند هوایی کشور

همچنین رادار آرش2 به لحاظ سیستماتیک جزو رادارهای بسیار پیچیده و عظیم دنیا محسوب میشود؛ که تکنولوژی این سامانه تنها در اختیار برخی از کشورهای بزرگ و صاحبان این نوع فنآوری قرار دارد، و امروز کشور ما نیز جزو معدود کشورهای استفادهکننده از نوع بومیسازی شده این سامانه کمنظیر است.

مهمترین قابلیت رادار آرش 2 این است که با استفاده از آن غالب هواپیماهای رادارگریز و ریزپرندههای پنهانکار، برای سیستم پدافندی کشور ما مکشوف و قابل ردیابی است. این رادار یک رادار ۲ بعدی، سالید، استیلث (پنهان کار) و پوشش زاویه ۳۶۰ درجه است و ارتفاع بیش از ۱۰۰ هزار پا را رصد میکند.


همچنین قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیاء(ص) سال گذشته از پنج دستاورد جدید خود با عناوین رادار کیهان، پروژه انتقال اطلاعات هادی، رادار دو بعدی آرش۲، سامانه طرحهای پرواز FIC۲، سامانه دستیار فرمانده با قابلیت نمایش موقعیت دیدبانها و دریافت اطلاعات سامانههای راداری رونمایی کرد.

**رهگیری اهداف بلند پرواز استیلث از ریزگردها تا جنگنده با رادار کیهان

براساس این گزارش رادار کیهان یک رادار دو بعدی با قابلیت کشف فاصله، زاویه و سمت و سرعت شعاعی اهداف است و همچنین قابلیت آشکارسازی و رهگیری اهداف هوایی شامل هواپیماهای متعارف، استیلث بلندپرواز و بمبافکن و ترابری را دارد.

همچنین پروژه هادی توانایی انتقال اطلاعات رادار به فاصله بیش از ۱۰۰ کیلومتر را دارد و در بستر فیبر نوری عمل میکند و دارای رادار سمتیاب، رادار شناسایی، رادار ارتفاعیاب و قابلیت دریافت اطلاعات از سامانه کنترل فرماندهی است.

پروژه FIC۲، قابلیت دریافت و پردازش اطلاعات پروازی از سامانه اتوماسیون کنترل ترافیک هواپیمایی کشور را دارد و اطلاعات طرحهای پروازی هواپیماهای عبوری را برای مناطق کنترل و فرماندهی پدافند هوایی ارسال میکند.

سامانه دستیار فرمانده RBSE با دریافت و پردازش اطلاعات رادارهای محلی و دیدبانها، اطلاعات مورد نیاز را در خصوص هدف به جنگافزار ارائه داده و موجب قدرت و سرعت در تصمیمگیری و انهدام میشود.


مهمترین دستاوردهای قرارگاه پدافند هوایی ارتش از سال گذشته تاکنون

** پهپاد صادق۱ و رادار فتح۲

براساس این گزارش پهپاد «صادق ۱» ازجمله سامانههایی است که بهمنظور اجرای مأموریتهای تست سامانههای راداری و الکتریکی، ارزیابیهای آموزشی ساخته شده و با سرعت بالای ماخ و با ارتفاع پرواز ۲۵۰۰۰ پا جزو پهپادهای رزمی- پدافندی محسوب میشود.

 

سامانه راداری فتح2  

**سامانه راداری فتح 2

رادار دوربرد فتح 2 برای کنترل و مراقبت هوایی ساخته شده است و همچنین برای شناسایی اهداف با سطح مقطع بسیار کوچک کارایی قابل توجهی دارد.

این سامانه راداری کاملا بومی و مجهز به فناوری روز دنیاست که بهدست توانمند دانشمندان جوان ایرانی طراحی و ساخته شده است.

سامانه راداری فتح ۲ قابلیت شناسایی هواپیماهای خودی از دشمن را دارد و همچنین توانایی کشف هواپیماهای بدون سرنشین و ریزپرندهها را داراست.

این دو دستاورد استراتژیک سال گذشته همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در مراسم رژه نیروهای مسلح از در عرصه راداری و پهپادی رونمایی شدند.

**رادار برد بلند فتح14 متصل به سامانههای موشکی

رادار فتح14 از دستاوردهای قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیاء است که در بخش کشف و شناسایی از فناوری نیمههادی برخوردار بوده و کاملاً بومی است.  این رادار 2منظوره است؛ که هم برای کشف و هم برای اتصال به سامانههای موشکی طراحی شده است.

به گفته امیر اسماعیلی سامانه راداری فتح14 که در ارتفاع بسیار بالا، کاربرد دارد در یکی از نقاط پدافندی کشور مستقر شده است.

**سامانه موشکی تلاش مجهز به موشکهای صیاد 2.3

سامانه موشکی تلاش یک سامانه موشکی برای رهگیری و درگیری با اهداف ارتفاع متوسط و بالا بهطور توأمان ساخته شده است که این از قابلیتهای فنی و پیچیده این سامانه موشکی است. این سامانه کاملا بومی بوده و صفر تا صد آن توسط کارکنان پدافند هوایی با کمک وزارت دفاع تولید شده است.

**اشراف اطلاعاتی شبکه یک پارچه پدافندی با سامانه اتوماسیون سیستمهای پدافندی همیار رهگیر

سامانه همیار رهگیر در واقع نوعی سامانهی اتوماسیون سیستمهای پدافندی است؛ این سامانه مجهز به اتوماسیون سیستمهای شنود الکترونیکی است؛ که در واقع وظیفه ثبت، تلفیق، تطبیق و همپوشانی اطلاعات را در سراسر کشور برای احراز اشراف اطلاعاتی در شبکه یک پارچه پدافندی عهدهدار است.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیا در خصوص کارکرد این سامانه گفت: برای احراز یک اشراف اطلاعاتی منسجم در سامانه پدافندی نیازمند یک سامانه هوشمند بودیم؛ که بهلطف خدا اتوماسیون همیار رهگیر به شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور وارد شد و خلأ را از بین برد. از ویژگیهای آن بهعنوان نمونه میتوان به جابهجایی اندکی از ناوهای حامل هواپیما و یا ناوهای بالگردبر بهاندازهX درجه اشاره کرد؛ که میتواند آنها را ثبت و ضبط و در اشراف اطلاعاتی قرارگاه قرار دهد.

**مختصات سامانه غیر قابل کشف حلقه بیدار با قابلیت شنود اطلاعاتی

سامانه «حلقه بیدار»ssr) ) که سامانهای برای شنود و تحلیل اطلاعاتی است، کاملا بهصورت بومی طراحی و تولید شده و دارای قابلیت پسیو و غیر قابل کشف است.

 

رادار 3 بعدی مراقب

**رادار سه بعدی مراقب

سیستم رادار سه بعدی مراقب هوایی برای دستیابی به آشکارسازی اهداف با RCS کم که توسط متخصصان قرارگاه خاتمالانبیا طراحی و ساخته شده است.


رادار 3 بعدی حافظ

سامانه راداری «حافظ» راداری از نوع آرایه فازی سه بعدی است؛ که کاملا تاکتیکی و قابلیت کشف هم زمان 150 هدف را دارد.

سامانه موشکی تلاش

**طراحی و ساخت تجهیزات زمینی سامانه تلاش بر مبنای بکارگیری رادار اس 200

سامانه تلاش یک سیستم واسط با سامانهی پدافند هوایی برد بلند و متوسط به کار گرفته میشود. تجهیزات زمینی و موشک این سیستم بنابر نیاز نیروهای عملیاتی و با توجه به توانایی های بدست آمده طراحی و ساخته شده سایت زمینی تلاش با توجه به تهدیدات روز و بر مبنای استفاده از رادار اس 200 و برای شلیک و کنترل موشکهای سوخت جامد صیاد 2 صیاد 3 با هدایت ترکیبی تعریف شده است.

این سامانه از اجزایی چون فرستنده اطلاعات موشک (MDT) روشنکننده هدف، واحد کنترل و مانیتورینگ (CMU) دستگاه سکوی پرتاب (LAV) و دستگاه تولید و توزیعکننده قدرت (PDV) و موشکهای صیاد 2 و 3 تشکیل شده است.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیاء(ص) در خصوص سیستم سلاح موشکی «تلاش» گفت: این سامانه سیستمی برای قابلیت کشف، رهگیری و درگیری بهصورت توأمان اهداف در ارتفاع متوسط و بالا است؛ که قابلیت اتصال به سامانههای بومی را نیز دارد.

گیرنده سامانه راداری کیهان


**متحرکسازی پروژه کیهان

امیر اسماعیلی همچنین با رونمایی از رادار نسل جدید «کیهان»، افزود: این رادار نوع بهینه شده رادار «کیهان» سال قبل است؛ که کاملا متحرک بوده و با تغییراتی که در آنتن آن صورت گرفته از وضوح بالایی برخوردار شده است.

**سامانه شناسایی IFF با قابلیت شناسایی دوست از دشمن

سامانه IFF توسط متخصصان و محققان در قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) طراحی و تولید شده؛ که قابلیت شناسایی دوست از دشمن  را در میان 100 هدف بهصورت همزمان دارد.
 

   

سامانه رادار پسیو 10 شهریور
  

**سامانه رادار پسیو 10 شهریور

این سامانه راداری قابلیت شناسایی هرگونه هدف بدون ارسال امواج مغناطیسی و ردیابی حداکثر 100 هدف بهطور همزمان را دارد.
   
**سامانه ارتباطی رسول

این سامانه دارای قابلیت تبادل اطلاعات حساسههای موشکی و راداری با مراکز فرماندهی و کنترل ثابت و متحرک است.

**سامانه ارتباطی فکور  

دریافت اطلاعات و دادهها از کلیه منابع اطلاعاتی مرتبط با دفاع، پردازش و تلفیق دادهای دریافتی با آخرین متدها و الگوریتمهای بومی تولید شده توسط دانشمندان جوان داخلی قرارگاه و صنایع کشور.
 

لخظه شلیک از سامانه موشکی راپیر


**سامانه موشکی راپیر

سامانه ارتفاع پست راپیر که بهمنظور دفاع از نقاط حساس کشوری در کنار پالایشگاهها و مناطق هستهای استقرار می یابد، بهطور کامل بهینهسازی شده و قابلیتهای عملیاتی قابل ملاحظهای توسط متخصصین داخلی به آن اضافه شده است.

**رادارهای بومی "نذیر" و "بینا" به شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور پیوستند

رادار برد بلند و کاملا بومی "نذیر" یک سامانه راداری با دقت بسیار بالا است که توانایی آشکارسازی و شناسایی اهداف با سطح مقطع راداری پایین را دارد و در برابر موشکهای ضد ر

غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
خداپرست
|
-
|
۱۶:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
0
16
گزارش کاملی بود. دستتون درد نکنه بچه‌های گروه دفاعی و به‌ویژه آقای کامکار
علی
|
-
|
۲۲:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
0
5
خداقوت به دانشمندان و طراحان ایرانی که امنیت کشور رو مدیون این جوانان هستیم.اجرتون با الله.
علیرضا فلاح
|
-
|
۰۰:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۷/۱۶
0
6
عالی بود
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار