به روز شده در: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۱
نماینده پارلمان کردستان عراق:
رئیس فراکسیون جماعت اسلامی در پارلمان کردستان عراق بر این باور است تا زمانی کە دولتی قدرتمند و مورد توافق اکثریت جریان‌های سیاسی زمام امور عراق را بدست نگیرد اخراج نیرو‌های بیگانە سخت است.
کد خبر: ۳۸۰۶۹۷
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۰ - 22January 2020

بحث انتقال نظامیان آمریکایی به اقلیم کردستان عراق مطرح نبوده استبه گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، بعد از شکستن هژمونی پوشالی داعش در عراق، بیشتر جریانات و احزاب سیاسی این کشور بر خروج نیرو‌های بیگانه از خاک عراق که از سال ۲۰۰۲ در این کشور مستقر هستند، تاکید کردند.

این درخواست در تظاهرات اخیر عراق نیز از مطالبات مهم مردم بود، با حملە تروریست‌های آمریکایی بە مواضع «گردان‌های حزب‌الله» عراق وابسته به حشد شعبی در شهر مرزی القائم استان الانبار (غرب عراق) و به شهادت رساندن ۲۵ رزمندە حشد شعبی، اخراج آمریکا درخواست رسمی و قطعی بسیاری از احزاب سیاسی عراقی از جملە شیعیان شد.

متعاقب ترور سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس، این درخواست در مجلس عراق تصویب و بە دولت اجرایی این کشور ابلاغ شد. در نشست تصویب این طرح، فراکسیون‌های کُرد و سنی و دو جریان شیعی عراقی حضور نداشتند. آن‌ها گفتە بودند تا زمانی کە در عراق آرامش نسبی وجود نداشتە باشد و دولت کارآمدی بر مسند قدرت نباشد، خروج نیرو‌های ائتلاف ضد داعش بە رهبری آمریکا می‌تواند زمینە بازگشت داعش را فراهم کند.

برای بررسی ابعاد این موضوع و تبیین مواضع کرد‌های عراق در این مورد با «عبدالستار مجید» رئیس فراکسیون جماعت اسلامی کردستان در مجلس گفت‌وگویی انجام شده است کە مشروح آن را در ذیل می‌خوانید؛

مجلس عراق اخراج نیرو‌های آمریکایی از خاک این کشور را تصویب کرد، کُرد‌ها و سنی‌ها و دو جریان شیعە در این نشست شرکت نکردند، گفتە‌ها حاکی از آن است کە کُرد مخالف خروج آمریکا از عراق است، چرا؟

قانون اساسی عراق نحوە مدیریت اجرایی دولت و تصمیم سازی و حتی تشکیل نیرو‌های مسلح کشور را هم مشخص کردە است. توافق ما بین سە گروه شیعە، سنی و کُرد عراق بە ویژە در شرایط حساس و سرنوشت ساز، بە عرفی در عراق تبدیل شدە است، بە ویژە از سال ۲۰۰۳ بە بعد.

باید بر سر این موضوع مذاکرە و گفتگو می‌شد، بدون شک با توافق و موافقت هر سە جریان اصلی عراقی این تصمیم دارای پشتوانه اجرایی قوی‌تر بود، چون هر تصمیمی کە رأی بیشتری بگیرد، پشتوانە آن قوی‌تر است و بهتر و قاطعانەتر اجرا می‌شود و طرف خارجی هم نمی‌تواند در برابر آن بایستد، یا خیال سرپیچی کند.

اقلیم کردستان از لحاظ قانونی می‌تواند مخالف این تصمیم مهم سیاسی باشد کە مجلس عراق تصویب کردە و قرار است دولت عراق بە آن عمل کند؟

حکومت اقلیم موظف بە اجرایی کردن تمام قوانینی است کە در پارلمان کردستان عراق تصویب شود. اما همە تصمیماتی کە از مجلس عراق صادر می‌شود برای دولت اقلیم الزام آور نیست. طبق قانون اساسی عراق، حکومت می‌تواند مانند پیشنهاد یا توصیە آن‌ها را در نظر بگیرد. حکومت کنونی عراق هم کە، حکومت اجرای امور است توان آن را ندارد کە این تصمیم را عملی کند و باید دولت قدرتمند تشکیل شود تا این اقدام مهم را عملی کند.

اقلیم کردستان هم بخشی از عراق است، بهتر است در شرایطی کە وضعیت عراق آرام شد و دولت جدید تشکیل شد طرفین بر سر میز مذاکرە و تبادل نظر بنشینند و تصمیمی بگیرند کە در راستای منافع عراق و همە ملت عراق باشد و اقلیم کردستان هم موافق تصمیمی است کە منافع همە عراقی‌ها در آن مدنظر باشد. این موضعگیری قبلاً هم از سوی مقامات اقلیم بیان شدە است.

نیرو‌های پیشمرگ در جنگ با داعش نشان دادند کە توانایی مبارزە و ایستادگی در مقابل تهدیدات را دارند و می‌توانند آن مناطقی کە بە آن‌ها واگذار شدە است را محافظت کنند، آیا باز هم اقلیم معتقد است بە نیرو‌های بیگانە نیاز دارد؟

نیرو‌های پیشمرگ در گذشتە و بە ویژە در جنگ با داعش نشان دادند کە در نبرد زمینی موفق هستند، اما بدون پشتیبانی هوایی نیرو‌های ائتلاف بین المللی ضد داعش در آن مقطع، پیشمرگ‌ها نمی‌توانستند موفق باشند. من معتقد هستم کە اقلیم کردستان بە ارتباطات دوستانە با همسایگان نیاز دارد و نیرو‌های پیشمرگ بە حمایت‌های بین المللی و منطقەای.

بعضی‌ها معتقدند کە ممکن است آمریکایی‌ها نیرو‌های خود را از مناطق دیگر عراق بە خاک اقلیم انتقال بدهند، چنین اتفاقی محتمل است؟

من تا کنون این مطلب را بە هیچ عنوان نشنیدەام و چنین موضوعی هم مطرح نبودە است. اقلیم کردستان عراق بعد از سقوط رژیم بعث، دوفاکتوی ویژەای دارد، اما اقلیم بخشی از عراق بزرگ است و مراکز قدرت و رهبران در اربیل و بغداد تصمیم گیران نهایی هستند و در این مورد هم اقلیم بخشی از عراق است.

اگر این اتفاق رخ دهد، تأثیر آن بر ارتباطات اربیل و بغداد و اربیل و تهران چگونە خواهد بود؟

فعلاً خروج آمریکا از عراق بە این آسانی‌ها نیست و اکنون عراق میدان منازعات جریانات سیاسی داخلی و جنگ طرف‌های منطقەای و جهانی شدە است. بە نظر من اخراج آمریکا کار سختی است و مجبور کردن آمریکا برای خروج، اکنون و در حال حاضر در توان نە اقلیم کردستان است و نە بغداد است؛ مگر با تشکیل دولت جدید و قدرتمند و یکصدایی و آرام شدن اوضاع.

آیا همە گروه‌ها و احزاب کردی اقلیم کردستان نگاه یکسانی بە حضور یا عدم حضور نظامیان آمریکایی در خارج یا داخل اقلیم کرستان دارند؟ کدام موافق و کدام مخالف هستند؟

در ابتدا هم گفتم کە، چون در نشست پارلمان عراق برای اخراج نیرو‌های عراقی همە گروه‌ها حضور نداشتند، این تصمیم پشتوانە قوی ندارد و فعلاً چند صدایی ایجاد شدە است.

دولت عراق باید چه اقدامی انجام دهد کە بتواند تصمیم مجلس برای اخراج نظامیان آمریکایی را عملی کند؟

دولت عراق باید تمامی ابعاد دور و نزدیک این اقدام را تحلیل کند و از لحاظ، سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی این تصمیم را بررسی کند. شما خوب می‌دانید اکنون عراق در چە وضعیتی است و چطور اختلافات حزبی و سیاسی بە اوج رسیدە است و هنوز و بعد از چند ماه گروه‌های مختلف بر سر انتخاب نخست وزیر توافق نکردەاند.

باید واقع بین بود، گروه‌ها و جریاناتی سیاسی عراق در وضعیتی هستند کە توانایی انتخاب یک فرد را ندارد کە امور را بدست بگیرد.

منبع: مهر

انتها پیام/ 900

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار