به روز شده در: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۱
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی، با تشکیل دبیرخانه دائمی این مجمع در تهران موافقت کردند.
کد خبر: ۵۳۶۹۳۹
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۲ - 31July 2022

دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی در تهران تشکیل می‌شودبه گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز یکشنبه (۹ مرداد) مجلس با تصویب لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی به شرح زیر موافقت کردند:

«دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی:

طبق هنجار‌ها و عرف شناخته شده بین‌المللی در خصوص رفتار، حقوق و مزایای دیپلماتیک از جمله در کنوانسیون ۱۹۴۶ (۱۳۲۵) مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد و کنوانسیون ۱۹۶۱ (۱۳۴۰) وین در ارتباط با روابط دیپلماتیک.
با تصدیق ضرورت وجود رکن اداری مرکزی به منظور هماهنگی مناسب ارکان مجمع مجالس آسیایی و اجرای موثر فعالیت‌های مجمع مجالس آسیایی.

در اجرای ماده چهاردهم منشور مجمع مجالس آسیایی مورخ ۱۹ نوامبر ۲۰۰۷ میلادی (۲۸ آبان ۱۳۸۶) در خصوص دبیرخانه دائمی.

و با احترام به استقلال، تمامیت ارضی، قوانین و مقررات داخلی و همچنین اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور میزبان.
به شرح زیر موافقت نمودند:

ماده ۱ - تعاریف
۱- از نظر این موافقت‌نامه:
۱-۱ «کشور میزبان» یعنی جمهوری اسلامی ایران؛
۲-۱ «دولت» یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران؛
۳-۱ «مجمع» یعنی مجمع مجالس آسیایی؛
۴-۱ «دبیرخانه» یعنی دبیرخانه دائمی مجمع که ممکن است «مقر دائمی» نیز خوانده شود؛
۵-۱ «دبیرکل» یعنی دبیرکل مجمع یا نمایندگان رسمی مجاز او مانند معاونان؛
۶-۱ «مقامات مربوط ایران» یعنی مقامات وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران یا سایر مقاماتی که وزارت امورخارجه مناسب بداند؛
۷-۱ «قوانین جمهوری اسلامی ایران» شامل مصوبات و احکام قانونی، مقررات یا دستورات صادر شده بوسیله یا تحت نظارت دولت یا مقامات مربوط ایرانی؛
۸-۱ «منشور» یعنی منشور مجمع مجالس آسیایی مصوب دومین نشست عمومی مجمع در تهران مورخ ۱۹ نوامبر ۲۰۰۷ (۲۸ آبان ۱۳۸۶)؛
۹-۱ «محل دبیرخانه» یعنی ساختمان یا بخش‌هایی از ساختمان‌ها و زمین جانبی آن که صرف نظر از مالکیت، مورد استفاده برای اهداف دبیرخانه است؛
۱۰-۱ «بایگانی‌های دبیرخانه» یعنی سوابق و مکاتبات، اسناد الکترونیک و عادی، دست‌نوشته‌ها، تصاویر ثابت و متحرک، فیلم‌ها و صدا‌های ضبط شده متعلق به دبیرخانه یا نگهداری شده توسط آن؛
۱۱-۱ «کارمندان دبیرخانه» یعنی کلیه کارمندان منصوب شده دبیرخانه دائمی طبق مقررات مجمع در خصوص کارمندان؛
۱۲-۱ «اموال» یعنی همه اموال ازجمله منابع مالی، دارایی‌ها و درآمد‌های متعلق به دبیرخانه؛
۱۳-۱ «نمایندگان مجالس» یعنی کلیه اعضای مجاز هیئت‌های مجالس عضو مجمع برای شرکت در جلسات برگزار شده مجمع در کشور میزبان.

ماده ۲ - هدف

هدف این موافقت‌نامه تسهیل در انجام وظایف پیش‌بینی شده دبیرخانه دائمی در منشور مجمع و فراهم آوردن امکان انجام وظیفة همراه با حسن نیت و کارایی برای همه مسئولان مربوط از جمله دبیرکل، مقامات و کارمندان خدمات عمومی است.

ماده ۳ - مقر دبیرخانه دائمی

۱-۳ مقر دبیرخانه دائمی در جمهوری اسلامی ایران و در شهر تهران خواهد بود.
۲-۳ جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دولت میزبان، محل اقامت مناسب با لوازم ضروری، محل برگزاری فراهمایی (کنفرانس)، تعداد کافی محل پارک خودرو و ارائه خدمات اولیه عمومی ازجمله برق، آب، گاز، تهویه هوا، سیستم گرمایشی، تلفن، تلکس، دورنگار، اینترنت و تعمیر و نگهداری عمدة موارد مذکور را فراهم خواهد نمود.
۳-۳ محل دبیرخانه صرفاً در راستای تحقق اهداف مندرج در منشور مجمع مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
۴-۳ هزینه‌های خدمات اولیه و عمومی برعهده دبیرخانه خواهد بود.
۵-۳ جمهوری اسلامی ایران تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا اطمینان حاصل گردد بدون رضایت قبلی آن، همه یا بخشی از محل تحت اختیار، از تصرف دبیرخانه خارج نگردد.
۶-۳ محل دبیرخانه، اثاثیه، و سایر دارایی‌های مجمع از جمله وسایل حمل‌ونقل در هر نقطه‌ای از جمهوری اسلامی ایران و در اختیار هر شخصی، از بازرسی، مصادره، ضبط، توقیف یا هر شکل دیگری از دخالت مصون خواهند بود.
۷-۳ جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دولت میزبان موظف است به‌طور ویژه تمام اقدامات مقتضی را در جهت حفاظت از محل دبیرخانه در مقابل هرگونه ورود بدون اجازه یا تخریب اتخاذ یا از هر اقدام بر هم زنندة آرامش و آسایش دبیرخانه یا هتک شأن و مقام آن جلوگیری نماید.
۸-۳ کشور میزبان به منظور اعمال حق حاکمیت و حفظ منافع ملی خود می‌تواند در قبال اعطای محل جدید در زمان مناسب به نحوی که عملکرد دبیرخانه مختل نگردد، نسبت به قطع استفاده از محل دبیرخانه اقدام نماید.

ماده ۴ - اهلیت قانونی دبیرخانه دائمی

دبیرخانه در چارچوب هنجار‌ها و عرف شناخته شده بین‌المللی در خصوص رفتار، حقوق و مزایای دیپلماتیک در موارد زیر اهلیت دارد:
۱-۴ انعقاد قرارداد؛
۲-۴ تحصیل و واگذاری دارایی‌های منقول و غیرمنقول؛ و
۳-۴ اقامة دعاوی حقوقی.
ماده ۵ - مصونیت محل و بایگانی‌های دبیرخانه دائمی
۱-۵ محل دبیرخانه به‌گونه‌ای که در این موافقت‌نامه پیش‌بینی شده است دارای مصونیت و تحت نظارت و اختیار دبیرکل خواهد بود.
۲-۵ بایگانی‌های متعلق به دبیرخانه یا نگهداری شده توسط آن از مصونیت برخوردار خواهند بود.
۳-۵ مأموران یا مسئولان دولت خواه اداری، قضائی، نظامی یا انتظامی جز با رضایت دبیرکل، برای انجام هرگونه وظائف رسمی وارد محل دبیرخانه نخواهند شد. کشور میزبان حق دارد در صورت بروز حوادث طبیعی و شرایط اضطراری بدون رضایت قبلی به محل دبیرخانه وارد شود.
۴-۵ بدون خدشه به مفاد ماده (۱۱) این موافقت‌نامه، دبیرخانه مجاز نخواهد بود از محل مجمع به‌عنوان پناهگاهی برای جلوگیری از بازداشت به موجب قوانین جمهوی اسلامی ایران یا هر روش دیگری مغایر با اهداف دبیرخانه که در منشور درج شده است، استفاده نماید.

ماده ۶ - حفاظت از محل دبیرخانه دائمی

۱-۶ مقامات مربوط ایران هرگونه اقدام لازمی را اتخاذ خواهد کرد تا اطمینان حاصل نمایند تا زمانی که مجمع استفاده از محل خود را متوقف ننموده است، محل مزبور از تصرف دبیرخانه خارج نگردد.
۲-۶ مقامات مربوط ایران هرگونه اقدام لازمی را اتخاذ خواهد کرد تا اطمینان حاصل نمایند تا زمانی که مجمع استفاده از محل خود را متوقف ننموده است، محل مزبور از تصرف دبیرخانه خارج نگردد.
۲-۶ مقامات مربوط ایران به‌طور مقتضی تلاش خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که آرامش محل دبیرخانه دائمی با ورود غیرمجاز افراد یا گروهی از افراد از خارج یا با ایجاد مزاحمت در مجاورت آن مختل نگردد و بیرون از محدودة محل دبیرخانه دائمی، مأمور حفاظت موردنیاز برای این منظور را فراهم خواهند کرد.
۳-۶ مقامات مربوط ایران درصورت درخواست دبیرکل به تعداد کافی مأمور انتظامی برای حفظ نظم و قانون در محل دبیرخانه و جمع‌آوری افراد یا گروهی از افراد به درخواست دبیرکل تأمین خواهند کرد.

ماده ۷ - ارتباطات

۱-۷ دبیرخانه در مورد ارتباطات رسمی خود از رفتاری برخودار خواهد بود که از رفتار دولت نسبت به نمایندگی‌های دیپلماتیک و دفاتر نمایندگی سازمان‌های بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران نامساعدتر نخواهد بود.
۲-۷ مکاتبات رسمی و سایر ارتباطات رسمی دبیرخانه مورد سانسور قرار نخواهد گرفت.
۳-۷ دبیرخانه حق دریافت و ارسال مکاتبات رسمی را با پیک یا در بسته‌های مهر و موم شده با مصونیت و مزایای پیک و بسته‌های دیپلماتیک خواهد داشت.
۴-۷ دولت تا حد امکان، امکانات کافی را در اختیار دبیرخانه خواهد گذاشت تا از خدمات تلفن، اینترنت، تلفن فکس و تلکس در محل دبیرخانه استفاده نماید.
۵-۷ دبیرخانه با موافقت دولت و در صورت نیاز حق خواهد داشت نسبت به ارسال و دریافت پخش رادیویی موج کوتاه از جمله ارتباط اضطراری نیز اقدام نماید.

ماده ۸- معافیت از مالیات بر اموال

۱-۸ اموال از موارد زیر معاف خواهد بود:
الف) از هر نوع مالیات مستقیم؛ در هر حال بدیهی است چنانچه مالیات‌ها بیش از هزینه‌های خدمات عمومی نباشد، دبیرخانه درخواست معافیت از مالیات نخواهد کرد.
ب) از عوارض گمرکی و سایر مالیات‌ها و همچنین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی و صادراتی در مورد کالا‌های وارد یا صادر شده توسط دبیرخانه به منظور استفاده رسمی خود؛ بدیهی است دبیرخانه کالا‌های وارد شده با معافیت‌های مزبور را در داخل جمهوری اسلامی ایران واگذار نخواهد کرد مگر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تحت شرایطی که دولت با آن موافقت کرده باشد.
پ) از عوارض گمرکی و سایر مالیات‌ها و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی و صادراتی انتشارات خود.
۲-۸ دبیرخانه به‌منظور واردات، کشور میزبان را از جزئیات واردات خود مطلع خواهد کرد.
۳-۸ دبیرخانه به‌عنوان قاعده کلی، معافیت از مالیات‌های غیرمستقیم و مالیات بر فروش اموال منقول و غیرمنقول را که بخشی از قیمت پرداختی محسوب می‌شوند درخواست نخواهد کرد؛ با وجود این زمانی که قصد دارد اموال مهمی را برای استفاده رسمی خریداری کند که مالیات و عوارض یادشده بر آن‌ها وضع شده یا خواهد شد، دولت در صورت امکان ترتیبات اداری مقتضی را برای بخشودگی یا بازگشت مبلغ عوارض یا مالیات اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۹ - تسهیلات مالی

۱-۹ دبیرخانه بدون این که مشمول مقررات پایش مالی یا هرگونه استمهالی باشد:
الف) می‌تواند هر گونه وجوه یا ارز را در اختیار داشته باشد و با هر نوع حساب ارزی کار کند.
ب) در انتقال وجوه، اوراق بهادار یا ارز خود از کشوری به کشور دیگر یا در داخل جمهوری اسلامی ایران و در تبدیل کلیه ارز‌هایی که در اختیار دارد به هر نوع ارز دیگر آزاد خواهد بود.
۲-۹ دبیرخانه در بهره‌مندی از مزایای مندرج در بند فوق این ماده، به هر گونه ادعای دولت توجه مقتضی مبذول خواهد نمود.

ماده ۱۰ - تسهیلات مربوط به اقامت و روادید

۱-۱۰ مقامات مربوط ایران رفت و آمد افراد زیر به محل دبیرخانه را طبق هنجار‌ها و عرف شناخته شده بین‌المللی در خصوص رفتار، حقوق و مزایای دیپلماتیک تسهیل خواهند کرد:
الف) نمایندگان دولت‌ها یا مجالس.
ب) دبیرکل و کارمندان دبیرخانه و خانواده‌ها و سایر اهل خانة آن‌ها.
پ) سایر اشخاصی که در راستای امور شغلی رسمی توسط دبیرخانه دعوت شده‌اند.
ت) نمایندگان مطبوعات، رادیو، فیلم یا سایر بنگاه‌های اطلاع‌رسانی منسوب به دبیرخانه.
۲-۱۰ روادیدی که برای افراد موضوع بند (۱) این ماده ممکن است ضروری باشد، بدون توجه به ماهیت و نوع گذرنامه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و رایگان صادر خواهد شد. در هرحال این امر رافع شرط ارائه مدارک متعارف به منظور احراز قرار گرفتن افراد مدعی حق اعطا شده به‌موجب این بند در طبقه‌بندی‌های توصیف شده در بند (۱) این ماده یا اعمال مقررات قرنطینه‌ای و بهداشتی، نخواهد بود.
۳-۱۰ قوانین جمهوری اسلامی ایران در خصوص اقامت اتباع خارجی بارعایت مفاد جزء‌های (الف)، (ب) و (پ) بند (۵) ماده (۱۱) طبق مزایای موضوع جزء‌های (الف)، (ب) و (پ) بند (۱) این ماده اعمال خواهد شد. این قوانین به گونه‌ای اعمال نخواهد شد که فردی به‌دلیل انجام هر گونه فعالیت در سمت رسمی خود مجبور به ترک جمهوری اسلامی ایران شود.

ماده ۱۱ - مزایا و مصونیت‌های دبیرکل و کارمندان دبیرخانه دائمی

۱-۱۱ دبیرکل و کارمندان دبیرخانه در درون قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در رابطه با قلمروی مزبور از مزایا و مصونیت‌های زیر برخوردار خواهند بود:
الف) معافیت از مالیات بر حقوق و دستمزد پرداختی از جانب دبیرخانه.
ب) مصونیت خود، همسر و بستگان تحت تکفل آن‌ها از محدودیت‌های مهاجرت و ثبت اتباع خارجی.
پ) مزایای مشابه اعطایی به مقامات همتراز نمایندگی‌های دیپلماتیک در خصوص تسهیلات تبدیل ارز.
ت) تسهیلات بازگشت به میهن در مواقع بحران‌های بین‌المللی به‌همراه همسر و بستگان تحت تکفل آنها، مشابه مقامات همتراز نمایندگی‌های دیپلماتیک.
ث) مصونیت از بازداشت یا دستگیری شخصی.
ج) مصونیت از بازرسی و توقیف بار و اثاثیه شخصی خود.
چ) برخورداری از حق نگهداری اوراق بهادار خارجی و سایر اموال منقول و غیرمنقول در جمهوری اسلامی ایران و هرجای دیگری و خارج نمودن وجوه به هر نوع ارز خارجی بدون محدودیت یا ممنوعیت از جمهوری اسلامی ایران، مادامی که در استخدام دبیرخانه در جمهوری اسلامی ایران هستند و در زمان خاتمه مأموریت مشروط بر این که مأموران یادشده بتوانند موارد مزبور را نشان دهند.
ح) برخورداری از حق واردات مبلمان و اثاثیه بدون عوارض و سایر مالیات‌ها، بدون ممنوعیت و محدودیت وارداتی طی شش ماه پس از تصدی اولین پست آن‌ها در جمهوری اسلامی ایران؛ مقررات مشابه که در خصوص واردات، انتقال و جایگزینی خودرو‌های اعضای مقیم همتراز نمایندگی‌های دیپلماتیک جاری است اعمال خواهد شد.
خ) برخورداری از حق خارج نمودن مبلمان و اثاثیه در پایان مأموریت، بدون مزاحمت یا محدودیت، بازرسی و توقیف از جمهوری اسلامی ایران طبق مزایا و مصونیت‌های اعطاء شده به اعضای مقیم همتراز نمایندگی‌های دیپلماتیک؛
۳-۱۱
الف) دبیرکل محق خواهد بود در رده دیپلماتیک مناسب قرار گیرد و از مزایا و مصونیت‌های دیگر اعطاء شده به روسای نمایندگی‌های دیپلماتیک مندرج در بند (۲) این ماده بهره‌مند شود.
ب) محل اقامت دبیرکل و کارمندان دبیرخانه از همان مصونیت و حفاظت اعطاء شده به کارمندان دیپلماتیک در چارچوب هنجار‌ها و عرف شناخته شده بین‌المللی برخوردار خواهد بود.
۴-۱۱ دبیرکل و کارمندان دبیرخانه بدون خدشه به مزایا و مصونیت‌ها موظفند به قوانین مربوط کشور میزبان احترام بگذارند و در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران دخالت نکنند.
۵-۱۱
الف) مزایا و مصونیت‌ها در جهت منافع دبیرخانه به کارشناسان و مقامات اعطاء می‌گردد، نه در جهت منافع شخصی آنها. دبیرکل می‌تواند مصونیت هر کارشناس یا مقامی را در هر موردی که بر این نظر باشد که مصونیت مانع اجرای عدالت می‌شود و می‌تواند بدون خدشه به منافع دبیرخانه لغو شود، با تأیید دولت عضو متبوع مقام مزبور لغو کند. در مورد دبیرکل، مجمع عمومی حق لغو مصونیت را دارا خواهد بود.
ب) دبیرکل هر گونه اقدامات پیشگیرانه را اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل شود از مزایا یا مصونیت‌های اعطاء شده به‌موجب این موافقت‌نامه سوء استفاده نخواهد شد، و به همین منظور قواعد و مقررات لازم و مقتضی را برای کارمندان دبیرخانه، افرادی که مأموریتی برای دبیرخانه انجام می‌دهند یا در مأموریت‌های دبیرخانه خدمت ارائه می‌دهند، وضع خواهد کرد.
پ) دبیرکل و کارمندان آن همواره با مقامات مربوط ایران به منظور تسهیل در اجرای صحیح عدالت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از مزایا و مصونیت‌های اعطاء شده به‌موجب این موافقتنامه همکاری خواهند نمود. چنانچه دولت تشخیص دهد که فردی از مزایا و مصونیت‌های اعطا شده به وی به‌موجب این موافقت‌نامه سوء استفاده نموده است، دبیرکل با تصمیم دولت از فرد مربوط درخواست ترک قلمرو کشور میزبان را خواهد نمود.
۶-۱۱ مقامات مربوط ایران برای دبیرکل و کارمندان دبیرخانه کارت شناسایی فراهم خواهند کرد.

ماده ۱۲ - خدمات عمومی و بخش مسئول نصب و نگهداری محل دائمی دبیرخانه

۱-۱۲ مقامات مربوط ایران برای حصول اطمینان از این که محل دبیرخانه از تمامی خدمات عمومی لازم به‌صورت عادلانه برخوردار خواهد شد، بنابر درخواست دبیرکل از اختیاراتی که در این زمینه دارند، استفاده خواهند کرد. مقامات مربوط ایران در صورت بروز هرگونه قطعی یا تهدید به قطعی هر گونه خدماتی، اهمیت نیاز‌های دبیرخانه را همانند نیاز‌های سازمان‌های خاص دولتی بررسی خواهند کرد و بر این اساس اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان خاصل شود که عملکرد دبیرخانه مختل نگردد.
۲-۱۲ تمام هزینه‌های تعمیر، نگهداری و استفاده از کلیه خدمات عمومی مندرج در این ماده در محل دبیرخانه برعهده دبیرخانه خواهد بود.

ماده ۱۳ - حل و فصل اختلافات

۱-۱۳ به‌موجب این ماده، موافقت‌نامه باید بدون خدشه به اختیارات و مسئولیت‌های دولت به‌موجب منشور مقرر کند مجمع، مقررات مناسبی را برای حل وفصل در موارد زیر پیش‌بینی کند:
الف) اختلاف ناشی از قرارداد‌ها و سایر اختلافات با ماهیت حقوق خصوصی که دبیرخانة یک طرف آن است.
ب) اختلافات با افراد موضوع این موافقت‌نامه که به دلیل مقام رسمی یا وظیفه خود در رابطه با دبیرخانة کماکان از مصونیت برخوردار می‌باشند و این مصونیت لغو نشده است.
۲-۱۳ در مورد اختلافات بین مجمع و دولت کشور میزبان در خصوص تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه یا هر موافقتنامة تکمیلی که نتوان آن‌ها را به‌طور دوستانه حل‌وفصل کرد، موافقت‌نامه باید پیش‌بینی نماید که اختلافات مزبور باید با موافقت طرف‌های اختلاف به دیوان داوری ارجاع شود و باید متضمن مقرراتی دربارة ترکیب و عملکرد دیوان مزبور باشد.

ماده ۱۴ - مقررات نهایی

۱-۱۴ این موافقت‌نامه امضاء و در تاریخ اطلاعیة تصویب آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران خطاب به دبیرکل لازم‌الاجرا خواهد شد.
۲-۱۴ رایزنی در خصوص اصلاحات این موافقت‌نامه بر اساس درخواست هریک از طرف‌ها صورت خواهد گرفت و اصلاحات مزبور با رضایت دو طرف خواهد بود.
۳-۱۴ این موافقت‌نامه در پرتوی هدف اصلی فراهم کردن امکان انجام کامل و موثر مسئولیت‌ها و تحقق اهداف دبیرخانه تفسیر خواهد شد.
۴-۱۴ چنانچه این موافقتنامه تعهداتی را برای مقامات مربوط ایران وضع کند، مسئولیت نهایی انجام تعهدات مزبور برعهده دولت خواهد بود.
۵-۱۴ این موافقت‌نامه تا زمانی که منشور اعتبار دارد و دبیرخانه در تهران است لازم‌الاجرا باقی خواهد بود.

در تأیید مراتب بالا، نمایندگان مربوط، این موافقت‌نامه را در تهران در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۰ هجری شمسی (۱۱ جولای ۲۰۲۱ میلادی) در دو نسخه به زبان‌های فارسی و انگلیسی امضاء نمودند.»

انتهای پیام/341

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار