دعای ماه رمضان

صوت/ دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان

خدایا، زیاد کن بهره مرا در این روز از اقدام به مستحباتت و گرامی دار در آن به حاضر کردن روحم و نزدیک گردان در آن مرا به خودت از میان بازیچه‌های دنیوی؛‌ ای آنکه سرگرمش نکند اصرار و سماجت اصرارکنندگان.
کد خبر: ۶۶۰۰۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

صوت/ دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان

خدایا، روزی کن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن کارهای مرا از سختی به آسانی و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بارگران را؛ ای مهربان به بندگان شایسته خویش.
کد خبر: ۶۶۰۰۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

صوت/ دعای روز بیست و ششم ماه رمضان

خدایا، قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانی شده و گناه مرا در این ماه آمرزیده و کردارم را در آن مورد قبول و عیب مرا در آن پوشیده‌ کن؛ ای شنواترین شنوایان.
کد خبر: ۶۵۹۹۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

صوت/ دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

خدایا؛ من از تو می‌خواهم در آن آنچه تو را خوشنود کند و پناه می‌برم بتو از آنچه تو را بیازارد واز تو خواهم توفیق در آن برای اینکه فرمانت برم ونافرمانی تو ننمایم‌ای بخشنده سائلان.
کد خبر: ۶۵۹۲۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۶

صوت/ دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

خدایا؛ شستشویم ده در این ماه از گناهان و پاکم کن در آن ازعیب‌ها و آزمایش کن در آن دلم را به پرهیزکاری دل‌ها ای نادیده گیرنده لغزشهای گنهکاران.
کد خبر: ۶۵۹۲۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

صوت/ دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

خدایا! امروز درهای بخششت را بر رویم بگشا و برکاتت را فرو فرست و بر آنچه موجب خشنودی‌ات می‌شود موفقم گردان و مرا در بهشتت جای ده. ای اجابت‌کننده دعای درماندگان.
کد خبر: ۶۵۸۸۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

صوت/ دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

خدایا، بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزی کن مرا در آن توفیق و خودداری و پاک کن دلم را از تیرگی‌ها و گرفتگی‌های تهمت زدن؛‌ ای مهربان به بندگان با ایمان خود.
کد خبر: ۴۵۵۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

صوت/ دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان

خدایا، زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامی دار در آن به حاضر کردن و یا داشتن مسائل و نزدیک گردان در آن وسیله‌ام به سویت از میان وسیله‌ها؛‌ ای آنکه سرگرمش نکند اصرار و سماجت اصرارکنندگان.
کد خبر: ۴۵۵۴۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

صوت/ دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان

خدایا، روزی کن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن کار‌های مرا از سختی به آسانی و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بار گران را؛‌ ای مهربان به بندگان شایسته خویش.
کد خبر: ۴۵۵۴۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

صوت/ دعای روز بیست و ششم ماه رمضان

خدایا، قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانی شده و گناه مرا در این ماه آمرزیده و کردارم را در آن مورد قبول و عیب مرا در آن پوشیده؛‌ ای شنواترین شنوایان.
کد خبر: ۴۵۵۲۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

صوت/ دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان

خدایا، مرا قرار بده در این روز دوست دوستانت و دشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت؛ ای نگهدار دل‌های پیامبران.
کد خبر: ۴۵۴۵۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

صوت/ دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

خدایا من از تو می‌خواهم در آن آنچه تو را خوشنود کند و پناه می‌برم به تو از آنچه تو را بیازارد و از تو خواهم توفیق در آن برای اینکه فرمانت برم و نافرمانی تو ننمایم‌؛ ای بخشنده سائلان.
کد خبر: ۴۵۴۵۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۷

صوت/ دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

خدایا شستشویم ده در این ماه از گناهان و پاکم کن در آن از عیب‌ها و آزمایش کن در آن دلم را به پرهیزکاری دل‌ها‌، ای نادیده گیرنده لغزش‌های گنهکاران.
کد خبر: ۴۵۴۵۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

صوت/ دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

خدایا روزیم کن در این ماه تیزهوشی و بیداری و دورم گردان در آن از بیخردی و اشتباه کاری و مقرر فرما برایم بهره‌ای از هر خیری که در آن نازل گردانی بجود و کرمت‌ای باجودترین جودمندان.
کد خبر: ۴۵۱۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

طرح/ خدایا دلم را از تیرگی‌های تهمت پاک کن...

طرحی با مضمون دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان منتشر شد.
کد خبر: ۳۹۷۲۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

طرح/ دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

طرحی با شرح دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان منتشر شد.
کد خبر: ۳۹۷۱۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

طرح/ خدایا مرا با تحقق درخواست‌ها اکرام فرما...

طرحی با مضمون دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان منتشر شد.
کد خبر: ۳۹۷۱۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲

طرح/ دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

طرحی با شرح دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان منتشر شد.
کد خبر: ۳۹۷۱۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲

طرح/ خدایا در این ماه کارهایم را از سختی به آسانی برگردان...

طرحی با مضمون دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان منتشر شد.
کد خبر: ۳۹۷۰۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

طرح/ دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

طرحی با شرح دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان منتشر شد.
کد خبر: ۳۹۷۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

پربیننده ها