به روز شده در: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۲:۱۶
جهانگیری:
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از تشکیل هیئت ویژه نظارت بر اجرای اقتصاد مقاومتی برای بررسی میدانی عملکرد و تطبیق پیشرفت‌ها خبر داد.
کد خبر: ۱۰۰۲۸۶
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۰ - 11September 2016

هیئت ویژه نظارت بر اجرای اقتصاد مقاومتی تشکیل شد

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از تشکیل هیئت ویژه نظارت بر اجرای اقتصاد مقاومتی برای بررسی میدانی عملکرد و تطبیق پیشرفتها خبرداد.

اسحاق جهانگیری گفت: این هیئت متشکل از نماینده معاون اول رئیس جمهور، نماینده دبیرخانه اقتصاد مقاومتی و نماینده دستگاه ذیربط است.

وی با تبیین اقدامات دولت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی مجموعه سیاستهایی است که میتواند اقتصاد کشور را به حرکت وادارد، رشد پایدار را مستقر و با چالشهای اقتصادی مانند بیکاری مقابله کند.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: 24 بند بهعنوان سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است که هریک از این بندها گاه از چند بخش درونی برخوردار است و آنچه اهمیت دارد همه این بندها و نکات موجود در این سیاستها را به دستگاههای ذیربطش ابلاغ کردهایم.

وی افزود: دستگاهها بر مبنای این ابلاغیه سیاستها و برنامههای کاری خود را مشخص کرده و به دولت فرستادهاند که این سیاستها را در 12 برنامه ملی تقسیم کردهایم.

معاون اول رئیس جمهور گفت: متولی هر یک از این برنامههای ملی یکی از وزراست و شماری از اعضای دولت در آن عضویت دارند.

جهانگیری افزود: بهعنوان نمونه برنامهای با عنوان گفتمان اقتصاد ملی داریم که رئیس سازمان صدا و سیما ریاست آن را بهعهده دارد و وزرای ارشاد، بهداشت و آموزش عالی، رئیس سازمان تبلیغات و دیگر دستگاههای مرتبط در آن عضویت دارند.

وی گفت: در این برنامه قرار است برای گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در آینده برنامه ریزی شود.

جهانگیری افزود: کارگروه ملی دیگر با نام برونگرایی بهریاست وزیر اقتصاد و عضویت وزرای خارجه، صنعت، معدن و تجارت و شمار دیگری از وزرا ایجاد شده است که موضوع تعامل با جهان خارج را برای راهکارهای برونگرایی اقتصاد بررسی میکند.

وی گفت: همچنین در این کارگروه ملی قرار است اطلسی برای روابط خارجی تهیه شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دیدار اخیر اعضای این کارگروه با رهبر معظم انقلاب افزود: در این دیدار مقام معظم رهبری بر تقویت ارتباط با کشورهای همسایه، آفریقایی و آمریکای لاتین تأکید فرمودند.

جهانگیری گفت: تقویت ارتباط با هر یک از این مجموعه کشورها میتواند بخشی از هدفهای اصلی ما در زمینه صادرات و دیگر امور اقتصادی باشد، ما از قبل ارتباط با دیگر کشورهای جهان به منابع، فناوری و بازار نیاز داریم.

وی همچنین از ایجاد 12 کارگروه ملی در زمینه اقتصاد مقاومتی خبر داد و افزود: سیاستهای اقتصاد مقاومتی در این کارگروهها بررسی و برنامهها مشخص میشود که البته بحثهای مرتبط با این موضوع انجام و برنامههایش تا حدی نهایی شده، به ستاد ارسال و بسیاری از آنها تصویب شده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت: هدف رهبر معظم انقلاب از این نامگذاری این بود که نتیجه سیاستهای اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ملی مشخص شود و حتی در سخنرانی نوروزیشان نیز جهت برنامهها را اعلام و برخی از مصادیق را بیان کردند.

جهانگیری افزود: این سبب شد که از میان برنامههای بلندمدت، برنامههای کوتاهمدت را جدا کردیم، برنامههایی که میتواند امسال به تحرک اقتصادی کمک کند.

وی گفت: بر این اساس 120 طرح مشخص شد و در هیئت دولت یا ستاد اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید و به دستگاهها ابلاغ شد.

جهانگیری تأکید کرد: جهتگیری این طرحها این است که امسال باید اقتصاد و سرمایه گذاری در کشور رشد قابل قبولی داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: با گذشت چند ماه از اجرای این طرحها طبق شاخصهایی که به دست ما رسیده، حرکت خوبی در اقتصاد کشور ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در حاشیه آغاز عملیات اجرایی مرحله دوم نیروگاه اتمی در بوشهر اعلام شد که بیش از 100 طرح عمرانی دولتی نیمهتمام به بخش خصوصی واگذار شده است.

جهانگیری افزود: ما تصمیم گرفتهایم بهعلت وضعیت طرحهای عمرانی نیمهتمام که نیاز به بودجه دارند این طرحها را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا آن را تکمیل کنند.

وی گفت: همچنین برای تکمیل طرحهای صنعتی و کشاورزی راکد، منابع بانکی را بسیج کردهایم تا به این گونه طرحها منابع مالی اختصاص دهند.

معاون اول رئیس جمهور مبارزه جدیتر با قاچاق کالا بهمنظور حفظ بازار داخلی برای کالاهای بومی را از دیگر اقدامات برای تقویت اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: برخی از کالاهای قاچاق ضبطشده معدوم شد.

جهانگیری تمرکز ویژه بر صادرات و تهیه بسته حمایت از صادرات را از دیگر اقدامات در این زمینه دانست و گفت: در پی این اقدام میزان صادرات ما در 4 ماهه نخست امسال رشد قابل توجهی کرده است بهنحوی که به بنده اطلاع دادند 26 درصد در این زمینه رشد کردهایم.

وی اقدام دولت را برای راهاندازی 7500 طرح صنعتی راکد، از دیگر برنامهها برای تقویت اقتصاد مقاومتی عنوان و اضافه کرد: طبق گزارش نظام بانکی به بیش از 7000 طرح صنعتی تسهیلات پرداخت شده است که اگر با همین شتاب پیش برویم تا پایان سال میزان تسهیلات پرداختی به این گونه طرحها افزایش مییابد.

جهانگیری نتیجه این اقدامات را رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سهماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال و رشد صادرات کشور دانست.

معاون اول رئیس جمهور گفت: میزان تسهیلات پرداختی نظام بانکی نیز حدود 40 درصد رشد داشته و در مجموع امسال عملکرد اقتصاد مقاومتی برای تحرک اقتصاد ملی خوب بوده است.

وی همچنین درباره عملکرد دستگاههای مختلف در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ارائه گزارشهای بهنگام و دورهای آنها گفت: بیشتر دستگاهها گزارش اقداماتشان را بموقع ارائه میکنند.

جهانگیری افزود: مقرر بود بسیاری از دستگاهها گزارش عملکرد خود را در این باره در دورههای دوهفتهای ارائه کنند که بهطور مرتب ارائه کردهاند و این گزارش حاکی از پیشرفت در اقداماتشان بوده است.

وی گفت: البته بنا بر تدبیری که این ماه اتخاذ کردیم فقط به گزارشها اکتفا نمیکنیم بلکه از این پس هیئتی سهنفره متشکل از نماینده معاون اول، نماینده دبیرخانه و نماینده دستگاههای ذیربط به استانها میروند و در میدان هم گزارشها را مشاهده و آن را با میزان پیشرفتها تطبیق میکنند.

جهانگیری افزود: علاوه بر گزارش دستگاهها در تهران، در دستگاههای استانی نیز استانداران گزارش عملکرد میدهند.

وی گفت: اخیراً تصمیم گرفتیم برای هر استان یا هر دو استان یک عضو دولت بهعنوان جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی تعیین شود که ماهانه به استانها بروند و اجرای سیاستها و برنامهها را بررسی کنند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: بر اساس این تصمیم هر یک از این وزرا با برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی با حضور ائمه جمعه، نمایندگان و دیگر مسئولان محلی مشکلات را بررسی و گزارش آن را به ستاد مرکزی در تهران ارائه و آن را پیگیری میکند.

جهانگیری گفت: علاوه بر حضور فیزیکی متولیان سیاستهای اقتصاد مقاومتی، برای پیگیری و نظارت بر این موضوع هم سامانهای طراحی کردهایم که نتایج آن بهزودی ارائه میشود.

وی همچنین درباره میزان پیشرفت 120 طرح مصوب در چارچوب اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: بیشتر این طرحها از برنامه زمانبندی جلوترند.

جهانگیری با اشاره به حضورش در وزارتخانههای نفت، نیرو و راه و شهرسازی افزود: بهعنوان نمونه در بررسی طرحهای مرتبط با وزارت نیرو مشخص شد که از 10 طرح مصوب، 9 طرح از برنامه زمانبندی جلوترند.

وی گفت: وزرا به این واقعیت رسیدهاند که پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عزمی ملی است و رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور نیز در این خصوص با جدیت پیگیری میکنند به همین علت وزرا انگیزه دارند که با استفاده از فرصتها تحرکی به این طرحها بدهند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: به همین علت بیشتر این 120 طرح از برنامه زمانبندی جلوترند و موارد کمی هم که پیشرفت کمی داشتند پیگیری میکنیم تا مشکلات آن رفع و در تکمیل آن تسریع شود.

جهانگیری گفت : روند اجرای این طرحها بهنحوی است که باید تا پایان سال تکمیل شود یا حداکثر به سه ماه اول سال آینده برسد و ما طبق برنامه در حال پیشرفت هستیم.

وی طرحهایی مانند ستاره خلیج فارس، میدانهای نفتی، بستن چاههای آب غیرمجاز و حفر چاههای جدید آب را برخی از طرحهای رو به پیشرفت برشمرد.

جهانگیری گفت: بنابر گزارش عملکرد دریافتی، مجموعه طرحهای در حال اجرا در وزارتخانههای مختلف در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی از جدول زمانبندی جلوتر است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار