به روز شده در: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۰۵:۱۶
سردار سلامی عنوان کرد
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: شهید طهرانی‌مقدم طرحی بسیار پیچیده مبنی بر استفاده از موشک‌های بالستیک برای انهدام اهداف متحرک ارائه کرده بود، که حتی ممکن است در جهان این فناوری به‌صورت اختصاصی در اختیار ما باشد.
کد خبر: ۴۰۷۵۹
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰ - 10February 2015

فناوری موشکی منحصربه‌فرد سپاه/ طرح سپاه برای تسخیر ناوهای امریکایی

به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی دفاع پرس، سردار سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران شب گذشته با حضور در برنامه گفتوگوی خبری شبکه خبر، دستاوردهای نظامی و دفاعی سپاه پاسداران را تشریح کرد.

سردار سلامی با بیان اینکه ما در دوران دفاع مقدس فاقد سیستم تولید قدرت دفاعی از حیث تجهیزات و تسلیحات بودیم، اظهار داشت: اما ما از جنگ تجربیات و درسهای بزرگی فرا گرفتیم و آموختیم که توطئههای دشمنان ما علیه انقلاب، نظام، کشور و ملت ما، توطئههایی واقعی هستند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به راهبردها و استراتژیهای نظامی نیرومند دشمنان برای شکست دادن ایران افزود: آنها خود را از نظر جغرافیایی به مرزهای ما نزدیک کردند، و در جوار و جدار مرزهای ما آرایشهای نظامی به خود گرفتند؛ سیاستهای آنها برای بازگشت به سرنوشت و تاریخ کشور ما سیاستهایی واقعی بود.

وی تصریح کرد: ما مجبور بودیم فضای تفکر خود را برای مقابله با بزرگترین قدرتهای جهانی که صاحب استراتژی، قدرت، و تجربه هستند، پیشرفتهترین سلاحهای جهان را در اختیار، و تجربه کشورهای بزرگی را در کارنامه خود داشته و تجربیات شکست دادن یک امپراتوری مثل شوروی در جنگ سرد را در اختیار دارند، به گونه ای تطبیق دهیم که از دفاع از ارزشها و دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی در برابر دشمنی با این ابعاد اطمینان حاصل کنیم.

* طراحی استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی

سردار سلامی ادامه داد: ما فضای تفکر خود را در مقابل یک دشمن با مقیاس جهانی ترسیم، و مفروضات راهبردهای نظامی خود را بر این اساس طراحی کردیم که ما احتمالا در آینده با ائتلافی جهانی درگیر خواهیم شد؛ این یک فرض مسلم در راهبردهای سپاه بود.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر میدانستیم که واقعیتهای فناوری و تکنولوژیهای تسلیحاتی ما این امکان و اجازه را نمیدهد که در یک فضای متقارن و متوازن در امتداد خطوط موازی با قدرت نظامی دشمنان بزرگ، توسعهی وضعیت دهیم؛ بنابراین براساس یک تفکر درونزا از شعور و هوشمندی باطنی انسانهای مؤمن کمک گرفتیم و به طراحی و معماری یک نظام دفاعی کاملاً انقلابی و بومی با هدایتهای رهبری عزیز انقلاب در شرایط بعد از جنگ و در طول دفاع مقدس با استفاده از آموزهها و پیامهای روشن امام خمینی(ره) که به ما قدرت و انرژی میداد، توانستیم مسیر توسعه یک قدرت دفاعی نیرومند را طراحی و ترسیم کنیم.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: ما پس از قرار گرفتن در شرایط فشار، تهدید و تحریم، اراده کرده بودیم که از دستاوردهای انقلاب و عزت ملت ایران و تمامیت ارضی خود دفاع کنیم؛ بنابراین در چنین فضایی قوای درونی محرک ما بسیج میشد و ما مجبور بودیم با واقعیتها مواجهه مستقیم داشته باشیم.

سردار سلامی تصریح کرد: ما برای این که قدرت دفاعی خود را توسعه دهیم، قدرت تهاجمی دشمن را بهعنوان مبنایی برای قدرت دفاعی خود فرض کردیم؛ بهعنوان مثال ناوهای هواپیمابر آمریکا بهعنوان نماد و مظهر قدرت نظامی و شکوه و هیبت قدرت نظامی این کشور شناخته میشود. این ناوها، مانند یک پایگاه هوایی شناور در دریا هستند که بین 70 تا 80 هواپیمای جنگی را با خود حمل میکنند.

وی افزود: تقریبا پنج هزار نیروی نظامی درون این ناوهای هواپیمابر حضور دارند؛ یعنی هریک از این ناوها مثل یک نیروی نظامی مستقل است و ناوهای عظیم جنگی (رزمناوها، ناوشکنها و موشکاندازها) این ناوهای هواپیمابر را اسکورت میکنند.

این مقام ارشد نظامی بیان کرد: ما مجبوریم بودیم فرض کنیم که باید ناو هواپیمابر امریکایی را یا منهدم و غرق کرده و یا آن را به تصرف درآوریم. وقتی این بخش از قدرت دشمن بهعنوان معیار طراحی توسعه توانمندیهای ما قرار میگرفت، اندیشه ما به سراغ راهحلهایی میرفت که موازی و متقارن و همعرض با قدرت دشمن نبود، بلکه باید به توانمندیهایی میرسیدیم که میتوانست داستان این ناو هواپیمابر را در عالم واقعیت خاتمه دهد و فرمولی برای حل این معادله بسازد.

* استفاده از موشکهای کروز علیه شناورهای دشمن

جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: ما فکر کردیم باید همه توانمندیهای ممکن را برای این کار ایجاد کنیم؛ یکی از این توانمندیها استفاده از موشکهای کروز بود، که از روی شناورها و یا از ساحل پرتاب میشوند.

بر اساس گزارش دفاع پرس، سردار سلامی اظهار داشت: چون ناوهای هواپیمابر هدفهای بزرگی هستند، یکی از نقطهضعفهای دشمنان ما این است که از سیستمهای عظمالجثه و بزرگ استفاده میکنند و تشخیص آنها بسیار ساده است. آنها مجبورند که خودشان را کاملاً نشان دهند و در معرض تهاجم توانمندیهای طرف مقابلشان قرار بگیرند، و نمیتوانند این ضعف خود را مخفی کنند.

وی افزود: از طرف دیگر ممکن است موشکهای کروز ما توسط سیستمهای ضدموشک دشمن مورد هدف قرار گیرد، بنابراین باید توانمندی دیگری در تکمیل موشک کروز فراهم شود، تا بتواند شانس هدف قرار دادن این ناوها را بیشتر کند.

* فناوری موشکی منحصربهفرد سپاه

جانشین فرمانده کل سپاه اضافه کرد: در اینجا بود که اندیشهای بسیار پیچیده در ذهن سردار شهید حسن طهرانیمقدم شکل گرفت، که آن استفاده از موشکهای بالستیک برای انهدام اهداف متحرک در دنیا بود؛ که حتی ممکن است در جهان این فناوری بهصورت اختصاصی در اختیار ما باشد.

وی تصریح کرد: موشک کروز مثل یک هواپیمای بدون سرنشین است که نهایتاً با سرعتی معادل سرعت صوت حرکت میکند؛ حتی در ارتشهای پیشرفته جهان نیز بعید است که موشکهای کروز با سرعتهای ماورای صوت توسعه پیدا کرده باشد؛ اما موشکهای بالستیک به این دلیل که یک مسیر منحنی را طی میکنند، و از جو خارج میشود، وقتی دوباره به جو برمیگردند، چندین برابر سرعت صوت حرکت کرده و هدف را منهدم میکنند.

سردار سلامی افزود: سرعت ورود مجدد موشکهای بالستیک به جو چند "ماخ" است و وقتی میخواهند به هدف اصابت کنند، چند برابر سرعت صوت سرعت دارند. بنابراین اصابت موشکهای ضدموشک به موشکهای بالستیک کاری بسیار مشکل، و تا حدود زیادی ناممکن خواهد بود.

* تست موفق موشک بالستیک ضد کشتی

وی تصریح کرد: این یک فناوری فوقالعاده پیچیده بود و سالهای سال این تفکر در کارگاهها و آزمایشگاهها مورد تحقیق و مطالعه قرار میگرفت. حدود هشت سال پیش ـ که من فرمانده نیروی هوایی سپاه بودم ـ برای اولینبار پس از چند شکست در تستهای قبلی، موشک بالستیک ضدکشتی را آزمایش کردیم.
 
سلامی با بیان اینکه هدف ما صفحهای روی دریا و چند برابر کوچکتر از ناو هواپیمابر بود، بیان داشت: این موشک بالستیک ما که برای اولینبار توسط جوانان متخصص و دانشمند نیروی هوایی سپاه ساخته شده بود، میبایست در خط دید موشک نسبت به هدف در امتداد محور طولی موشک قرار میگرفت؛ یعنی باید بالکهای کنترلی این موشک در هر ثانیه چندصد بار پاسخهای فرکانسی را اعمال میکردند تا این موشک در امتداد هدف قرار بگیرد.
 
وی افزود: ما با استفاده از یک دوربین تلهمتری، حرکت موشک و رهگیری هدف را از روی یک مانیتور  دنبال میکردیم. دهها نفر از نفراتی که روی این موشک کار کرده بودند به این صفحه خیره شده بودند. وقتی عملیات رهگیری انجام شد همهی نفسها حبس شده بود. همه به این موضوع فکر میکنند که آیا امکان دارد ما در آستانه یک انقلاب تکنولوژیک قرار بگیریم. این موشک به هدف نزدیک شد و در نهایت در فاصلهی کمتر از 10 متری هدف فرود آمد.
 
جانشین فرمانده کل سپاه تاکید کرد: این فرود، دقتی بسیار بالا با تکنولوژی آن زمان ما بود. همهی بچهها از خوشحالی به زمین افتادند. چون این یک گام بسیار بزرگ بود. این موشک نشان داد که برای اولینبار ما توانستهایم فراتر از دامنه توانایی دشمن برای انهدام این سیستم، یک گام به انهدام ناوهای هواپیمابر نزدیک شویم.
 
* توصیه رهبری درخصوص دقت موشکها
 
وی در ادامه به ذکر خاطرهای پرداخت و گفت: وقتی گزارش این عملیات را به محضر مقام معظم رهبری رساندم، ایشان فرمودند "ما هنوز با دقت خطای صفر فاصله داریم. یعنی این چند متر خطا باید به صفر تبدیل شود". ایشان برای ما یک نقطه آرمانی جدید ساختند و به نکتهی بسیار جالبی تاکید کردند.
 
سردار سلامی اضافه کرد: ایشان فرمودند "دشمنان ما به دلیل اینکه در چارچوب ارزشهای اخلاقی عمل نمیکنند به دقت در سیستمهای موشکی نیاز ندارند. آنها ممکن است از سلاحهای هستهای و یا موشکهای دیگری استفاده کنند که اگر به مناطق پرجمعیت اصابت کند، برایشان اهمیتی ندارد؛ اما دقت برای ما اهمیت دارد. شما باید خطای موشکها را به صفر برسانید که اگر قرار شد یک مرکز نظامی را بزنید که در جوار آن خانههای مردم بود، این موشک فقط به مرکز نظامی اصابت کند."
 
وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری به نکتهی دیگری نیز اشاره کردند؛ ایشان فرمودند "آنچه که من در بیان عمومی در مورد حرام بودن سلاحهای هستهای در منطق و اعتقادات هستهای گفتم یک حقیقت است و جنبه تبلیغاتی ندارد. شما دقت موشکها را بالا ببرید."
 
* هزاران مینپیشرفته ندسا در مسیر شناورهای دشمن
 
جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه به بخش دیگری از تاکتیک سپاه برای مقابله با ناوهای هواپیمابر دشمن اشاره کرد و گفت: ما خودمان را برای یک نبرد مین آماده کردیم و امروز هزاران مین پیشرفته دریایی در اختیار نیروی دریایی سپاه است که میتواند مسیر حرکت شناورهای دریایی دشمن را فتح کند. اگر همهی مینروبهای دشمن نیز جمع شوند، نمیتوانند مسیر مطمئنی را برای حرکت ناوهای هواپیمابر و رزمناوها مهیا کنند.

* استراتژی استفاده از قایقهای تندرو موشکانداز
 
وی همچنین با اشاره به استفاده از شناورهای تندرو در نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: ما نبردهای سطحی با شناورهای موشکانداز را بهعنوان بخشی از سیستم دفاعی طراحی کرده و توسعه دادیم. امروز هزاران شناور رزمی تندرو در اختیار سپاه است که میتواند از نقاط متعدد و در هر نقطه دلخواه عملیاتهای سنگینی را در دریا علیه دشمن اعمال کند.
 
سلامی افزود: بنابراین ما برای مقابله با سیستمهای دشمن چنین برنامههایی را توسعه دادیم. البته در برخورد با ناوهای هواپیمابر دشمن ما دو سه توانمندی دیگر داریم، که من به دلیل ناشناخته ماندن آنها از ذکر آن خودداری میکنم.
 
* ساخت مدرنترین سیستمهای تهاجمی و تدافعی در داخل کشور
 
وی در ادامه گفت: ما بر اساس باورها و اعتقادات دینی و ملی خود به توانمندیهای ذهنی درونزای خود تکیه کردیم و توانستیم در شرایطی که در تحریم علمی، اقتصادی، صنعتی و فنی بودیم، مدرنترین سیستمهای تهاجمی و دفاعی را بسازیم.
 
جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: ما در عرصه پرندههای بدون سرنشین که جزو فناوریهای پیچیده و پیشرفتهی امروز جهان است، کاملاً دوشادوش قدرتهای بزرگ و پیشرفتهی جهان در این زمینه حرکت میکنیم. ما امروز پرندههای بدون سرنشینی را در اختیار داریم که میتوانند هزاران کیلومتر بر اساس برنامهی از پیشتعیینشده حرکت کنند، تصاویر مورد دلخواه ما را تهیه کرده و به شکل مستقیم و غیرمستقیم به ایستگاههای زمینی ما مخابره و دقیقاً میدانهای گسترش دشمن در منطقه را در هر عمق دلخواهی رصد کنند.
 
* پهپادهایی برای انهدام اهداف متحرک دارای سرعت زیاد
 
وی تاکید کرد: همین پرندههای بدون سرنشین ـ که یکی از توانمندیهای ما علیه شناورهای دشمن در دریا به شمار میروند ـ به موشکهای هوشمند دقیقی مجهز هستند که بر اساس تستهای میدانی انجام شده، خودروهای با سرعت زیاد را به صورت دقیق مورد اصابت قرار میدهند.
 
سلامی اضافه کرد: امروز دیگر فناوری RQ170 آمریکایی برای مهندسین و دانشمندان پرندههای بدون سرنشین ما یک فناوری کاملاً عادی است و هیچ موضوع ناشناختهای در سطح فناوریهای جهانی در زمینه پرندههای بدون سرنشین در نیروهای نظامی ما وجود ندارد.
 
* توانمندی رادارهای ایرانی در رقابت با رادارهای روسی
 
وی در ادامه به پیشرفتهای سپاه در حوزه راداری اشاره و خاطرنشان کرد: ما زمانی هیچ راداری در اختیار نداشتیم؛ یعنی نمیتوانستیم دشمن را در هوا و دریا کشف کنیم؛ اما امروز در عرصهی رادارهای هوانِگر ما میتوانیم بخشی از ماهوارههای دشمنان را در فضا تعقیب کنیم.
 
بنابر گزارش دفاع پرس، جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: ما رادارهای اخطار اولیهای را در اختیار داریم که هزاران کیلومتر آنسوی مرزها را با چشمهای الکترومغناطیس خود میبینند. همچنین ما از رادارهای آرایه فازی استفاده میکنیم که مدرنترین فناوریهای توسعه رادار حال حاضر دنیا هستند. سیستمهای دفاع هوایی ما نیزامروز میتوانند کاملاً با سیستمهای دفاع هوایی روسیه که در این زمینه در جهان حرفهای اول را میزند، رقابت کنیم.
 
وی تصریح کرد: ما زمانی در شرایطی که نیازمند سیستمهای پدافند هوایی بودیم به بعضی از همین کشورها رجوع کردیم. اینها در شرایط نیاز به تعهدات خود عمل نکردند. ما آنجا متوجه شدیم که ابداً تکیه بر قدرت عاریتی از سوی بیگانگان اطمینانبخش نیست.
 
سردار سلامی با بیان اینکه سیستمهای دفاع هوایی ما شبکهی نفوذپذیری را شکل داده است؛ به انهدام پهپاد رژیم صهیونیستی در فضای هوایی ایران اشاره کرد و گفت: این پهپاد رادارگریز بود؛ یعنی بر اساس تست رادارهای پیشرفته اسرائیلی و آمریکایی این سیستم قابل مشاهده و رؤیت نیست. حالا ببینید چه فناوری پیشرفتهای در مرحله کشف و رهگیری وجود داشته که این پهپاد در معرض فرآیند درگیری قرار گرفته و منهدم شده است.
 
وی در ادامه اظهار کرد: امروز موشکهای بالستیک ما میتوانند هزاران کیلومتر پرواز کنند و هر هدفی در منطقه را با هر شدت و دقت دلخواهی را مورد اصابت قرار دهند.
 
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به تعداد موشکهایی که در سپاه در اختیار دارد، گفت: ما آنقدر سیستمهای پرتاب و موشکهای زمین به زمین در اختیار داریم که امروز برای نگهداری و انبار کردن آنها با مشکل کمبود فضا مواجه هستیم و این یک واقعیت است.
 
* ایران در جنگها شرایط را تعیین میکند

وی با اشاره به استراتژی سپاه در جنگهای احتمالی آینده تاکید کرد: ما به گونهای طراحی کردهایم که در جنگهای احتمالی آینده، میدان جنگ، شدت جنگ و آرایه و صورتبندی سلاحهایی که بهکار گرفته میشوند را ما انتخاب کنیم.
 
سلامی افزود: ما همه سناریوهای ممکن دشمن را کاملاً مطالعه کردهایم. اصلاً مبنای طراحیهای دفاعی ما ـ چون نبرد ما در استراتژی، دفاعی است و جنگ را آغاز نمیکنیم ـ  تشخیص احتمالات و سناریوهای ممکن دشمن است.

* برنامهریزی برای دفاع همهجانبه در نبردهای احتمالی
 
وی بیان داشت: ما توانمندیها، تمام سیستمها و سامانههای رزمی، دکترینهای عملیاتی، الگوها و قواعد ذهنی دشمن را میشناسیم؛ بنابراین ما برای همه سناریوهای ممکن در سطوح جنگهای محدود، نیمهمحدود و گسترده کاملاً برنامهریزی کردهایم.
 
جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه تصریح کرد: در سیستم دفاعی دشمن، انسانها مکمل تجهیزات هستند و چون فاقد عناصر حقیقی روح انسانی هستند بهعنوان اپراتورهای فنی عمل میکنند؛ اما در سیستم دفاعی ما، انسانها اصل هستند و تجهیزات بهعنوان جزء مکمل عمل میکنند؛ یعنی نیروهای شهادتطلبِ شجاعِ آموزشدیده، وقتی با فناوریهای نوین ترکیب میشوند، معجزهای را میسازند.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: رئیسجمهوری قبلی آمریکا در مقدمه استراتژی ملی خود موضوع ایمان در نیروهای مسلح کشور ما را اینگونه بیان کرد «دشمنان ما در تقاطع تکنولوژی و ایمان قرار دارند و ساختار نیرومندی را شکل داده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تجلی این نقطه اشتراک فناوری و ایمان و اراده است.»
 
انتهای پیام/
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار