به روز شده در: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۰:۲۷
دبیرکل جنبش آزادگان بحرین:
دبیرکل جنبش آزادگان بحرین گفت: ملت بحرین علی‌رغم سرکوب شدید نظامیان مزدور همه‌روزه فریاد سرنگونی آل‌خلیفه را سر داده و حتی یک آن هم از مواضع راستین خود مبنی بر ضرورت سرنگونی آل‌خلیفه و خروج اشغال‌گران از کشور عقب‌نشینی نکرده است.
کد خبر: ۸۹۹۳
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۲ - ۰۸:۴۰ - 05January 2014

ملت بحرین از اصول انقلابی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس به نقل از تسنیم، "سعید شهابی" دبیرکل جنبش آزادگان بحرین با بیان اینکه ملت بحرین عزم خود را جزم کرده است که تا آخرین قطره خونش  از پای ننشیند، تصریح کرد: ملت بحرین انقلابی را آغاز کرده است که مستقیماً با مواضع این ملت در ارتباط بوده و طی سه سال گذشته ثابت کرده است که هیچگاه از مواضع خود عقبنشینی نخواهد کرد.

ملت بحرین از مواضعش عقبنشینی نمیکند

دبیرکل جنبش آزادگان بحرین با تأکید بر اینکه تحولات بحرین نزدیک به سه سال است که ادامه یافته و از این پس نیز ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: ملت بحرین در این مدت، همهروزه فریاد سرنگونی آلخلیفه را سر داده و حتی یک آن هم از مواضع راستین خود مبنی بر ضرورت سرنگونی آلخلیفه و خروج اشغالگران از کشور عقبنشینی اختیار نکرده است.

وی با اشاره به اینکه سرکوب تظاهرات مسالمتآمیز ملت بحرین طی سه سال گذشته از سوی نظامیان آلخلیفه و آلسعود شدت بیشتری به خود گرفته است، اظهار داشت: طی این مدت عده بسیاری از اقشار مختلف مردم بحرین روانه زندانها شده و عده بسیاری نیز در این راستا جان خود را از دست دادهاند؛ اما با وجود همه این رخدادها آلخلیفه همچنان اصرار دارد که در رأس قدرت بحرین باقی بماند.

بسیاری از رهبران مخالف حبس شدهاند

دبیرکل جنبش آزادگان بحرین با بیان اینکه هماینک عده بسیاری از رهبران و مخالفان خاندان آلخلیفه در زندانهای مخوف این خاندان به سر میبرند، افزود: با وجود همه این اقدامات آزار دهنده، ملت بحرین ثابت کرده است که یک ذره از اهدف و مواضع خود عقبنشینی نکرده و از این پس نیز عقبنشینی نخواهد کرد.

شهابی در بخش دیگری از سخنان خود از رژیم منامه بهعنوان یک رژیم مزدور و دست نشانده نام برد و تأکید کرد: خاندان آلخلیفه دست نشانده آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه برای رسیدن به اهداف استکباری و استعماری است و تا زمانی که رژیم منامه بخواهد همچنان با این دو قدرت استکباری مراودات سیاسی و اقتصادی داشته باشد مشروعیتی بین ملت بحرین نخواهد داشت.

بحرین توافقنامه امنیتی با رژیم صهیونیستی امضا کرده است

وی با بیان اینکه آلخلیفه بهویژه بعد از آغاز انقلاب ملت بحرین توافقنامههای امنیتی بسیاری با رژیم صهیونیستی به امضا رسانیده است، تصریح کرد: علاوه بر اینها نظامیان لندن نیز طبق توافقنامههای امضاشده با رژیم منامه همواره بین لندن و منامه در تردد بوده و آموزش نظامی نیروهای سعودی حاضر در بحرین را بهعهده گرفتهاند.

دبیرکل جنبش آزادگان بحرین در ادامه از آمریکا بهعنوان اصلیترین عامل اشغال بحرین از سوی عربستان سعودی نام برد و گفت: در حقیقت آنچه عربستان سعودی را به اشغال بحرین تشویق و ترغیب کرده است حمایتهایی است که از سوی واشنگتن صورت گرفته تا این قدرت استکباری بتواند به این وسیله نسبت به تداوم حضور خود در بحرین و تضمین منافع و مصالح خود در این کشور و سایر کشورهای منطقه اقدام کند.

شهابی، همه اقدامات کشورهای غربی در یاری رساندن به رژیم منامه را محکوم کرد و افزود: همه این کشورها دست در دست یکدیگر قرار دادهاند تا بتوانند انقلاب ملت بحرین را از مسیر اصلی خود منحرف ساخته به مسیر دیگری که خواست و اراده آنها فرمان میراند هدایت کنند.

رژیم آلخلیفه دیگر مشروعیت ندارد

دبیرکل جنبش آزادگان بحرین با تأکید بر اینکه انقلاب ملت بحرین با گذشت سه سال همچنان در مسیر صحیح به پیش میرود خاطرنشان کرد: رژیم منامه، سه سال است که مشروعیت و مقبولیت خود را میان تک تک آحاد ملت بحرین از دست داده در حقیقت میتوان ادعا کرد که شمارش معکوس برای سرنگونی رژیم منامه از سه سال پیش تاکنون آغاز شده و بهیاری خدا این خواسته ملت بهزودی محقق خواهد شد.
وی در ادامه از دخالتهای ریاض در امور داخلی بحرین بهشدت انتقاد کرد و گفت: آنچه عربستان سعودی امروزه در مناطق شرقی خود با آن دست به گریبان است حاصل دخالتهای مستقیم این کشور در امور داخلی بحرین است که در بسیاری از نقاط عربستان سعودی بهشکل تظاهرات اعتراضآمیز ظهور و بروز پیدا کرده است.

شهابی با بیان اینکه چوب خدا صدا ندارد و هر جنایتی مکافاتی را نیز بهدنبال خواهد داشت، افزود: چوب خدا این بار از آستین ملت عربستان در آمده و بر سر نظام ریاض فرود آمده است؛ بنابراین عربستان سعودی هیچگاه نباید فراموش کند که آنچه امروز در این کشور میگذرد تاوان دخالتهایی است که ریاض در بحرین و سایر کشورهای منطقه به انجام رسانیده است.

اعتراضات مردم عربستان در مناطق شرقی بزرگترین چالش ریاض

وی از اعتراضات مردم عربستان در مناطق شرقی بهعنوان بزرگترین چالش پیشِروی ریاض نام برد و گفت: عربستان سعودی زمانی میتواند نسبت به آرام کردن اوضاع داخلی خود اقدام کند که از دخالت در امور داخلی سایر کشورها دست بردارد و توجه بیشتری به خواستهها و مطالبات مردم عربستان در اقصی نقاط این کشور داشته باشد.

دبیرکل جنبش آزادگان بحرین با توضیح اینکه آلسعود و آلخلیفه اینک هیچ جایگاهی بین ملتهایشان ندارند، تأکید کرد: آنچه امروزه در دو کشور بحرین و عربستان سعودی مشاهده میشود نتیجه سیاستهای غلطی است که حاکمان این دو کشور در پیش گرفتهاند و همچنان بر ادامه دادن همین سیاستهای غلط اصرار دارند.

شهابی، تعیین ماهیت رژیم حاکم را حق مسلم ملتهای جهان دانست و اظهار داشت: جهان در حالی که به سمت و سوی احقاق حقوق ملتها به پیش میرود  در این میان اما دو رژیم ریاض و منامه تمایل دارند همچنان در دوران گذشته باقی بمانند و بدون در نظر گرفتن حقوق ملتها برای تعیین سرنوشت خود، همچنان به حکومت بر سرنوشت و جان و مال مردم ادامه بدهند.

ملتهای بحرین و عربستان خواستار مشارکت در تعیین سرنوشت خود هستند

دبیرکل جنبش آزادگان بحرین با تأکید بر اینکه ملتهای بحرین و عربستان از ظلم و جور حاکمانشان به ستوه آمده خواستار مشارکت در تعیین سرنوشت خود هستند، خاطرنشان کرد: دو ملت بحرین و عربستان تمایل دارند تا در اداره کشور خود مشارکت حقیقی داشته باشند و تا زمانی که به این خواسته خود نرسند از اعتراضات مسالمتآمیز خود دست بر نخواهند داشت.

وی با توضیح این نکته که ملت بحرین میخواهد یک نظام مشارکتی را در کشور خود پایهریزی کند، تأکید کرد: ملت بحرین خواستار برقراری نظامی است که آحاد ملت بحرین در شکلگیری آن مشارکت داشته باشند و در این میان بین هیچیک از گروهها و فرقههای مذهبی تبعیض و تفاوتی وجود نداشته باشد.

شهابی با تأکید بر اینکه بحرین نیازمند به نظامی است که بر اساس دین اسلام و عدالت پایهریزی شده باشد، خاطرنشان کرد: ملت بحرین همچنان امیدوار است که بعد از سرنگونی آلخلیفه بتواند نظامی را در کشور پدید آورد که در آن، قدرت سیاسی کشور با رأی مستقیم مردم به افراد تفویض شود و سمتهای دولتی بر اساس توانایی و شایستگی اشخاص به آنان واگذار شود.
 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها