ساجد
سپاه
تصاویر/ پاسدار شهید «حبیب ملیحی» (۵)
شهید «حبیب ملیحی» پنجم اردیبهشت سال ۱۳۴۱ در زنجان متولد شد. وی تا دوم راهنمایی درس خواند و با شروع جنگ تحمیلی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جبهه حضور یافت تا این‌که سرانجام یکم فروردین سال ۱۳۶۱ در عملیات «مسلم بن عقیل» در «مندلی» عراق به شهادت رسید؛ اما تاکنون اثری از پیکر این شهید والامقام به‌دست نیامده است.
تصاویر/ پاسدار شهید «حبیب ملیحی» (۴)
شهید «حبیب ملیحی» پنجم اردیبهشت سال ۱۳۴۱ در زنجان متولد شد. وی تا دوم راهنمایی درس خواند و با شروع جنگ تحمیلی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جبهه حضور یافت تا این‌که سرانجام یکم فروردین سال ۱۳۶۱ در عملیات «مسلم بن عقیل» در «مندلی» عراق به شهادت رسید؛ اما تاکنون اثری از پیکر این شهید والامقام به‌دست نیامده است.
تصاویر/ پاسدار شهید «حبیب ملیحی» (۳)
شهید «حبیب ملیحی» پنجم اردیبهشت سال ۱۳۴۱ در زنجان متولد شد. وی تا دوم راهنمایی درس خواند و با شروع جنگ تحمیلی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جبهه حضور یافت تا این‌که سرانجام یکم فروردین سال ۱۳۶۱ در عملیات «مسلم بن عقیل» در «مندلی» عراق به شهادت رسید؛ اما تاکنون اثری از پیکر این شهید والامقام به‌دست نیامده است.
تصاویر/ پاسدار شهید «حبیب ملیحی» (۲)
شهید «حبیب ملیحی» پنجم اردیبهشت سال ۱۳۴۱ در زنجان متولد شد. وی تا دوم راهنمایی درس خواند و با شروع جنگ تحمیلی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جبهه حضور یافت تا این‌که سرانجام یکم فروردین سال ۱۳۶۱ در عملیات «مسلم بن عقیل» در «مندلی» عراق به شهادت رسید؛ اما تاکنون اثری از پیکر این شهید والامقام به‌دست نیامده است.
تصاویر/ پاسدار شهید «حبیب ملیحی» (۱)
شهید «حبیب ملیحی» پنجم اردیبهشت سال ۱۳۴۱ در زنجان متولد شد. وی تا دوم راهنمایی درس خواند و با شروع جنگ تحمیلی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جبهه حضور یافت تا این‌که سرانجام یکم فروردین سال ۱۳۶۱ در عملیات «مسلم بن عقیل» در «مندلی» عراق به شهادت رسید؛ اما تاکنون اثری از پیکر این شهید والامقام به‌دست نیامده است.
تصاویر/ پاسدار شهید «حسین بادینده» (۱۰)
شهید «حسین بادینده» یکم فروردین سال ۱۳۴۰ در تهران متولد شد. وی تا پایان دوره متوسطه در رشته ریاضی درس خواند و دیپلم گرفت و سپس سال ۱۳۶۱ نیز ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. او با شروع جنگ تحمیلی به‌عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و سرانجام سیزدهم آبان سال ۱۳۶۲ در «پنجوین» عراق به شهادت رسید.
تصاویر/ پاسدار شهید «حسین بادینده» (۹)
شهید «حسین بادینده» یکم فروردین سال ۱۳۴۰ در تهران متولد شد. وی تا پایان دوره متوسطه در رشته ریاضی درس خواند و دیپلم گرفت و سپس سال ۱۳۶۱ نیز ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. او با شروع جنگ تحمیلی به‌عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و سرانجام سیزدهم آبان سال ۱۳۶۲ در «پنجوین» عراق به شهادت رسید.
تصاویر/ پاسدار شهید «حسین بادینده» (۸)
شهید «حسین بادینده» یکم فروردین سال ۱۳۴۰ در تهران متولد شد. وی تا پایان دوره متوسطه در رشته ریاضی درس خواند و دیپلم گرفت و سپس سال ۱۳۶۱ نیز ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. او با شروع جنگ تحمیلی به‌عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و سرانجام سیزدهم آبان سال ۱۳۶۲ در «پنجوین» عراق به شهادت رسید.
تصاویر/ پاسدار شهید «حسین بادینده» (۷)
شهید «حسین بادینده» یکم فروردین سال ۱۳۴۰ در تهران متولد شد. وی تا پایان دوره متوسطه در رشته ریاضی درس خواند و دیپلم گرفت و سپس سال ۱۳۶۱ نیز ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. او با شروع جنگ تحمیلی به‌عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و سرانجام سیزدهم آبان سال ۱۳۶۲ در «پنجوین» عراق به شهادت رسید.
تصاویر/ پاسدار شهید «حسین بادینده» (۶)
شهید «حسین بادینده» یکم فروردین سال ۱۳۴۰ در تهران متولد شد. وی تا پایان دوره متوسطه در رشته ریاضی درس خواند و دیپلم گرفت و سپس سال ۱۳۶۱ نیز ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. او با شروع جنگ تحمیلی به‌عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و سرانجام سیزدهم آبان سال ۱۳۶۲ در «پنجوین» عراق به شهادت رسید.
صفحه  از ۱۴۱
پربیننده ها
آخرین اخبار