ساجد
جهاد سازندگی
تصاویر/ پل «بعثت»؛ شاهکار مهندسی رزمی هشت سال دفاع مقدس (۸)
پل «بعثت» به‌عنوان بزرگ‌ترین کار عمرانی و مهندسی در دوران دفاع مقدس شناخته می‌شود که پس از فتح «فاو»، به‌منظور بهبود تردد و افزایش توان انتقال نیرو و تجهیزات و پشتیبانی به این منطقه، روی رودخانه اروندرود طراحی، احداث و در ۲۲ مهر سال ۶۵ از آن بهره‌برداری شد. این کار عمرانی و مهندسی بزرگ که به دست توانمند متخصصان این مرز و بوم صورت گرفت، امروز به‌عنوان شاهکار مهندسی رزمی جنگ ایران در دانشگاه‌های مهندسی دنیا تدریس می‌شود.
تصاویر/ پل «بعثت»؛ شاهکار مهندسی رزمی هشت سال دفاع مقدس (۷)
پل «بعثت» به‌عنوان بزرگ‌ترین کار عمرانی و مهندسی در دوران دفاع مقدس شناخته می‌شود که پس از فتح «فاو»، به‌منظور بهبود تردد و افزایش توان انتقال نیرو و تجهیزات و پشتیبانی به این منطقه، روی رودخانه اروندرود طراحی، احداث و در ۲۲ مهر سال ۶۵ از آن بهره‌برداری شد. این کار عمرانی و مهندسی بزرگ که به دست توانمند متخصصان این مرز و بوم صورت گرفت، امروز به‌عنوان شاهکار مهندسی رزمی جنگ ایران در دانشگاه‌های مهندسی دنیا تدریس می‌شود.
تصاویر/ پل «بعثت»؛ شاهکار مهندسی رزمی هشت سال دفاع مقدس (۶)
پل «بعثت» به‌عنوان بزرگ‌ترین کار عمرانی و مهندسی در دوران دفاع مقدس شناخته می‌شود که پس از فتح «فاو»، به‌منظور بهبود تردد و افزایش توان انتقال نیرو و تجهیزات و پشتیبانی به این منطقه، روی رودخانه اروندرود طراحی، احداث و در ۲۲ مهر سال ۶۵ از آن بهره‌برداری شد. این کار عمرانی و مهندسی بزرگ که به دست توانمند متخصصان این مرز و بوم صورت گرفت، امروز به‌عنوان شاهکار مهندسی رزمی جنگ ایران در دانشگاه‌های مهندسی دنیا تدریس می‌شود.
تصاویر/ پل «بعثت»؛ شاهکار مهندسی رزمی هشت سال دفاع مقدس (۵)
پل «بعثت» به‌عنوان بزرگ‌ترین کار عمرانی و مهندسی در دوران دفاع مقدس شناخته می‌شود که پس از فتح «فاو»، به‌منظور بهبود تردد و افزایش توان انتقال نیرو و تجهیزات و پشتیبانی به این منطقه، روی رودخانه اروندرود طراحی، احداث و در ۲۲ مهر سال ۶۵ از آن بهره‌برداری شد. این کار عمرانی و مهندسی بزرگ که به دست توانمند متخصصان این مرز و بوم صورت گرفت، امروز به‌عنوان شاهکار مهندسی رزمی جنگ ایران در دانشگاه‌های مهندسی دنیا تدریس می‌شود.
تصاویر/ پل «بعثت»؛ شاهکار مهندسی رزمی هشت سال دفاع مقدس (۴)
پل «بعثت» به‌عنوان بزرگ‌ترین کار عمرانی و مهندسی در دوران دفاع مقدس شناخته می‌شود که پس از فتح «فاو»، به‌منظور بهبود تردد و افزایش توان انتقال نیرو و تجهیزات و پشتیبانی به این منطقه، روی رودخانه اروندرود طراحی، احداث و در ۲۲ مهر سال ۶۵ از آن بهره‌برداری شد. این کار عمرانی و مهندسی بزرگ که به دست توانمند متخصصان این مرز و بوم صورت گرفت، امروز به‌عنوان شاهکار مهندسی رزمی جنگ ایران در دانشگاه‌های مهندسی دنیا تدریس می‌شود.
تصاویر/ پل «بعثت»؛ شاهکار مهندسی رزمی هشت سال دفاع مقدس (۳)
پل «بعثت» به‌عنوان بزرگ‌ترین کار عمرانی و مهندسی در دوران دفاع مقدس شناخته می‌شود که پس از فتح «فاو»، به‌منظور بهبود تردد و افزایش توان انتقال نیرو و تجهیزات و پشتیبانی به این منطقه، روی رودخانه اروندرود طراحی، احداث و در ۲۲ مهر سال ۶۵ از آن بهره‌برداری شد. این کار عمرانی و مهندسی بزرگ که به دست توانمند متخصصان این مرز و بوم صورت گرفت، امروز به‌عنوان شاهکار مهندسی رزمی جنگ ایران در دانشگاه‌های مهندسی دنیا تدریس می‌شود.
تصاویر/ پل «بعثت»؛ شاهکار مهندسی رزمی هشت سال دفاع مقدس (۲)
پل «بعثت» به‌عنوان بزرگ‌ترین کار عمرانی و مهندسی در دوران دفاع مقدس شناخته می‌شود که پس از فتح «فاو»، به‌منظور بهبود تردد و افزایش توان انتقال نیرو و تجهیزات و پشتیبانی به این منطقه، روی رودخانه اروندرود طراحی، احداث و در ۲۲ مهر سال ۶۵ از آن بهره‌برداری شد. این کار عمرانی و مهندسی بزرگ که به دست توانمند متخصصان این مرز و بوم صورت گرفت، امروز به‌عنوان شاهکار مهندسی رزمی جنگ ایران در دانشگاه‌های مهندسی دنیا تدریس می‌شود.
تصاویر/ تشییع پیکر جهادگر شهید «موسی پرتابیان»
شهید «موسی پرتابیان» متولد سال ۱۳۳۲ در شهرستان «کلاچای» استان گیلان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور در «جهاد سازندگی» در نقاط مختلف کشور به مردم خدمت کرده و با شروع جنگ تحمیلی نیز به صف «سنگرسازان بی‌سنگر» پیوست، تا این که سرانجام مرداد سال ۱۳۶۶ در محور سقز-بانه به اسارت مزدوران کومله درآمده و مزدوران نیز با قساوت، وی را در درون خودروی خدمت، طناب پیچ کرده و با بنزین به آتش کشیده و او را به شهادت رساندند.
تصاویر/ جهادگر شهید «موسی پرتابیان» (۳)
شهید «موسی پرتابیان» متولد سال ۱۳۳۲ در شهرستان «کلاچای» استان گیلان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور در «جهاد سازندگی» در نقاط مختلف کشور به مردم خدمت کرده و با شروع جنگ تحمیلی نیز به صف «سنگرسازان بی‌سنگر» پیوست، تا این که سرانجام مرداد سال ۱۳۶۶ در محور سقز-بانه به اسارت مزدوران کومله درآمده و مزدوران نیز با قساوت، وی را در درون خودروی خدمت، طناب پیچ کرده و با بنزین به آتش کشیده و او را به شهادت رساندند.
تصاویر/ جهادگر شهید «موسی پرتابیان» (۲)
شهید «موسی پرتابیان» متولد سال ۱۳۳۲در شهرستان «کلاچای» استان گیلان، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور در «جهاد سازندگی» در نقاط مختلف کشور به مردم خدمت کرده و با شروع جنگ تحمیلی نیز به صف «سنگرسازان بی‌سنگر» پیوست، تا این که سرانجام مرداد سال ۱۳۶۶ در محور سقز-بانه به اسارت مزدوران کومله درآمده و مزدوران نیز با قساوت، وی را در درون خودروی خدمت، طناب پیچ کرده و با بنزین به آتش کشیده و او را به شهادت رساندند.
پربیننده ها
آخرین اخبار