ساجد
جانبازان
تصاویر/ شهید «نصرالله اُمی» (۲)
جانباز شهید «نصرالله اُمی» سال ۱۳۳۹ در تهران چشم به جهان گشود؛ وی که به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور داشت در عملیات کربلای ۵ شیمیایی شد و سرانجام در تاریخ یکم آذر سال ۱۳۸۰، بر اثر عوارض ناشی از مجروحیت شیمیایی در «تهران» به شهادت رسید و در امامزاده علی‌اکبر (ع) چیذر به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «رضا قائمی» (۹)
شهید «رضا قائمی» دوم دی ۱۳۲۹، در ساوه متولد شد. پدرش ابوالفضل و مادرش بتول نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ سیزدهم بهمن ۱۳۷۵، در «تهران» بر اثر ضایعات ناشی از مجروحیت شیمیایی شهید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «رضا قائمی» (۸)
شهید «رضا قائمی» دوم دی ۱۳۲۹، در ساوه متولد شد. پدرش ابوالفضل و مادرش بتول نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ سیزدهم بهمن ۱۳۷۵، در «تهران» بر اثر ضایعات ناشی از مجروحیت شیمیایی شهید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «رضا قائمی» (۷)
شهید «رضا قائمی» دوم دی ۱۳۲۹، در ساوه متولد شد. پدرش ابوالفضل و مادرش بتول نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ سیزدهم بهمن ۱۳۷۵، در «تهران» بر اثر ضایعات ناشی از مجروحیت شیمیایی شهید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «رضا قائمی» (۶)
شهید «رضا قائمی» دوم دی ۱۳۲۹، در ساوه متولد شد. پدرش ابوالفضل و مادرش بتول نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ سیزدهم بهمن ۱۳۷۵، در «تهران» بر اثر ضایعات ناشی از مجروحیت شیمیایی شهید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «رضا قائمی» (۵)
شهید «رضا قائمی» دوم دی ۱۳۲۹، در ساوه متولد شد. پدرش ابوالفضل و مادرش بتول نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ سیزدهم بهمن ۱۳۷۵، در «تهران» بر اثر ضایعات ناشی از مجروحیت شیمیایی شهید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «رضا قائمی» (۴)
شهید «رضا قائمی» دوم دی ۱۳۲۹، در ساوه متولد شد. پدرش ابوالفضل و مادرش بتول نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ سیزدهم بهمن ۱۳۷۵، در «تهران» بر اثر ضایعات ناشی از مجروحیت شیمیایی شهید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «رضا قائمی» (۳)
شهید «رضا قائمی» دوم دی ۱۳۲۹، در ساوه متولد شد. پدرش ابوالفضل و مادرش بتول نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ سیزدهم بهمن ۱۳۷۵، در «تهران» بر اثر ضایعات ناشی از مجروحیت شیمیایی شهید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «رضا قائمی» (۲)
شهید «رضا قائمی» دوم دی ۱۳۲۹، در ساوه متولد شد. پدرش ابوالفضل و مادرش بتول نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ سیزدهم بهمن ۱۳۷۵، در «تهران» بر اثر ضایعات ناشی از مجروحیت شیمیایی شهید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
تصاویر/ شهید «رضا قائمی» (۱)
شهید «رضا قائمی» دوم دی ۱۳۲۹، در ساوه متولد شد. پدرش ابوالفضل و مادرش بتول نام داشت. وی به‌عنوان پاسدار در جبهه حق علیه باطل حضور یافت و سرانجام در تاریخ سیزدهم بهمن ۱۳۷۵، در «تهران» بر اثر ضایعات ناشی از مجروحیت شیمیایی شهید و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
پربیننده ها
آخرین اخبار