ساجد
بین‌الملل
تصاویر/ «سید حسن نصرالله» (۸)
«سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان، در ۱۶ سالگی برای تحصیل علوم دینی به نجف اشرف مهاجرت کرد. ارتباط وی با شهید «سید محمدباقر صدر» در نجف اشرف و «سید عباس موسوی» باعث شد که وی وارد فضای مبارزه با اشغالگران صهیونیست شود.
تصاویر/ «سید حسن نصرالله» (۷)
«سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان، در ۱۶ سالگی برای تحصیل علوم دینی به نجف اشرف مهاجرت کرد. ارتباط وی با شهید «سید محمدباقر صدر» در نجف اشرف و «سید عباس موسوی» باعث شد که وی وارد فضای مبارزه با اشغالگران صهیونیست شود.
تصاویر / مسجد «قبة‌الصخره» (۲)
«قبة‌الصخره» بخشی از «مسجدالاقصی» در شهر «بیت‌المقدس» است که بر روی صخره‌ای بزرگ ساخته شده و در دین یهود، اسلام و مسیحیت محترم است.
تصاویر/ شهدای مظلوم غزه
رژیم اشغال‌گر قدس پس از شکست سنگین از مبارزان فلسطینی در عملیات «طوفان‌الاقصی»، دست به کشتار بی‌رحمانه مردم غزه خصوصاً زنان و کودکان زده و مناطق مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی این شهر را نابود کرده است.
تصاویر/ کودک‌کشی رژیم‌صهیونیستی در غزه (۲)
رژیم اشغال‌گر قدس پس از شکست سنگین از مبارزان فلسطینی در عملیات «طوفان‌الاقصی»، دست به کشتار بی‌رحمانه مردم غزه خصوصاً زنان و کودکان زده و مناطق مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی این شهر را نابود کرده است.
تصاویر/ کودک‌کشی رژیم‌صهیونیستی در غزه (۱)
رژیم اشغالگر قدس پس از شکست سنگین از مبارزان فلسطینی در عملیات طوفان‌ الاقصی، دست به کشتار بی‌رحمانه مردم غزه خصوصاً زنان و کودکان زده و مناطق مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی این شهر را نابود کرده است.
تصاویر/ ویرانی‌های ناشی از جنایات رژیم‌صهیونیستی در غزه (۳)
رژیم اشغال‌گر قدس پس از شکست سنگین از مبارزان فلسطینی در عملیات «طوفان‌الاقصی»، دست به کشتار بی‌رحمانه مردم غزه خصوصاً زنان و کودکان زده و مناطق مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی این شهر را نابود کرده است.
تصاویر/ ویرانی‌های ناشی از جنایات رژیم‌صهیونیستی در غزه (۲)
رژیم اشغال‌گر قدس پس از شکست سنگین از مبارزان فلسطینی در عملیات «طوفان‌الاقصی»، دست به کشتار بی‌رحمانه مردم غزه خصوصاً زنان و کودکان زده و مناطق مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی این شهر را نابود کرده است.
تصاویر/ ویرانی‌های ناشی از جنایات رژیم‌صهیونیستی در غزه (۱)
رژیم اشغال‌گر قدس پس از شکست سنگین از مبارزان فلسطینی در عملیات «طوفان‌الاقصی»، دست به کشتار بی‌رحمانه مردم غزه خصوصاً زنان و کودکان زده و مناطق مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی این شهر را نابود کرده است.
تصاویر/ «سید حسن نصرالله» (۶)
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان است. او در ۱۶ سالگی برای تحصیل علوم دینی به نجف اشرف مهاجرت کرد. ارتباط با شهید سید محمدباقر صدر در نجف اشرف و سید عباس موسوی باعث شد که وی وارد فضای مبارزه با اشغالگران صهیونیست شود.
پربیننده ها