سردار جزایری:

پیگیری راهبرد اقتصاد مقاومتی دشمن را مأیوس می‌کند/ فریب لبخند دشمن را نخوریم

معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت: باید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و ایجاد اقتدار درونی زمینه‌های حل مسایل گوناگون به ویژه مسایل اقتصادی را بیش از گذشته فراهم آورد و پیگیری راهبرد اقتصاد مقاومتی دشمن را مأیوس خواهد کرد.
کد خبر: ۱۲۴۱۰
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۷ - 25February 2014

پیگیری راهبرد اقتصاد مقاومتی دشمن را مأیوس می‌کند/ فریب لبخند دشمن را نخوریم

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، سردار سرتیپ پاسدار "سید مسعود جزایری" معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در جمع کارکنان صنایع تابعه گروه صنایع شهید همت، ابرسرمایهداری و صهیونیسم جهانی را دشمن درجه یک انقلاب اسلامی دانست و افزود: امروز برای حفظ و حراست از انقلاب اسلامی نیاز است با تلاش شبانه روزی دشمنان را رصد و شناسایی کرده و دانش خود را نسبت به کینه ورزان و بدخواهان انقلاب به روز کنیم.

سردار جزایری هجمه دشمنان نسبت به انقلاب اسلامی را همهجانبه و دارای زوایای متفاوت توصیف کرد و اظهار داشت: بدخواهان ذرهای نسبت به دشمنی با انقلاب به خود تردید راه نمیدهند و هر روز با تاکتیکی جدید به جنگ مردم و دستاوردهای انقلاب اسلامی میآیند.
 
معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با طرح این سوال که علت این همه تلاش استکبار جهانی برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی چیست، تصریح کرد: یک مقام عالیرتبه دولت آمریکا هدف استراتژی این کشور را متوقف کردن ایران در گسترش انقلاب اسلامی به سوی غرب با تمام ابزارهای ممکن برمیشمارد و این در حالی است که از طرفی دیگر امام(ره) علت جنگ تحمیلی دشمنان علیه ایران را نیز جلوگیری از تشکیل حکومت اسلامی و ممانعت از صدور انقلاب میدانستند.
 
وی با بیان اینکه استکبار جهانی تفکر حاکم بر انقلاب اسلامی ایران را بزرگترین مانع بر سلطه بینالمللی خود میداند، تاکید کرد: رهبر فقید انقلاب اسلامی میفرمایند که دشمن برای ما حد و مرزی جز عدول از همه هویتها و ارزشهای الهی نمیشناسد. آمریکاییها پیام انقلاب اسلامی را در تقابل با خود میدانند لذا دشمن امروز در تعقیب ماست و نباید لبخند دشمن باعث فریب ما شود.
 
معاون ستاد کل نیروهای مسلح تحریمهای آمریکا علیه ایران به بهانه محدود کردن برنامه هستهای را حربهای برای براندازی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: اجرای بیش از ۲۲ پروژه انقلابهای مخملی در کنار تحریمهای ظالمانه تنها بخشی از طرحهای استکبار جهانی برای حذف تفکر انقلاب اسلامی است.
 
وی صبر دشمن برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی را بسیار زیاد توصیف کرد و افزود: دشمن راه مقابله با انقلاب اسلامی را فروپاشی از درون میداند و معتقد است با اعمال فشارهای داخلی و خارجی باید جمهوری اسلامی را از راهی که میرود پشیمان و با غرب هماهنگ کرد.
 
سردار جزایری گفت: آمریکا، جمهوری اسلامی و گروههای همسوی با انقلاب اسلامی مانند حزبالله، حماس و جهاد اسلامی را مانع تحقق منافع آمریکا در منطقه میداند.
 
معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳ را گوشهای از برنامه تقابل فرهنگی نظام سلطه با انقلاب دانست و گفت: این مقام سیاسی صهیونیست در سخنرانی خود به آمریکاییها توصیه میکند تا با پخش برنامههای ماهوارهای با محتوای هرزه و تلاش برای تغییر در شیوه تفکر مردم ایران، بدنه جامعه را علیه خط مشی انقلابی و سلطه ستیزانه حکومت ایران تحریک کند.
 
وی افزود: نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاکید میکند که موفقیت این برنامه مستلزم استفاده از عملیات روانی و تهدید به حمله نظامی توسط آمریکا و یا به صورت نیابتی توسط اسرائیل است.
 
سردار جزایری ایجاد بیثباتی در اقتصاد ملی را یکی از روشهای دشمن برای زمینگیر کردن انقلاب خواند و گفت: تا زمانیکه نگاه به بیرون جایگزین سرمایهگذاری بر ظرفیتهای داخلی شود نمیتوان با فشارهای اقتصادی دشمن مقابله کرد. لذا با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و ایجاد اقتدار درونی زمینههای حل مسایل گوناگون به ویژه مسایل اقتصادی را بیش از گذشته فراهم آورد و پیگیری راهبرد اقتصاد مقاومتی قطعاً در این زمینه سرنوشت ساز بوده و دشمن را مأیوس خواهد کرد.
 
وی تنشزایی کنترل شده و فرسایشی را یکی دیگر از طرحهای آمریکا برای مقابله با انقلاب اسلامی خواند و افزود: کوتاه آمدن در مقابل آمریکا زمینه اجرای راهبردهای استکبار جهانی علیه انقلاب را بیشتر فراهم میکند و در طول سی سال گذشته هر کجا مردم در مقابل استکبار ایستادهاند، پیروز شدهاند. و یقینا ایستادگی در برابر آمریکا یک اصل قطعی برای حفظ و حراست از انقلاب اسلامی است.
 
سردار جزایری با اشاره به اینکه دشمن تا جایی برای مقابله با نظام اسلامی جلو میآید که احساس پیشروی داشته باشد، گفت: ناامیدی دشمن در بسته شدن تمام راهها بر اوست و خداوند متعال تمام عناصر قدرت را در اختیار انقلاب و ملت ایران قرار داده است تا در برابر دشمن ایستادگی کنند. قدرتی که توانست در ۲۲ بهمن ۵۷ یکی از بزرگترین دیکتاتورهای عالم را از عرصه وجود حذف کند قطعا قادر است در برابر استکبارجهانی بایستد و آن را شکست دهد.
 
معاون ستاد کل نیروهای مسلح در پایان با اشاره به مذاکرات هستهای ایران با ۱+۵ و لزوم حفظ هوشمندی، هوشیاری و اقتدار ملی و ایستادگی بر اصول و مبانی انقلاب و بکارگیری تاکتیکهای متنوع در این راستا تاکید کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، به حول و قوه الهی ملت ایران پیروز عرصه هستهای و دیگر عرصهها بر دشمن بوده و از پیچ تاریخی معاصر با عزت و سربلندی عبور خواهد کرد.
نظر شما
پربیننده ها
آخرین اخبار