به روز شده در: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۲
روحانی در همایش ملی زنان نقش‌آفرین:
رئیس‌جمهور با اشاره به حضور زنان در عرصه‌های مختلف از قبیل نهضت تنباکو و نهضت اسلامی گفت: نقش زنان در نهضت اسلامی کمتر از مردان نبود.
کد خبر: ۱۶۶۵۲
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۶ - 20April 2014

نقش زنان در نهضت اسلامی کمتر از مردان نبود

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، حسن روحانی در همایش ملی زنان نقشآفرین عرصه اقتصاد و فرهنگ با اشاره به جایگاه و شخصیت حضرت فاطمهزهرا(س) گفت: حضرت فاطمه نه تنها الگویی برای همه زنان بودهاند، بلکه الگویی برای همه انسانهاهستند.

روحانی ویژگی حضرت زهرا(س) را شهامت، شجاعت، حقباوری، حقمداری و دفاع از حق خواند و افزود: انتخاب روز ولادت این بانوی بزرگوار به عنوان روز زن انتخاب بجایی است، البته این به آن معنا نیست که سخن گفتن از حقوق بانوان تنها به این روز اختصاص داشته باشد.
 
مرد را جنس اول نمیدانیم
 
وی تعالیم اسلامی در زمینه حقوق زنان و مردان را یادآور شد و افزود: طبق معیارهای اسلامی نه مرد  را جنس اول میدانیم و نه زن را جنس دوم؛ زن و مرد در برابر یکدیگر نیستند و زنان در کنار مردان مانند یکدیگر دارای مقام و کرامت انسانیاند.
 
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نه زن برتر است و نه مرد بالاتر از زن، اظهار داشت: در تاریخ ایران از قرنها پیش زنان برای احقاق حقوق خود به پا خاستهاند و مسیر تعالی را دنبال نمودهاند.
رئیس جمهور اظهار داشت: زنان و بانوان ما همان کسانی هستند که نقششان در نهضت اسلامی از مردان کمتر نبود.
 
زنان در آغاز نهضت اسلامی در صف اول بودند
 
روحانی با اشاره به حضور زنان در عرصههای مختلف از قبیل نهضت تنباکو و نهضت اسلامی تصریح کرد: زنان در آغاز نهضت اسلامی در صف اول بودند و همه جا دوشادوش مردان پرچم انقلاب را بر دوش داشتند.
وی با بیان اینکه انقلاب فضای جدیدی را برای زنان با ایمان فراهم کرد، ادامه داد: امام(ره) زنان را از گوشه خانه به صحنه جامعه آورد.
 
رئیس جمهور افزود: امام کسی بود که جلوی افرادی که میخواستند در دانشگاه بین زنان و مردان دیوار بکشند، ایستاد.
 
روحانی با اشاره به همزمانی روز تکریم زن با روز ولادت امام خمینی (ره) اظهار داشت: ما راه و مسیر آن امام را طی میکنیم؛ زنان ایرانی که در فراز و نشیب تاریخی مشکلات فراوانی داشتهاند و هنوز هم این مشکلات به اتمام نرسیده است در دوران حاکمیت سنت به گونهای و در زمان ظهور تجدد و مدرنیته نیز از سوی دیگر دچار مشکلاتی بودهاند.
 
رئیسجمهور با بیان اینکه آن زمان زنان را در پستوها زندانی میکردند و اینچنین مقام و موقعیت زنان را فرو میکاستند، افزود: در زمان تجدد نیز عدهای میخواهند زنان بازیچه و ابزار دست مردان قرار گیرند از این رو در هر دوره به بانوان ظلم شده است.
 
وی با تأکید بر اینکه بعد از انقلاب اسلامی ایران قدمهای مهمی بر مبنای احکام الهی برداشته شد، گفت: خداوند عبادت و خشوع زنان و مردان را در قرآن کنار یکدیگر قرار میدهد.
 
ترس از حضور و تعالی زن را به پای اسلام و قرآن ننویسید
 
روحانی تأکید کرد: آنهایی که از حضور زن و تعالی زن میترسند و چنین ایده و اعتقادی دارند لطفا این اعتقاد غلط را پای اسلام، دین و قرآن ننویسند.
 
رئیسجمهور با بیان اینکه مقام مادری یک مقام بسیار شایسته و والا است، خاطر نشان کرد: تردیدی نیست که اگر پدر به جامعه میآید وظیفه و مسئولیت پدری را فراموش نمیکند لذا اگر مادر هم به جامعه بیاید مسئولیت مادری را فراموش نخواهد کرد.
 
وی ادامه داد: درست است که هیچ رسالتی بالاتر از تربیت فرزندان و انسانها وجود ندارد اما آیا تربیت فرزند، رسیدگی به امور خانه و رئیس خانواده با حضور در جامعه و رسالتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تضاد دارد؟
 
روحانی با طرح این پرسش که آیا فقط خانه مأمن زنان است، گفت: ما باید این امنیت را به جامعه، خیابان و همه جا گسترش دهیم.
 
رئیسجمهور با بیان اینکه با نگاه به تاریخ 5 دهه گذشته و در دوران نهضت اسلامی و پس از انقلاب میبینیم زنان انسانهای مبارزی بودند که در برابر استبداد و رژیم استبداد مقاومت کردند، افزود: آنها همواره صبور و استوار بودند و به عنوان همسران و مادران رزمندگان، شهدا، جانبازان و آزادگان با ایستادگی خود به همه روحیه داده و کشور را از تجاوز متجاوزین نجات دادند.
 
وی تصریح کرد: زنان یعنی انسانهایی که با استعداد خود در دانشگاه، مدرسه، بیمارستان، کارخانهها و در همه جا حضور یافتند و حضوری تأثیرگذار نیز داشتند از این رو امروز کجا را سراغ داریم که حضور زنان را در آن احساس نکنیم.
 
روحانی در عین حال خاطر نشان کرد: چرا عدهای حضور زن را تهدید احساس میکنند، زن چه تهدیدی است، برخی فکر میکنند به محض اینکه زن از در خانه خارج شود عرش اخلاق و عفت عمومی خدشهدار میشود. در حالی که زنان خود پاسدار عفت جامعه هستند.
 
فرهنگ تبعیض و تبعیض فرهنگی را نمیپذیریم
 
رئیسجمهور حضور زنان در صحنههای اجتماعی را یک فرصت توصیف کرد و گفت: اگر در گوشهای از جامعه هم اشکالی وجود دارد باید آن را به خود بانوان واگذار کنند و نباید با خشونت و تکبر با زنان عزیز جامعه برخورد کرد.
 
وی تأکید کرد: ما فرهنگ خشونت، خشونت فرهنگی، فرهنگ تبعیض و تبعیض فرهنگی را برای جامعه و به ویژه زنان نخواهیم پذیرفت.
 
حسن روحانی با بیان اینکه امروز زنان ما در تمام عرصهها با وقار، کرامت، شخصیت و عفاف مانند مردان فعالیت میکنند اظهار داشت: مگر میتوان نیمی از جامعه را فراموش کرد و 50 درصد از افراد جامعه را در حاشیه گذاشت.
 
زنان باید دارای فرصت برابر، مصونیت برابر و حقوق اجتماعی برابر باشند
 
رئیسجمهور ادامه داد: زنان باید دارای فرصت برابر، مصونیت برابر و حقوق اجتماعی برابر باشد؛ ما برای آنکه در این مسیر به مقصد برسیم راهی طولانی در پیش داریم.
 
وی با اشاره به اقدامات ارزشمند دولت در زمینه علم، اشتغال و تحصیل برای بانوان ادامه داد: امروز زنان در بخشهای مختلف فرهنگ و اقتصاد حضور دارند و شما فیلمی را نمیبینید که زنان به عنوان بازیگر، کارگردان و یا نویسنده در آن حضور نداشته باشند و در دانشگاهی نیست که حضور زنان فرهیخته و تحصیلکرده را شاهد نباشیم.
 
روحانی ایجاد فضای کسب الکترونیک را باعث فراهم شدن شرایط کاری بهتر برای زنان دانست و افزود: امروز با پیشرفت علم و دانش صحنههای فراوانی برای حضور زنان فراهم است.
 
نیاز به الگو پذیری از غرب نداریم
 
رئیسجمهور با بیان اینکه ما نیازی نداریم که برای راه آینده بانوان خود از غرب الگو بگیریم تصریح کرد: زن نهتنها در زمینه اقتصاد و فرهنگ که سخن اصلی رهبر انقلاب در سال جدید است میتواند تاثیرگذار باشد بلکه در تمام صحنهها قابلیت حضور دارد.
 
وی با تاکید بر اینکه هنوز ظلم و خشونت نسبت به زنان پایان نیافته است اضافه کرد: از روستاها گرفته تا مرکز کشور هنوز هم زنانی هستند که از رفتار ناعادلانه مردان نهتنها در فغاناند بلکه در هراس هستند؛ این دوران باید پایان یابد.
 
روحانی تصریح کرد: من به وصف یک حقوقدان و رئیس دستگاه اجرایی اعتراف میکنم که هنوز کاستیهای فراوانی درباره حقوق زنان و مسائل جنسیتی در کشور وجود دارد.
 
رئیسجمهور ادامه داد: دولت و نظام خود را مرهون حضور فعال زنان آگاه مشارکتجو در صحنه اجتماع و پای صندوق آرا میداند.
 
وی با اشاره به وعده دولت در زمینه ایجاد فرصتهای بیشتر برای زنان و دختران در جهت حضور در اجتماع گفت: دولت به این عهد خود با زنان و دختران وفادار است البته در بسیاری از زمینهها دست یاری خود را به سوی ملت، بانوان و ارگانهای دیگر نظام دراز میکنم.
 
روحانی با بیان اینکه برای رسیدن به هدف نهایی در جهت احقاق حقوق زنان همه باید کمک کنند افزود: از اندیشمندان و فقهای اندیشمند میخواهم که به صحنه بیایند و نیاز امروز جامعه را با منابع پویای فقه منطبق کنند زیرا اسلام عزیز برای همه نیازهای امروز جامعه ما برنامه دارد.
 
رئیسجمهور از معاونت زنان و امور خانواده ریاستجمهوری درخواست کرد که ضمن همکاری با اندیشمندان جامعه مدنی و بخش خصوصی راه را برای فرصت بیشتر زنان در جامعه هموار کند.
 
بدون زنان اعتدال و امید و تدبیر استقرار نخواهد یافت
 
وی خطاب به زنان اظهار داشت: بدون شما مادران و همسران در این کشور اعتدال، تدبیر و امید استقرار نخواهد یافت.
 
روحانی خانواده را اساس و بنیان اصلی جامعه دانست و افزود: باید بدانیم اگر به نیمی از جمعیت کشور توجه نکنیم شاهد رشد و توسعه واقعی در آن کشور نخواهیم بود.
 
رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد: با نقش و توان زن ما شاهد جامعهای بهتر و توسعهیافتهتر خواهیم بود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها