سردار جلالی عنوان کرد

انهدام یک تیم جاسوسی سنگالی توسط وزارت اطلاعات

رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: وزارت اطلاعات اعضای یک گروه سنگالی را دستگیر کرده که در حال خرید اطلاعات زیرساختی مخابرات ما بوده‌اند.
کد خبر: ۳۲۲۷۸
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۱ - 27October 2014

انهدام یک تیم جاسوسی سنگالی توسط وزارت اطلاعات

به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی دفاع پرس، سردار غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور در همایش «استانداردسازی، مقاوم سازی، خود اتکایی و پدافند غیر عامل» که صبح امروز در سالن همایشهای وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر بی اثر ساختن تهدیدها توسط پدافند غیر عامل گفت: کالبد و پیکره کشور، جامعه و سرمایه انسانی و دستگاهها که نظام مدیریتی کشور را در دست میگیرند باید مصون شوند.

وی با اشاره به چرخه پیشبینی شده برای پدافند غیرعامل تصریح کرد: دستهبندی سرمایهها، شناسایی تهدیدات، شناسایی آسیبپذیریها، تحلیل خطرپذیری و شناسایی تهدیدات پایه و کاهش آسیبپذیریها تا رسیدن به سطح مصونسازی، این چرخه را تشکیل میدهد؛ ضمن اینکه این چرخه بهصورت دورهای پایش میشود.

سردار جلالی در ادامه با اشاره به رویکرد جدید پدافند غیر عامل افزود مفهوم مصونسازی کالبدی بهعنوان رویکرد جدید پدافند غیر عامل در نظر گرفته شده است. کالبد همان پیکره کشور است؛ به این معنا که کشور را باید در مقابل تهدیدات مصون کنیم.

رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور با اشاره به دستهبندی تهدیدات در سه دسته خاطرنشان کرد: تهدیدات سخت، تهدیدات مردممحور و تهدیدات فناوری پایه این سه دسته تهدیدات را تشکیل میدهد.

وی ادامه داد: تهدید سخت هنوز وجود دارد؛ اما اولویت آن تغییر کرده است. ما با اقدامات خود کاری کردهایم که تهدید نظامی در اولویت نباشد.

وی با اشاره به فناوریهای نوین اظهار کرد: در این حوزه هم عامل خدمتگزاری و هم عوامل تهدیدزا وجود دارد و ما باید مراقب این بخش باشیم.

سردار جلالی با اشاره به تهدیدات دشمن در حوزه زیرساختها و کالبد کشور اظهار کرد: اولین اقدام دشمن موضوع اشراف اطلاعاتی بر زیرساختهای کشور از راههای مختلف از جمله شبکه جاسوسی فنی است؛ بهعنوان مثال مگر ارتباط ما کشور سنگال در چه حد است؟ ولی وزارت اطلاعات اعضای یک گروه سنگالی را دستگیر کرده که در حال خرید اطلاعات زیرساختی مخابرات ما بودهاند.

وی ادامه داد: دومین تمرکز دشمن بر مراکز ثقل و زیرساختهای با اهمیت بالا است. دشمن سعی میکند زیرساختهای عمده را به اهداف نظامی تبدیل کند و هر چه زیرساخت اهمیت بیشتری داشته باشد، برای دشمن جذابتر است.

سردار جلالی تصریح کرد: دشمنان برای هر سازه، سلاح خاصی تولید میکنند؛ پس برای هر ساختمان یک تهدید پایه وجود دارد؛ ضمن این که سازههای مهم، تهدیدات ویژه دارند.

وی در پایان با بیان اینکه ما از نظر فنی، مهندسی، بهداشت و اقتصاد تهدیدات را کنار زدهایم، تاکید کرد: ما باید نظامی را طراحی کنیم که تهدیدات به صفر برسد.

انتهای پیام/

نظر شما
پربیننده ها