به روز شده در: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰
فیلم
صوت
صوت/ دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان
خدایا، بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزی کن مرا در آن توفیق و خودداری و پاک کن دلم را از تیرگی‌ها و گرفتگی‌های تهمت زدن؛‌ ای مهربان به بندگان با ایمان خود.
صوت/ دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان
خدایا، زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامی دار در آن به حاضر کردن و یا داشتن مسائل و نزدیک گردان در آن وسیله‌ام به سویت از میان وسیله‌ها؛‌ ای آنکه سرگرمش نکند اصرار و سماجت اصرارکنندگان.
صوت/ دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان
خدایا، روزی کن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن کار‌های مرا از سختی به آسانی و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بار گران را؛‌ ای مهربان به بندگان شایسته خویش.
صوت/ دعای روز بیست و ششم ماه رمضان
خدایا، قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانی شده و گناه مرا در این ماه آمرزیده و کردارم را در آن مورد قبول و عیب مرا در آن پوشیده؛‌ ای شنواترین شنوایان.
صوت/ دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان
خدایا، مرا قرار بده در این روز دوست دوستانت و دشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت؛ ای نگهدار دل‌های پیامبران.
صوت/ دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان
خدایا من از تو می‌خواهم در آن آنچه تو را خوشنود کند و پناه می‌برم به تو از آنچه تو را بیازارد و از تو خواهم توفیق در آن برای اینکه فرمانت برم و نافرمانی تو ننمایم‌؛ ای بخشنده سائلان.
صوت/ دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان
خدایا شستشویم ده در این ماه از گناهان و پاکم کن در آن از عیب‌ها و آزمایش کن در آن دلم را به پرهیزکاری دل‌ها‌، ای نادیده گیرنده لغزش‌های گنهکاران.
صوت/ دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان
خدایا، امروز در‌های بخششت را بر رویم بگشا و برکاتت را فرو فرست و بر آنچه موجب خشنودی‌ات می‌شود موفقم گردان و مرا در بهشتت جای ده؛‌ ای اجابت‌کننده دعای درماندگان.
صوت/ دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان
خدایا، برایم در این ماه دلیلی به موجبات خوشنودی خود مقرر فرما و راهی برای تسلط شیطان بر من باقی مگذار و بهشت را منزل و آسایشگاهم قرار ده؛‌ای برآرنده حاجات جویندگان.
صوت/ تبیین سیره زندگی حضرت امام علی (ع)
سخنرانی مذهبی با موضوع تبیین سیره زندگانی پر برکت حضرت امام علی (ع) در ادامه قابل بهره برداری است.
صفحه  از ۳۶
پربیننده ها