به روز شده در: ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۰
نگاهی به وصیت‌نامه شهدا
شهید حمیدرضا علیزاده: ای دنیای استکبار و جهان‌خوار! بدان که مسلمان ایرانی و انقلابی با این حربه برنده (شهادت)، در مقابل تمام زرق‌وبرق‌های آهنین و تبلیغات شما می‌ایستد و تا آخرین قطره خون خود می‌خروشد.
کد خبر: ۴۹۰۸۵
تاریخ انتشار: ۱۰ تير ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۲ - 01July 2015

شهدا از مقابله با آمریکا می‌گویند

به گزارش فضای مجازی دفاع پرس، محمدصادق شهبازی در وب سایت قیام لله آورده است: مقابله با استکبار و مشخصاً آمریکا یکی از مهمترین مضامین وصایای شهداست. در شرایطی که سازشطلبان اعتراض به آمریکا و سازشکاران داخلی را در تشییع شهدای غواص نفی میکنند، بازخوانی این وصایا اهمیت دو چندان مییابد:

شاهدیم که چگونه مستکبرین اسلام را مورد هجوم قرار دادهاند: یک روز حمله نظامی به میهن اسلامی میکنند و یک روز تحریم اقتصادی تا شاید بتوانند این دژ محکم را ویران کنند، چون میدانند که اگر اسلام رشد کند و مسلمانان به اسلام حقیقی پی ببرند، بساط ظالمان را به هم خواهند ریخت؛ اما مطمئنیم که کافران نمیتوانند نور خدا را خاموش کنند و در برابر نیروی لایزال الهی شکست خواهند خورد (شهید علی دامنسبز)

 باید همه بدانند که این قدرتها هم پوچ و تارعنکبوتاند و ماندگان خوب توجه کنند که زندگی ارزش این را ندارد که انسان زیر بار ذلت برود. وقتیکه انسان میشنود که میلیونها نفر در افریقا و آسیا از گرسنگی میمیرند و قوی بر ضعیف حاکم میشود به این دلیل که زورش بیشتر است، نمیتواند ساکت بنشیند و خوندل بخورد. تا کی بشنویم که در لبنان مردم بیگناه را قتلعام کنند و دنیا در برابر این فجایع سکوت میکند؟ تا کی تحملکنیم که آمریکا بر تمام امت اسلام اربابی و آقایی کند و دژبان حرمین شریفین باشد؟ تا کی صبر کنیم که شوروی مردم مسلمان و مظلوم افغانستان را قتلعام کند و ما بنشینیم و ادعا کنیم که مسلمانان هستیم؟ مگر نه پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) فرمود که اگر مسلمانی از آنطرف کرهٔ زمین از شما طلب کمک کند و شما لبیک نگویید مسلمان نیستید؛ و بعد ما بنشینیم و ادعا کنیم که مسلمان هستیم؟ خیر! باید برخیزیم و با خون خود به یکایک مسلمانان خدمت کنیم (شهید داوود یوزپاشی).

ای آمریکا و ای شوروی و ای اسرائیل! ای تمام ابرقدرتهای پوشالی! بدانید که در مقابل قدرت اسلام پوچ و ناچیزید. ما را هم از جنگیدن در داخل و خارج از کشور نترسانید که به قول رهبرمان تا بانگ «لاالهالاالله و محمد رسولالله» در جهان طنین نیفکند، مبارزه هست؛ و تا مبارزه هست، ما هستیم؛ و بدانید که … هنوز دعای قنوت تمام رزمندگان ما این است: «اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک» (شهید خلیل رفیعیان).

اکنون تمام ابر کافران و کشورهای مرتجع دستبهدست هم دادهاند تا این انقلاب را نابود کنند، ولی این را خوابدیدهاند. وظیفه یکایک خود میدانیم که در این جهاد شرکت کنیم و بهتمامی کشورهای ظالم درس دهیم که یک فرد مسلمان هیچوقت از کشته شدن درراه اسلام و خدا نمیترسد، زیرا جنگیدن و مبارزه کردن و کشته شدن درراه اسلام جهاد است؛ و تا پرچم «لا اله الا الله» در جهان برپا نشود، مبارزه هست و باید آمریکا و دیگر کشورها بدانند که ما نه از توپخانهها و نه از خمپارهها و نه از ویران کردن خانهها و کشته شدنهای جوانانمان هیچ ترسی نداریم، بلکه ترس ما از خدای بزرگ است که مبادا امتحان خود را بد پس بدهیم؛ و تا زنده هستیم و تا ظالم باشد مبارزه میکنیم و جهاد میکنیم و میکشیم و شهید میشویم (شهید محمدحسین صفوی)

این تفالههای جهانی نمیدانند عاشقان حق نهتنها از شهادت نمیهراسند بلکه با آغوش باز به استقبال میروند (شهید محمدباقر یادگاری).

ای آمریکای جنایتکار، ای شوروی، ای صدام یزید بعثی، بدانید که ملت ما به خاطر خدا قیام کرده و تا آخرین قطرهٔ خون خود درراه دفاع از اسلام و میهن اسلامی ایستاده است (شهید حمیدرضا پورقهرمانی).

ای جهانیان، بدانید که ما خونمان را برای حفظ اسلام و آرمانهای آن خواهیم ریخت و یکقدم هم عقب نخواهیم نشست و تا نابودی مستکبرین و آزادی مستضعفین، فریاد «اللهاکبر» را بر لبان یکیک همسنگران بعدی خواهیم رساند (شهید امیر رسولی زنجانی).

ای دنیای استکبار و جهانخوار! بدان که مسلمان ایرانی و انقلابی با این حربه برنده (شهادت)، در مقابل تمام زرقوبرقهای آهنین و تبلیغات شما میایستد و تا آخرین قطرهٔ خون خود میخروشد. ما لکهٔ ننگ زیر بار زور اجانب رفتن را از دامان خود پاک خواهیم کرد و هرگز اجازه نخواهیم داد که خاک گلگون میهن اسلامی این سرزمین شیران و دلیران و عاشقان اسلام آلوده به چکمهٔ کوردلان اجانب شود (شهید حمیدرضا علیزاده).

ای جهانخواران شرق تجاوزپیشه و ای غرب غارتگر! ببینید و مشاهده کنید که چگونه این جنگاوران اسلام منافع شمارا به نابودی میکشانند و چطور به میدان آمدهاند تا ریشهٔ شمارا برای همیشه بخشکانند و به حیات ننگین شما خاتمه بدهند. شمارا از شهادت میترسانید، شما ما را از سلاح و مبارزه میترسانید، ولی نمیدانید، به گفتهٔ امامان، ما همه مرد رزمیم و از جهاد درراه خدا ترسی نداریم و تا آخرین نفر علیه شما مبارزه میکنیم که یا کشته شویم و یا شمارا نابود کنیم که در هر دو حال پیروز هستیم و این وعدهٔ خداوندی است (شهید غلامرضا کندری).

ای مزدوران شرق و غرب! بدانید که این حرف رزمندگان اسلام است که با صدای بلند میگویند: ای خمپارهها، ای گلولهها، ای شمشیرها! اگر در بیابان سوزان و شنهای داغ خوزستان تکهتکهام کنید، هر قطرهٔ خونم فریاد میزند که: خمینی، خمینی، خدانگهدار تو! بمیرد بمیرد منافق، فدایی و آمریکا، دشمن خونخوار تو! و در جواب خونم، تمام اعضای بدنم فریاد میزنند که: خدایا، خدایا تا انقلاب مهدی، خمینی را نگهدار. از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر افزا! (شهید علیاصغر کیایی).

آنها (جهانخواران شرق و غرب) بدانند که قدرتی بزرگتر و قویتر از نیرو و تسلیحات نظامی آنها و موشکهای آنها و جود دارد که آن قدرت ایمان ملت و جوانان ماست (شهید علیاصغر خامسی).

ای آمریکای جهانخوار، بدان که ملت مسلمان ایران از پا نمینشینند و همیشه با تو در جنگ و همیشه مرگ بر آمریکا میگویند. ای شوروی، بدان که با ریختن خون مسلمانان نمیتوانی که بر پا بمانی و بالاخره از صحنهٔ روزگار محو میشوی. ای اسرائیل، بدان که با ریختن خون مسلمانان عرب و با اشغال سرزمین آنان و با اشغال قدس عزیز نمیتوانی جواب مسلمانان را بدهی و بالاخره تو هم از بین میروی (شهید عباس هاشمی).

ای ستمگران عالم بشریت، این را بدانید که تا زمانی که دنیا به آخر نرسیده است، همچون سایهای از نزدیکی شما در ستیز خواهیم بود و درنبرد با شما خسته نخواهیم شد و تا زمانی که کشتی عظیم زخمخوردهمان را به ساحل پیروزی نرسانیم، از پای نخواهیم نشست. ما از خون دادن و مال و جان دادن هیچ باکی نداریم. ما از بس خون دادهایم، جوان دادهایم عادت کردهایم، نمیترسیم و تا سایهٔ شوم شما در این جهان گسترده است، ما بندگان مستضعف خدا باید خون بدهیم، چونکه خون دادن ما زمینهای است برای رشد و پیشرفت ما، ما مرد جنگیم و از جنگ نمیهراسیم. آری، ای ضد انسانها، امت مسلمان ما از هزار و چهارصد سال قبل تاکنون با شما حیوانصفتها درصحنهٔ نبرد بوده است و تا آخر خواهد بود و هیچموقع هم از سلاحهای پیشرفتهٔ شما ترس و واهمهای به خود راه نمیدهد. سلاح ما ایمان به خدای واحدمان است و این سلاح ما را هیچ قدرتی نمیتواند شکست بدهد (شهید اکبر روی سلوط).

ای شیطان بزرگ، دولت استعمارگر امریکا و ای غارتگر و ابلیس پلید روسیه و این انگلیس غدار و مکار و ای دیگر عروسکهای شیطانی! این را بدانید که مرگتان فرارسیدهاست. شما خود میدانید که طاقت حملات توانفرسای ما را ندارید. حتی میدانید که ما از خونمان سیلی جاری میکنیم تا شما غرق شوید (شهید امید متولی).

ای جهانخواران، آماده شوید که مرگ ننگینتان فرارسیده و انشاءالله تعالی، بهزودی زود بساط ظلم موجود شما جنایتکاران به دست ملتهای تحت ستم شما بالاخره به هوش خواهند آمد و شمارا به یاری الله به زبالهدان تاریخ خواهد انداخت (شهید قدرتالله مرتضوی قمی).

با فریادی بلند به همهٔ مخالفان اسلام و انقلاب خونبار اسلامی- اعم از کفار و ملحدین و منافقین و خلاصه وابستگان شرق و غرب- بگویید به کوری چشمان کورتان و به سوزش قلبهای سیاهتان: «تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست». بدانید حتی در آن لحظه که در بیابان و خیابان این خاک مقدس اسلامی خونمان با گلولههای آمریکایی و روسیتان بر زمین ریخته شود با خونمان بر دشت و کوه و صحرا خواهیم نوشت: «اسلام پیروز است و چپ و راست نابود است». بدانید این امت پشت سر امام بزرگوارش و زیر حمایت مستقیم خدای مهربان است و به شما اجازهٔ جولان در این میدان را نخواهد داد. به فریبخوردگان و گمراهان بگویید آخر، خواهر و برادر بیچارهٔ من، با چه راهی و بهوسیلهٔ کدامین مکتب میخواهید خلق را نجات دهید؟ آخر برادر و خواهر من، کدامین رهبر را دلسوزتر و بهدوراز از هوای نفستر از امام داری که به دنبال غیر او بروی؟ فکر کن، تأملکن، بیندیش که اگر عقلت را بهکاراندازی، حتماً راه رستگاری را خواهی یافت، لجاجت نکن، به خدا و مردم برگرد که نجات تو در آن است و راه باز (شهید علیرضا موحدی (دانشجوی سال دوم)).

آمریکا بداند، شوروی بداند، کاخهای سفید و کرملین بدانند که تا قطرهای خون در رگهای ما پاسداران جانباز خمینی جاری است، آرزوی خواب راحت را به گور خواهند برد (شهید غلامرضا نخلستانی).

ای منافق، ای صدام و صدامیان، این آمریکاییان و نوکران خودفروخته! بدانید که برای ملت ما، برای امت ما و برای صاحب امر ما شهادت آرزو و افتخار است! (شهید ناصر مختاری).

امروز روزی است که مکتب توحید در مقابل قدرتمندان و مشرکان چون شرق و غرب ایستاده است. امروز روزی است که بهسادگی میتوان حق را از باطل شناخت؛ و من بهتمامی ایادی شوری، فرانسه، آمریکا، ژاپن، انگلیس، صدام و … اتمامحجت میکنم و به گوششان میرسانم که دیگر کارشان تمامشده است؛ و من با آغوش باز به استقبال شهادت میروم. من کوچکتر از آنم که بتوانم خدمتی به اسلام کن. فقط یک بدن ناتوان و ضعیف دارم و میخواهم این بدن را به الله تقدیم کنم که با خون من، افکار فاسد بعضی از اشخاص باز شود (شهید رجبعلی غلامرضایی).

امروز دیگر منافقین و توطئهگران داخلی و خارجی بهخصوص آمریکا باید به خودشان بقبولانند که با این ملت مقاوم و استوار نمیتوانند در ستیز برآیند؛ و باید بدانند که ایمان مردم به راهشان آنچنان ضربه کوبندهای بر پیکر رو به اضمحلال اینها وارد خواهد کرد و کرده تا نتوانند دیگر قصد تجاوز به حقوق مستضعفین کنند و علیه اسلام توطئه کنند (شهید محسن میرزاده (دانشجو)).

ای مستضعفان جهان و ای مردم رزمندهٔ ایران، اگر من افتخار شهادت را پیدا کردم و به این درجه نائل آمدم و به کاروان پاک شهدا پیوستم، به تمام این استعمارگران و جهانخوران شرق و غرب بگویید اگر تن مرا تکهتکه کنید و پیکر مرا بسوزانید و در دریا بریزید، این نکته را بدانید که من کوچکترین کلمهای که شمارا تقویت کند و درراه و خواست (شما) باشد نخواهم گفت. پس ای امپریالیستهای شرق و غرب، بدانید که هیچ مسلمان متعهدی چنین کاری نخواهد کرد و تن به ذلت نخواهد داد، اگرچه منجر به مرگ او در بدترین شرایط شود. من دستپروردهٔ امام عزیزم خمینی بتشکن، روح خدا هستم و هیچ سلاح آتشینی بر من مؤثر نخواهد بود، چون من به سلاح ایمان مسلح هستم و شما به سلاحهای نااستوار آتشین. پس بدانید ما ملت رزمندهٔ ایران، زنده هستیم و امام را تنها نخواهیم گذاشت (شهید مصطفی صفاریان خدائی).

ای دشمنان، بیایید ما را با سلاحهایتان آتش بزنید و خاکستر ما را به دریاها و دشتها و سرزمینهای دور بپاشید؛ اما بدانید از این خاکستر و خون، لالههای امید و تلاش خواهد دمید. از هر چیز چشم فروبندید تا به هر چیز چشم بگشایید. قدم را از فرش بهسوی عرش نهید و در برابر موجهای پرتلاطم راهزن دنیایی گردن خم نکنید. به غرب جنایتکار و شرق تجاوزگر بگویید ما هرگز گردن خم نخواهیم کرد (شهید احسان قاسم پور).

این دشمن، گلولههایتان قلبم را، رفقایتان خلقم را، قلمهایتان رهبرم را نشانه گرفتهاند؛ اما چه باک؟ من با شهادتم، خلقم باشهامتش، رهبرم با قاطعیتش، همهٔ شمارا نابود خواهیم کرد (شهید مهدی راجیان).

دنیا بداند، آن گوشهای سنگی و قلبهای مهرخورده و چشمان کور شده بهوش و آگاه باشند که ما شهادت خویش را بر سینهٔ تاریخ خواهیم کوبید تا تمامی کفر و ظلم را بهپای میز (محاکمه) بکشانیم. تو، ای زمان، شاهد باش و تو، ای تاریخ، بنویس که مقلد امام خمینی خونش را فقط درراه اسلام ناب محمدی و اسلام پابرهنهها میدهد و سراپا گوشبهفرمان این مرد الهی است (شهید علی توکلی).

اسلام با خونهای بهناحق ریختهٔ هابیلیان تاریخ رشد پیداکرده و اینجا رسیده است، بنابراین برای ما که ادعای اسلامی و شیعی و پیرو خط امام بود نمیکنیم، ننگ است که در برابر جباران و ستمگران و یزیدیان تاریخ و زمان سکوت اختیار کنیم (شهید حمید رمضانعلی).

مبارزه به خاطر پیشبرد اهداف مقدس اسلام و انقلاب اسلامی با همهٔ کفار که بهوسیلهٔ دشمنان اسلام حمایت میشوند و همچنین مبارزه با ضدانقلابیون داخلی برای یک فرد مسلمان و متعهد به اسلام و احکام آنیک تکلیف شرعی است؛ زیرا درغیراینصورت کفار بر ما مسلط خواهند شد و چنانچه آنها (کفار) بر ما حکومت کنند تمام گناهانی که کفار مرتکب میشوند متوجه آنهایی است که بهوظیفهٔ اسلامی خود عمل نکردند و اجازه دادند که کفار بر مسلمین مسلط شوند. پس ما باید از انقلاب الهی و اسلامی و مقدس خود تا زمان مرگ حمایت و دفاع کنیم (شهید رمضان ابراهیمی).

ما باید مبارزهٔ همهجانبه و خستگیناپذیر خود را علیه استکبار و در رأس همه آمریکای جنایتکار دوچندان کنیم که آمریکا دشمن شمارهٔ یک ملتهای مسلمان است (شهید شکرالله آبنما).

ای همهٔ مخالفین اسلام و مخالفین خط سازشناپذیر امام! به کوری چشم بیبصیرتتان و به سوزش قلبهای زنگزده و سیاهتان آخرین نفر و آخرین نفس و آخرین قطرهٔ خون ما متعلق به اسلام عزیز است (شهید علیحسین آقایی).

تمام مستکبران بدانند که ما تا جان در بدن داریم، دست از اسلام و اماممان برنمیداریم و تا ظهور حضرت مهدی (عج) مبارزه میکنیم. شیعه نمیتواند ساکت باشد و ظلم را ببیند. مخالفان اسلام و آنهایی که با اسلام از سر ستیز واردشدهاند بدانند که ما تازنده هستیم، نمیگذاریم که آنها به خوب راحت بروند. کشته شدن درراه خدا افتخار ماست (شهید محسن طحانی مزرعهنو).

تا زنده هستیم از پای نخواهیم نشست و نخواهیم گذاشت بار دیگر مستکبران شرق و غرب و چپاولگران به غارت و آزار مسلمین دست بزنند (شهید قدرت صفوی جوادی).

به آمریکای جهانخوار و شیطان بزرگ و شوروی تجاوزگر و دیگر غارتگران بگویید، به سران درندهٔ دولت امپریالیستی آمریکا بگویید: بیشرفها! نامردها! خونخوارها! یک پاسدار ناچیز اسلام و قرآن و امام، در آخرین روزهای حیات دنیوی خود، فریاد زد و حتماً خونش نیز فریاد میزند که «مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی، مرگ بر چپاولگران شرق و غرب!» بدانید ما در آرزوی شهادتیم. ما شهادت را سرآغاز زندگی واقعی میدانیم و از آن هراسی نداریم. لذا فکری بازگشت مجدد به ایران اسلامی را از سر خود بیرون کنید که هرکس پا به این میهن اسلامی ما بگذارد این سرزمین گورستان او خواهد شد، زیرا ما متکی به نیروی لایزال الهی هستیم و این نبرد شکستناپذیر است. ما نهتنها ایران که جهان مستضعفین را بیدار خواهیم کرد و پشت سر امام بتشکنمان تا رهایی همهٔ خلقهای محروم از پای نخواهیم نشست که هیچکدامتان هیچ غلطی نمیتوانید بکنید. خدا لعنت کند هرکس را که به هر نامی حتی به نام امام زمان (عج)، قصد ضربه زدن به انقلاب خونبار اسلامی را دارد (شهید علیرضا موحدی (دانشجوی سال دوم)).

تو، ای امپریالیست! تو این خونخوار تاریخ! بدان که ملت مظلوم اسلام، پشتت را بر زمین میکوبد و بر دل سیاهت با گلولههای آتشین نقش میبندد که «نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَریب»! و تمامی توطئههایت را زیر گامهای سرخ لگدکوب خواهیم کرد (شهید ناصر خلافتی).

ای جهانخواران! باایمان قلبی به کلام خدا میگویم که به یاری الله دیگر عمرتان به سر آمده و لحظات تاختوتاز شما بر بدنهای برهنهٔ محرومان و مظلومان تمامشده. نه نه دیگر بس است هر آنچه کردید! عقابتان باخدای. امروز دعای طالبین رهبر برای نجاتشان از ظلم شما متجاوزین مستجاب شده و خدایمان طالوتی دیگر را فرستاده است. گوشبهفرمان دلنشین رهبریم، مطیع امر و فرمان اوییم که فرمانش جون تیری است زهرآگین به قلبهای ناپاکتان. خداوندا! زهرش را در دلهایشان مؤثر بساز و ما را عاشق گفتار پیامبرگونهٔ ایشان گردان! (شهید شعبانعلی اکبری).

نابود باد چهرههای چپوراست و منافقان به سرکردگی جهانخواران شرق و غرب! پیروز باد امت قهرمان و مسلمان ایران و سایر کشورهای تحت ستم به رهبری بزرگمرد تاریخ، امام خمینی بتشکن! (شهید یوسف باباپور).

ابرجهانخواران شرقوغرب، باید بدانید که ما پیمان خون بستهایم، پیمان خون با الله. این جنایتکارآنهمراه با سرسپردگان خویش در داخل و خارج از کشور اسلامیمان باید بدانند که ما در مکتبی آموزشدیدهایم که استاد آن حسینابنعلی (ع)، سالار شهیدان و نام مکتب آن مکتب سرخ تشیع است (شهید حسین صفوی).

آمدهام بهسوی تو، میدانی چرا؟ آمدهام تا با لشگر ثارالله و لشگر امام زمان، با کافران و ملحدان و مشرکان بستیزم تا حق محرومان را از حلقوم ظالمان بیرون کشم. این سرزمین خون! تو شاهد باش که من برای رضای حقتعالی و برای جهاد درراه او آمدهام؛ و اگر این خون ناقابل من بر روی تو ریخت، به ابرجنایتکاران بگو ما جوانان این مرزوبوم به خاطر زنده نگهداشتن دینمان همچون سرورمان چنین از سر و جانمان میگذریم که تا حق مستضعفین را از حلقوم شما جنایتکاران بیرون کشیم و ما هرگز زیر بار ظلم نمیرویم (شهید محسن رنجوری مقدم).

به وابستگان شرق و غرب بگویید که از مردن امثال من خشنود نباشید! زیرا با مرگ من، دهها فرد دیگر جایم را خواهند گرفت. چهبسا متعهدتر و استوارتر از من (همانطوری که ما دنبال رفتگان این راه را گرفتیم) و درنتیجه مرگ امثال من شماها را دهها قدم به مرگ نزدیکتر میکند. پس شما باید با مرگ ما ماتم بگیرید! (شهید محمدعلی دانش).

هر درختی برای رشد نیاز به آب دارد و هر انقلابی برای پیروزی محتاج خون است، باشد که این خونها روزی چون سیل خروشان، تمامی تباهیها و تمام نیروهای کفر را- اعم از امپریالیسم یا سوسیالیسم و گروههای منحرف و سازمانهای وارداتی شرق و غرب و چپ و راست- در خود فروبرد (شهید مرتضی دیلم قائمی).

ای جهانخواران! این را بدانید که من گر بمیرم، صدها چون من زنده شوند و همگی به نابودی تو (کفر) آماده شوند. آری، هر قطرهقطره خون من باعث مستحکمتر شدن اسلام و سرنگونی شماست. دیگر روز چپاول گذشته و دیگر تمام ملت، روش مبارزه را فهمیدند. دیگر جهانیان میدانند مکتب میتواند بااینهمه سلاحها که برای نابودیاش ساختهاید مقابله کند. آری، درست است که تو ناوگان داری، اما ما سلاح برندهتری چون ایمانداریم، به جنگ تا بجنگیم. آیندگان قضاوت خواهد کرد که چه چیزی برتری دارد: مکتب یا تخصص؟ خدایا! در این راه از تو یاری میجوییم. پروردگارا! قدمهایمان را استوار گردان و ما را بر کفرپیشگان پیروز کن! (شهید حیدر علی حاجیان).

باید به امپریالیسم آمریکا و شوروی و استعمارگران و ایادیشان ثابت کنیم که خلق مسلمان ایران قهرماناند و برای همیشه قهرمان، باقی خواهد بود (شهید ابوالفضل اسماعیلی).

به شرقوغرب بگویید که رمز پیروزی ما امت اسلام بر آنها وحدت و ایمان است. شجاعت و استقامت ما ایثار و شهادت است و این بزرگترین رمز پیروزی است که درختش با خون آبیاری میشود و پیام خون رهایی است و دربند خدا بودن (شهید پرویز رضایی).

به همهٔ کسانی که از جنگ خسته شدهاند بگویید: بدانند روزی که این جمهوری اسلامی دشمن نداشته باشد، روزی است که این جمهوری منحرفشده باشد که هرگز نخواهد شد. چون باوجود خونخوارانی چون آمریکا و شوروی و اسرائیل و غیره اگر این جمهوری دشمن نداشته باشد معلوم میشود که تن به سازش داده است و سازش نه در انقلاب ما وجود دارد و نه در خط امام (شهید محسن کربلایی).

ای مسلمانان، بیدار شوید و حق بهیغمارفتهیتان را از حلقوم ابرقدرتها و ابرجنایتکاران بیرون بکشید و برای حق همیشه مرد جنگ باشید و اصالت خودتان را به نمایش بگذارید که آن مکتب اسلام است (شهید ناصر دوستی کلکآبادی).

اگر شهید شدم هر قطرهٔ خونم خمپارهای باشد در نابودی کفر و استکبار جهانی و روحبخش انقلاب اسلامی شود که آن را مدیون خدای یکتا و رهبر انقلاب و شهدای انقلاب هستم (شهید سید حبیب ابوالقاسمی).

ما درزمانی به سر میبریم که از هر سو کفار و منافقین بهخصوص آمریکای جنایتکار و شوروی خونخوار همه برای نابودی اسلام عزیز دستبهدست هم دادهاند و از هرگونه جنایتی دریغ ندارند (شهید مرتضی بختیاری)

بهپاخیزید و ریشهٔ استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و دیگر قدرتهای شرق و غرب را با تمام عوامل داخلی و خارجیشان به زیر افکنید (شهید منوچهر مهاجرانی (مهندس زمینشناسی)).

انشاءالله همین ارتش 20 میلیونی خواهد بود که قدس را آزاد خواهد کرد و بر فراز کاخ سفید و کرملین پرچم «لا اله الا الله و محمد رسولالله» را به اهتزاز درخواهد آورد. بکوشید که جزو این دستهٔ باعظمت باشید و ید واحده باشید که خداوند منان هم کمک خواهد کرد (شهید رسول بینی).

بر شیطانهای شرق و غرب و اسرائیل جنایتکار بشورید و دست این خونآشامان را از کشورهای اسلامی کوتاه کنید (شهید حسین معصومی).

هان ای جهانیان! بدانید که اکنون پرچمداران راه این انقلاب خمینی بتشکن میباشد و پیروانش مصمماند که تا قدس و جهانی نمودن اسلام پیش بروند. ای ابرجنایتکاران جهان! بدانید که در این راه از شما هیچ باکی نداریم و تا تحقق آرمانهای الهی خود بهپیش خواهیم تاخت (شهید عبدالله روشناییده).

اگر درگذشته شرق علیه غرب و غرب علیه شرق در یک جنگ تبلیغاتی درگیر بودند، امروز شرقوغرب با تمام نیروی عظیم و پیشرفتهٔ تبلیغاتی خود یکصدا علیه جمهوری اسلامی بسیج شدهاند و در یک جنگ کاملاً نابرابر انقلاب اسلامی را آماج حملات بیامان خود قرار دادهاند؛ اما بهراستی رمز این معما در چیست که اینهمه نهتنها از اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی چیزی نکاست، بلکه امروز شاهد حرکت میلیونی مردم ایران علیه نظامهای استکباری و گرایش روزافزون ملتهای مستضعف به اسلام و انقلاب اسلامی هستیم (شهید سعید علامی).

به دشمنان داخلی و خارجی بگویید مشکلات طبیعی جنگ که سبب آن شما هستید نمیتواند سد راه انقلاب عظیم اسلامی گردد و تحمل این مشکلات برای عاشقان خمینی «قربه الی الله» و «خالصا لله» شیرین و گواراست و هیچگاه نخواهید توانست با این مشکلات و توطئهها انقلاب اسلامی را بهزانو درآورید. چراکه انقلاب راه خودش را پیداکرده و انشاءالله رزمندگان اسلام، به رهبری امام و پشتیبان امت اسلامی، با توکل به حضرت حق- عزوجل- میروند تا فتح کربلا و قدس و به زیر کشیدن شاهان مرتجع از تحت ستم زمینه را برای ظهور حضرت مهدی (عج) فراهم و بهسیطرهٔ ظالمان برای همیشه پایان داده و تاروپود آن را در هم نوردند (شهید صادق مهدی پور).

(پدران و مادران شهدا)! خوشحال باشید که (شهدا) با خون خود، دست ابرقدرتهای جهانخوار را از مستضعفین جهان کوتاه میکنند و دستهای ضدمردمی را از بین میبرند (پاسدار شهید کریم عچرش).

این افتخار بزرگ را نصیب این بندهٔ ناقابل نمودی تا درصحنهٔ نبرد حق علیه باطل به پیروی از حسین زمانم (أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم) به قیام علیه کفر و ظلم و ستم و هر آنچه بوی کفر و شرک و ظلم و فساد و تعدی میدهد قیام کنیم و برای حاکمیت مستضعفین و نابودی مستکبرین که وعدهاش در قرآن نمودی (وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثین) مرا چنین خدمتی نمودی سپاسگزارم و تنها آرزوی من پیروزی اسلام و مسلمین است که همان حاکمیت مستضعفین است (شهید محمدرضا پورکیان).

امروز روز پیروزی مستضعفین بر مستکبرین است (شهید منصور معمارزاده).

پیام به دولتمردان… گوشهایتان را بازکنید و چشمهایتان را هم تا امانتهای خدا در دست شما سازش نشود، خدا نکند لحظهای این فکر در مغزتان خطور کند… و با مردم سخنی دارم و آن اینکه تا سازشی در کار نیست، کمک به دولت و انقلابیون مسلمان ایران اسلامی بکنید! ولی اگر سازشی با جهانخواران و سرمایهداران بهخصوص شیطان بزرگ و امپریالیسم آمریکا، با آن، آنطور عمل کنید که خمینی با شاه عمل کرد (شهید عبدالکریم کردآبادی).

خدایا! … کفش آمریکا بهپای دوستان شیطان بزرگ رفته است تا گام به گام خط امام خط امام را سر ببرند، رسوایشان ساز! (شهید رجببیگی).

انقلاب اسلامی میرود تا به ابرقدرتها بفهماند، نیروی ایمان است که بر همهچیز پیروز میشود و در پی آن است که پوزهٔ ابرقدرتها را به خاک بمالد و انقلاب اسلامی را در سراسر دنیا گسترش دهد با آنان در ستیز است (شهید علی شورکی)

***

آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر!

 … یکچیز را من از شما میخواهم که خود هم به آن عمل میکنم. هیچ کس مرا در این دورهٔ نشیب و فراز انقلاب در سختترین شرایط نتوانسته است با قیافهٔ افسرده ببیند، چرا افسرده باشیم؟ ما که به دنبال احدیالحسنیینیم (شهادت یا پیروزی) دیگر چرا افسردگی؟ افسرده نباشید، چهرهها شاداب باشد، نشاط داشته باشید، آن وقت شعارتان همین است که آمریکا و مزدورانش هیچ غلطی نمیتواند بکنند.

 … چند روز قبل سفیر انگلستان آمده بود و میگفت خوب بفرمایید تا کی میخواهید این گروگانها را نگهدارید؟ گفتم تکلیف اینها را روشن کردهایم چندبار میپرسید؟ تکلیف اینها با نمایندگان ملت و مردم در مجلس شوراست و آیا از این بهتر هم میشود؟ چرا؟ مگر به اینها بد میگذرد؟ اینجا شما که جوانهای ما را در زندانهای آمریکا میکشتید اینها که اینجا در هتل سفارت زندگی میکردند دیگر چه مرگتان است؟

… سفیر انگلستان گفت: ولی دولت آمریکا دیگر نمیتواند صبر کند. تا دو ماه دیگر… به او گفته شد: اینها خودشان میتوانند صبر کنند یا میتوانند صبر نکنند. ولی ملت گفتند ما تصمیم را از خودمان میگیریم. آنها تصمیم خودشان را دارند میگیرند. گفت: خیلی غیرواقعبینانه با مسائل سیاسی برخورد میکنید. گفتیم: همین جورهاست ما آرمانطلبانه قرار است با مسائل برخورد کنیم، انقلاب ما انقلاب آرمانهاست نه سر تسلیم در برابر واقعیتها… صحبت از تشکیل محاصرهٔ اقتصادی کرد، گفتم ما همان نان و پنیر خودمان که توی این مملکت به دست میآید بخوریم.

خدا هم توی این دو ساله برکت داده است، مژده باد بر امام تا الآن محصول گندم ایران نسبت به سال گذشته بسیار عالیتر شده. انشاءالله سیاست ما بر این است که اگر قرار شد روزی همهٔ مردم نان خالی نوش جان کنند ولی با آمریکا بجنگند، بجنگند… آخرین بار سفیر انگلیس اوقاتش تلخ شد و گفت: آمریکا دخالت نظامی خواهد کرد. گفتم: ما از خیلی وقت پیش برای دخالت نظامی آمادهایم. خلاف انتظار ما نیست ولی هر سرباز آمریکایی که به داخل مرزهای ایران بیاید یکجا برایش توی ایران هست آنهم گور زیرخاک (شهید بهشتی).

ما افتخار میکنیم که مستقیماً با آمریکا دست به یقه شویم و امیدواریم این اتفاق بیفتد (شهید زین الدین)

بعد از پیروزی انقلاب متاسفانه برخورد انقلابی با شیطان بزرگ نشده بود. برادران شما دانشجویان مسلمان پیرو خط امام این حرکت انقلابی را کردند. سفارتخانه را اشغال کردند و توضیح دادند تا همهٔ مردم جهان با اسناد و مدارک لازم درک کنند که اینجا سفارتخانه نیست، جاسوسخانه است.

بودند افرادی در کشور ما که نسبت به این حرکت با دیدهٔ تردید نگاه میکردند، بودند افرادی در کشور ما که گمان میکردند آمریکا حملهٔ نظامی میکند، آمریکا ما را تحتفشارهای غیر قابل تحمل قرار میدهد. این دقیقاً به خاطر این بود که ماهیت انقلاب اسلامی ایران را درک نکرده بودند، توان مردم را در مقابله با مشکلات دستکم گرفته بودند، به این جهت ابراز نگرانی میکردند. مردم ما در طول چهارده ما از بزرگترین آزمایشهای تاریخ سربلند و پیروز بیرون آمدند و ثابت کردند که انقلاب اسلامی ویژگیهای خاص خودش را دارد و قدرت دارد که بزرگترین مسئله را در تاریخ مطرح کند و حلش بکند. همینقدر توضیح بدهم که در طول چند روزی که ما درگیر حل مسئله بودیم، چند گامی را آمریکا بازپسگرفت و در همهجا شکست خورد.

ما خطی داشتیم، خطی را که از مجلس گرفته بودیم، خطی تعقیب کردیم و بسیاری از پیشنهادتی که مجلس به ما ابلاغ کرده بود، پیروزمندانه به آمریکا تحمیل گردید. دستاوردهای گروگانگیری برای ما قطع رابطهٔ کامل با آمریکاست. نتیجهٔ قطع کامل رابطهٔ امریکا، رشد مردم ماست، امروز در هر کارخانه و کارگاهی که میرویم، همهجا با شادابی زائدالوصفی میگویند: «آقای نخستوزیر! این جا را خودمان تعمیر کردیم، آقای نخستوزیر! این جا را خودمان راه انداختیم، آقای نخستوزیر! این جا قبلاً چهارتا آمریکایی بود، قبلاً اینجا سیتا ژاپنی بود، قبلاً اینجا صدتا فرانسوی بود، امروز خود ما این کار را انجام دادیم». این بزرگترین دستاورد گروگانگیری و قطع رابطه با آمریکا به همراه ایمان و تقوای مردمی که برای حل مسئلهٔ جنگ با صدام مزدور به کارافتاده است، بهطور قطع و یقین بدون هیچگونه تردیدی صدام که بسیار کوچک است، زیرا او مزدور است ما ارباب او را نیز شکست خواهیم داد (شهید رجایی، 4/11/59).

 

وبلاگ ها و صفحات اجتماعی خود در شبکه های اجتماعی، در حوزه ی دفاع مقدس و شهدا را به ما معرفی نمایید و آدرس آن را برای ما ایمیل(dfp1392@gmail.com) کنید.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها
آخرین اخبار