به روز شده در: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - ۰۳:۴۳
مقاله؛
ادعای‌ برخی‌ افراد که‌ گفته‌اند امام‌ سه‌ روز پس‌ از اشغال‌ لانه‌، به‌ علت‌ استقبال ‌شدید مردم‌، این‌ کار را تایید کرده‌اند، صحت‌ ندارد و امام‌ به‌ فاصله‌‌ چند ساعت‌ از واقعه‌ آگاه‌ شده‌ و آن‌ را تایید کرده‌اند.
کد خبر: ۵۵۷۹
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۱ - 04November 2013

پاسداشت 13 آبان و لزوم بازخوانی پرونده جنایات آمریکا علیه ایران

خبرگزاری دفاع مقدس- فتح الله پریشان: از شهریور ماه جاری برخی از گروه ها و شخصیت های سیاسی با تابوشکنی از روز 13 آبان که جشن ملی مبارزه با نماد نظام سلطه و استکبار جهانی است، بر طبل شعارزدایی از شعار ملی ایرانیان، یعنی«مرگ بر آمریکا» کوبیده و به بهانه به خطر نیفتادن روند آغاز شده مذاکرات هسته ای با غرب خواستار کم رنگ شدن سنت هر ساله ملت ایران شده اند.


این در حالی است که این شعار ملی در فرایندی تاریخی و به دلیل ظلم ها و جنایاتی که دولت مردان آمریکایی علیه ملت ایران تا کنون داشته اند شکل گرفته است و تا زمانی که امریکا از خوی و هویت استکباری خود علیه ملت ها و از جمله ملت ایران دست برندارد، ملت ایران از این خواسته امام و رهبری عدول نخواهند کرد.


بر این مبنا لازم است برای پاسداشت یوم الله 13 آبان و تبیین و تعمق در ابعاد، آثار، دستاوردها آن، با بازخوانی مجدد آن واقعه عظیم، به سوالات و شبهاتی که این روزها در خصوص شعارزدایی از مرگ بر آمریکا و لزوم کوتاه آمدن در برابر استکبار طرح و به افکارعمومی به گونه ای القا می شود که گویی تمام مشکلات و مسائل در گرو مذاکره با کشوری است که تمام مصائب ما به دلیل نوع رویکرد و عملکرد آن از گذشته تا کنون بوده و شواهد و قرائن بسیاری نیز نشان می دهد که امروز نیز در وعده ها و مواضع اش صادق نیست و کار عملی خاص در خصوص کاستن از ارتفاع دیوار بلند بی اعتمادی ملت ایران از خودش انجام نداده است، نگاهی بیاندازیم.


یکی از مهمترین سوالاتی که در این حوزه مطرح است، این است که اساسا فلسفه دشمنی ملت ایران و دلایل تصرف و تسخیر لانه جاسوسی امریکا در ایران یک سال پس از انقلاب چه بوده و از منظر امام خمینی به عنوان بنیانگذار نظام اسلامی و خلف صالحشان امام خامنه ای نوع مواجهه ما با استکبار جهانی باید چگونه باشد؟


تسخیر لانه جاسوسی آمریکا؛ عوامل و دلایل


در شکلگیری حادثه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، عوامل متعددی دخیل و موثر بودند که تقریباً همه این عوامل، متأثر از عملکرد دولت آمریکا، درقبال انقلاب اسلامی ایران بود. واقعیت این است که دولت آمریکا با وجود پیروزی انقلاب، دست از مداخلهگری در امور ایران برنداشت. در طول 9 ماه بین22 بهمن 1357 تا 13 آبان 1358، انواع و اقسام حرکتهای توطئهآمیز درسراسر کشور، علیه انقلاب شکل گرفت که به گونهای آشکار، دست آمریکاییها در وقوع آنها دیده میشد و عملاً سفارت آمریکا، به صورت یک مرکز جاسوسی، برای سازماندهی حرکتهای تفرقه افکن و تجزیهطلبانه، درآمده بود. پیش از آن حضرت امام بر این مسأله واقف بودند و لذا در این مدت، در تمامی سخنرانیها و اعلام مواضع خودشان، طلاب و دانشجویان و جوانان را به هشیاری در برابر آمریکا و ضرورت مقابله با توطئههای این دولت، فرامیخواندند. همین هشدارها، باعث میشد تا دانشجویان به این یقین برسند که حضرت امام، به عنوان رهبری انقلاب، اخبار و گزارشهای دقیقی به حضورشان واصل میشود که اینگونه نسبت به اقدامات آمریکا، هشدار میدهند و همگان را به مقابله با این اقدامات، دعوت میکنند.


شکی نیست که تسخیر سفارت، حرکتی خودجوش، مردمی و غیر دولتی بود کهعدهای از دانشجویان مسلمان دانشگاهها انجام دادند. آنان بعدها برای اثبات استقلال خود از گروههای سیاسی و پیروی بیچون و چرا از امام، عنوان «دانشجویان مسلمانپیرو خط امام» را برای خود برگزیدند. انگیزههای اصلی این حرکت، مقابله با احتمال سلطه دوباره آمریکا بر ایران، اعتراض به جنایتهای 25 ساله آمریکا در ایران که بهطور مشخص با کودتای28 مرداد 32 آغاز شده بود، اعتراض به حضور شاه مخلوع در آمریکا و تثبیت جریان ارزشی و اصولگرا و همچنین مقابله با حرکتهای کند و غیر انقلابی دولت موقت بود که اندک اندک زمینه دلسردی مردم و انقلابیون واقعی را از انقلاب و دستاوردهای آن، فراهم میکرد. چنین به نظر میرسد که دانشجویان پیشبینی میکردند که با این حرکت، دولت موقت استعفا دهد.


مطالعه مجموعه مطالب نقل شده از سوی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام که در جریان تصرف لانه جاسوسی آمریکا حضور و نقش فعال داشتند، ضمن ارائه تصویر مناسبی از شرایط حاکم بر کشور در زمان تسخیر لانه جاسوسی، دلایل این کار را نیز مشخص می کند. بهطور خلاصه، میتوان در تشریح دلایل اشغال لانه جاسوسی به عوامل زیر اشاره کرد:


1- واکنش به 25 سال توهین و تحقیر ملت ایران؛ تصرف 444 روزه سفارت آمریکا، حاصل دخالتهای 25 ساله آمریکا در ایران بود که از دهه 30 به بعد و با تضعیف قدرت انگلستان پس از جنگ جهانی دوم، نقش پررنگتری در کل منطقه خاورمیانه پیدا کرده بود. واقعهکودتای 28 مرداد1332 که باعث بازگشت شاه به قدرت شد، توطئه ننگینی بود که هیچگاه ازحافظه تاریخ ملت مسلمان ایران پاک نشد. پس از آن نیز، آمریکا با تداوم حمایت ازشاه و تقویت او، به عنوان یک دیکتاتور وابسته، تلاش کرد تا امکان سرنگونی رژیم پهلوی را به حداقل برساند. در همین زمینه، آمریکا با همکاری رژیم صهیونیستی، ساواک را بهعنوان یکی از مخوفترین سازمانهای اطلاعاتی جهان، راه اندازی کرد و برای سرکوب انقلابیون ایران تلاش بسیاری نمود و همچنین با اجرای طرحهای سیاسی، اقتصادی و نظامی مد نظر خود، وابستگی ایران را به آمریکا افزایش داد. بر این اساس، تسخیرلانه جاسوسی واکنش طبیعی به 25 سال توهین و تحقیر ملت ایران بود.


2- مقابله پیشگیرانه با سنگاندازیهای آمریکا در برابر انقلاب اسلامی؛ به دنبال پیروزی  انقلاب اسلامی، آمریکا که از این واقعه زخم خورده بود، بهعلت تهدید منافعش در ایران، تلاش میکرد تا با این پدیده مقابله کند. به همین علت، برنامهها و نقشههایی را که اسناد سفارت گواه آن است، به اجرا درآورد. با تصرفجاسوسخانه آمریکا، این تلاشها ناکام ماند. تسخیر لانه جاسوسی برای مقابله با سنگاندازیهای آمریکا در برابر حرکت رو به جلوی انقلاب اسلامی اقدامی پیشگیرانه بود.


3- پذیرش شاه و طرحریزی یک توطئه جدید؛ چند ماه قبل از حمله به سفارت آمریکا، دولت کارتر، به بهانه معالجه پزشکی، به شاه اجازه ورود به این کشور را داده بود. ملت ایران که هنوز خاطرهکودتای 28 مرداد سال 1332ش را به یاد داشت، این عمل را مقدمهای برای طرحریزی یک توطئه جدید، در سرنگونی جمهوری اسلامی دانست. در این میان، تسخیر لانه جاسوسی واکنشی به این اقدام مداخلهجویانه آمریکا و اقدامی بازدارنده، برای مقابله با هرگونه توطئه ضدنظام بود.


4- زمینه سازی برای روی کارآمدن نیروهای انقلابی و پالایش گروه های چپ و لیبرال؛ با توجه به مشی غیر انقلابی و مماشات گونه دولت موقت که موجب دلسردی مردم و نیروهای انقلابی شده بود، اشغال سفارتخانه آمریکا، باعث میشد تا دولت موقت، در تنگنا قرار بگیرد  و استعفا دهد و با استعفای این دولت، زمینه برای روی کارآمدن و قدرت گرفتن نیروهای انقلابی و ارزشی فراهم شود. همچنین این اقدام،گروههای چپ را نیز که خود را ضد امپریالیست میدانستند، خلع سلاح کرد و به عقب راند.


مجموعه عواملی که ذکر شد، دانشجویان ارزشی و اصولگرای طرفدار انقلاب و امام را به این نتیجه رساند که باید برای حفظ انقلاب و نیز رابطه سازمان یافته با امام، برای تشکیل یک تشکل دانشجویی به نام «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام»  اقدام کنند. البته امروز دشمن در راستای جنگ نرم تلاش می کند خلوص و عملکرد انقلابی دانشجویان را با شبهاتی مواجه سازد. استحاله و پشیمانی برخی از انقلابیون فرسوده(تعبیر مقام معظم رهبری) هم دستاویز خوبی را در اختیار آنها قرار می دهد. از این رو، تشریح و تبیین وقایع منتهی به تسخیر سفارت از قول شخصیتها و دانشجویان دخیل در این واقعه که برخی از آنها به طور خلاصه در سطور بالا ذکر شد، نشاندهنده آن است که:


اولا دانشجویان پیرو خط امام، با عملی صد در صد انقلابی و مطابق خواست امام و در جهت حفظ ارزشهای انقلاب در برابر خطر انحراف، چنین اقدامی انجام دادهاند.


ثانیا دانشجویان پیرو خط امام، همانطور که خود گفتهاند، در ادعای پیروی بیچون وچرا از امام، صادق بودهاند.


ثالثا امام، پیشاپیش، از طرح دانشجویان برای تسخیر سفارت اطلاع نداشتهاند، اماسخنان و عملکرد ایشان، حاکی از رضایت قلبی امام از این حرکت انقلابی داشت.چنانچه بلافاصله پس از موفقیت طرح، آن را تایید کردند.


رابعا ادعای برخی افراد که گفتهاند امام سه روز پس از اشغال لانه، به علت استقبال شدید مردم، این کار را تایید کردهاند، صحت ندارد و امام به فاصله چند ساعت از واقعه آگاه شده و آن را تایید کردهاند.
 

خامسا پشیمانی یک عده قلیلی از انقلابیون دیروز که امروز در زمین طراحی شده دشمن بازی می کنند، چیزی از ارزش حرکت درست دانشجویان خط امامی نمی کاهد، زیرا آن حرکت اولا مبتنی بر تحلیلی درست از وضعیت آن روز ایران بوده، ثانیا پس از گذشت سه دهه از اقدام انقلابی دانشجویان امروز که صدای همپیمانان غربی امریکا از شنود و جاسوسی این کشور از شهروندان و مسئولان بلندپایه اروپایی درآمده است، افکارعمومی داخلی و خارجی به درستی تشخیص امام  و اقدام دانشجویان پیرو خط امام راحل پی برده و در دل از اقدام شجاعانه آنها تقدیر و اقدامات مداخله گرایانه امریکا را تقبیح می نمایند.ثالثا، این اقدام از چنان آثار و دستاوردهایی برخوردار بوده است که امروز هم غالب نقش آفرینان آن به این حرکت انقلابی افتخار می کنند. 


خانم رجاییفر از دانشجویان تسخیرکننده لانه جاسوسی در مورد اهمیت تایید این حرکت از سوی امام (ره) میگوید: «برای ما خیلی مهم بود که بدانیم موضع حضرت امام در این باره چیست؟ چون ماجرای تسخیر، بعدها طولانی شد و از طرف دیگر، به واسطه سر و صداییکه به پا شده بود، فشارها هر لحظه بیشتر میشد و خستگیها و بیخوابیها و التهابات و نگرانی از عدم پذیرش این واقعه توسط امام، جو خیلی سنگینی را در داخل لانه حاکم کرده بود. روز 14 آبان، گمان میکنم ساعت 2 بعد از ظهر بود که در اخبار سراسری، جریان ملاقات مردمی حضرت امام پخش شد که امام فرموده بودند این مرکزی که جوانان ما آن را گرفتند، مرکز جاسوسی بوده است و به این شکل این واقعه را تایید فرمودند. این بزرگترین و بهترین لحظه زندگیمن بود. بعد از تایید ایشان هم، حمایتهای انفجارآمیز مردمی را داشتیم، که باعث شد این جریان، قوام خاصی به خود بگیرد، خود را کاملتر کرده و ادامهپیدا کند.»


امام درسخنرانی خود ـ در روز 14 آبان ـ و به فاصله یک روز از اشغال سفارت، آمریکا را«شیطان بزرگ» نامیدند و به سفارت آمریکا لقب «لانه جاسوسی» دادند و بهطورعلنی، اقدام دانشجویان را تایید کردند و گروهها و دستههای سیاسی مخالف را مجبور بهسکوت و همراهی ظاهری با این اقدام نمودند: «امروز خیانتهای زیرزمینی و توطئههای زیرزمینی... در همینسفارتخانهها... دارد درست میشود که مهمش و عمدهاش مال شیطان بزرگ است که آمریکا باشد و نمیشود... آنها توطئه... بکنند، یک وقت ما بفهمیم کهاز بین رفت یک مملکتی... و شاه خزائن ما را برده است و در بانکها مقادیر بسیار زیادی که ما حالا شاید بعضی از آنها را مطلع باشیم در بانکها سپردهاست و همه آنها مال ملت است. تا این ]پولها[ را برنگرداند و اگر این [شاه] رابرنگردانند، ما طور دیگری با آنها [آمریکاییها] رفتار میکنیم. اینها خیال نکنند که همینطور نشستیم، گوش میکنیم که اینها هر غلطیمیخواهند بکنند، نه خیر اینطور نیست. مساله، مساله انقلاب است. یکانقلاب بزرگتر از انقلاب اول خواهد شد. باید سر جای خودشان بنشینند و اینخائن ]شاه[ را او ]آمریکا[ برگرداند و آن بختیار خائن را هم برگردانند... آن مرکزیکه جوانهای ما رفتند، آنطور که اطلاع دادند، مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بوده است. آمریکا توقع دارد که شاه را ببرد به آنجا مشغول توطئه کند، پایگاهی هم اینجا برای توطئه درست کند و جوانهای ما بنشینند و تماشا کنند.»

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ها